On-line věštírna budoucnosti

Čtyřka holí - uskutečnění - Kruh je uzavřen. V jeho středu se setkávají a spojují všechny rozpory a protiklady. Harmonie mezi mužským a ženským, aktivním a pasivním (holubice a hlava berana) se vrátila.

Desítka disků - bohatství - Karta ukazuje žlutozelené mince označené symboly souvise jícími s Merkurem. Aktivní Merkur je ve spojení se zemním znamením Panny v jedinečné poloze pro využití svých znamenitých komunikačních schopností. Původ jakéhokoliv bohatství se nachází v lidském vědomí.

Desítka mečů - zkáza - Devět mečů míří svou agresivní přesilou ze všech stran proti desátému a dokonale jej ničí. Desátý meč nese symboly Slunce a srdce. Tato karta ukazuje ničivou sílu neustálého negativního myšlení.

Osmička pohárů - netečnost - Po výstřednosti, smilství (Sedmička Pohárů) následuje netečnost. Energie byla prohýřena, ucha měděných pohárů (srov. Šestka Pohárů) jsou rozlomená.

Lev

LevLev je pevné ohnivé znamení, kterému vládne Slunce. V pořadí je pátý.

Lva považujeme za krále zvířat a lidé narození v tomto znamení se tak také chovají. Je to nejegocentričtější a nejpyšnější znamení ze všech. Chtějí zářit a být obdivováni svým okolím.

Lev představuje hlavně sebejistotu, hrdost, velké sebevědomí, ego a tvrdohlavost. Ovládá srdce a krevní oběh.

Lvi jsou tak trochu herci se smyslem pro drama a potřebují mít své publikum. Milují situace, kdy jsou středem pozornosti a září, rádi si nasadí masku a sehrají malé divadlo, kdy dokáží becenstvo strhnout na svou stranu.

Když chtějí a okolnosti to dovolí, jsou tvořiví, umělecky nadaní, temperamentní, velkorysí, dobrosrdeční a upřímní s přirozeným talentem vládnout. Nedají si mluvit do života, život si sami řídí a sami plánují. Své nedostatky nevnímají, berou je jako samozřejmost a jako svou přirozenost.

Největším Lvím nedostatkem je asi pohodlnost. Užívají a vychutnávají si život tak dlouho, než je k činnosti vyprovokuje něco opravdu nezbytného. To může být jak finanční tíseň, tak i zajímavá příležitost.

Lev potřebuje slyšet uznání a pochvalu od jiných lidí. Pak dokáže dosahovat velkých výkonů a plnit náročné úkoly.

Častá dobrá nálada a vůdčí schopnosti z nich dělají vedoucí pracovníky. Lvi potřebují svodobu. Ideální oblastí uplatnění pro narozené ve znamení Lva je herectví a často je nacházíme v okruhu výtvarných umění.

Ve vztahu si musí Lev uvědomit, že není sám, a že jeho partner potřebuje také dýchat. Hodí k Beranům, ale šťastného partnera najdou i v jiném Lvu, u Panny nebo Raka.

Silné stránky Lva

  • Lví znamení nám dodává sebejistotu, velkorysost, podnikavost, důstojnost, společenskost, vznešenost.

Slabé stránky Lva

  • K slabším stránkám můžeme zařadit neustálé poučování druhých, závist, domýšlivost, pýcha, arogance, vznětlivost, potřeba dominovat.
Období 23. 7 - 22. 8
Vládce znamení Slunce
Modalita Pevná
Element Oheň
Příslušnost k domu 5. dům