On-line věštírna budoucnosti

Osmička disků - prozíravost - Strom rozvíjí bohatství svých květů. Nadešel čas rozkvětu vnitřního a vnějšího bohatství. Schopnosti a možnosti, které zůstávaly dlouho skryté, se viditelně projevují na všech čty­řech úrovních bytí.

Princezna pohárů - Princezna Pohárů je zde zachycena jako tančící postava. Je vysvobozena z vězení svých citů. Získanou nezávislost a svobodu ukazuje také labuť, která se zvedá nad její hlavou.

Eso holí - Eso Holí je znázorněno jako mohutná ohnivá pochodeň, symbol elementu Ohně, jemuž jsou Hole podřízeny. Tato karta je po Slunci druhou nejvyšší kartou pro energii. Ukazuje volně proudící sílu, dynamickou energii, osvobozenou od blokád a strachů.

Trojka mečů - žal - Centrální meč jasnosti je omezován dvěmi malými meči. Ty jsou zakřivené, vyvedené z harmonie. Růže je zraněná a ztrácí své okvětní lístky.

Sedmý dům

Sedmý dům odpovídá znamení Vah. Tento dům představuje touhu po partnerských vztazích, vnitřní postoj k nim a potřeby a úkoly, které partnerské vztahy vyžadují. Tradičně je to dům manželství. Po tom, co byl v západních zemích zaznamenán úpadek manželství jako instituce, rozšířil se jeho význam na všechny blízké citové vztahy. Sedmý dum je rovněž kompetentní pro pracovní vztahy.