On-line věštírna budoucnosti

XVI. Věž - Síla stravujícího, očistného ohně boří staré a odmetá je pryč. Nic není ušetřeno. Věž ega je otřesena v samotných základech.

Devítka mečů - krutost - Devět různě dlouhých mečů stojí vedle sebe špicemi dolů. Všechny jsou rezavé a zubaté a z jejich konců kape krev. Slzy v pozadí svědčí o velkém utrpení, které meče způsobily.

Trojka mečů - žal - Centrální meč jasnosti je omezován dvěmi malými meči. Ty jsou zakřivené, vyvedené z harmonie. Růže je zraněná a ztrácí své okvětní lístky.

Keltský kříž - Karty zamíchejte a dvakrát sejměte, čímž vytvoříte tři hromádky. Tento postup zopakujte ještě dvakrát. Po posledním sejmutí už hromádky nedávejte na sebe, levou rukou si z nich jednu vyberte a znovu ji zamíchejte.

Střelec

StřelecStřelci vládne Jupiter. Je to ohnivé znamení proměnlivé kvality a je deváté v pořadí. Symbolem je bájný Kentaur, kůň s lidskou hlavou. Svým šípem míří do dáli, aby se za ním v zápětí vydal, ale ne vždy ho najde. Na cestě ho zaujme něco nového a na šíp zapomene. Střelec má vrtkavou povahu, rychle se nadchne pro věc, ale málokdy ji dokončí. Důležitějši je pro něj být na cestě, než něco dokončit.

Ve znamení Střelce se podnikají dlouhé cesty, ať jsou duševní, spirituální nebo tělesné. Protože pod nadvládou Jupitera, jsou tyto cesty mnohdy výzkumné v oblastech náboženství, filozofie nebo umění. Jedná se také o fyzické cestování, protože Střelec má chuťk hýbat se.

Střelec je bezstarostný, zbrklý a může být i trchu nezodpovědný. Skáčou od jedné věci k druhé, končí v půlce a jdou zase dál. Nedělají si těžkou hlavu ze starostí a problémů, optimistická až flegmatická povaha mu to nedovolí.

Jsou to rození pracanti pověstní svou pílí. Zajímají se o vzdělání, zejména technického směru. Učení je ale musí vyloženě bavit, jinak se nedokáží soustředit a brzy utečou vyhledávat jinou zábavu.

Nesnesou omezování svobody a mají rádi, když se kolem nic děje stále něco nového. Často se usmívají a působí příjemným dojmem. jejich zbrklost z nich někdy dělá mrzouty. Ze svého neúspěchu obviňují okolí, i když dobře ví, že za své chyby si mohou pouze oni sami.

Uplatňují se v oblasti cestování, import - export, plánování. Mají cit i ve finančních sférách - bankéři, manažeři. Jako "ryba ve vodě" se cítí v mechanických a vědeckých oborech.

Střelci, milující nezávislost a svobdu, si vystačí sami. Nemusí být zrovna ideálními partnery. Pokud mají vztah s neustálým přísunem nových a nových zážitků, partnerství bude harmonické a bude klapat. Spokojení Střelci dokáži být ke svému protějšku pozorní a vlídní.

Hodí se pak k sobě Střelec s jiným Střelcem, s Blížencem. Výhodné je i spojení se Lvem nebo Beranem, možná i Váhou.

Silné stránky Střelce

  • Střelec nám dává nadšení, optimismus, intuice, idealismus, spravedlnost, dobrodružná povaha, nezávislost, šlechetnost, důstojnost, štědrost, upřímnost, tolerance.

Slabé stránky Střelce

  • Jeho slabé stránky je zejména snobismus, neplnění slibů, domýšlivost, lehkomyslnost, netaktnost, nadřazenost, neumírněnost, nezodpovědnost.
Období 23. 11. - 21. 12.
Vládce znamení Jupiter
Modalita Pohyblivá
Element Oheň
Příslušnost k domu 9. dům
Štítky: