On-line věštírna budoucnosti

Dvojka disků - změna - Velký had, symbol obnovení, je znázorněn ve tvaru osmičky, nekonečna. To poukazuje na neustálé změny. Had se proplétá kolem dvou disků, nesoucích jin-jang, symbol rovnováhy a harmonie.

Eso pohárů - Bílý lotos, symbol dávající lásky, tvoří základnu modrého poháru (barva elementu Vody). Středem nádoby proudí jasný paprsek energie, spojující Zemi a kosmos. Pohár je médiem, které se nabízí pro setkání toho, co je nahoře a dole, co je uvnitř a vně.

Keltský kříž - Karty zamíchejte a dvakrát sejměte, čímž vytvoříte tři hromádky. Tento postup zopakujte ještě dvakrát. Po posledním sejmutí už hromádky nedávejte na sebe, levou rukou si z nich jednu vyberte a znovu ji zamíchejte.

VI. Milenci - Karta představuje sňatek Císařovny s Císařem. Obřad vykonává Eremit - Poustevník - jedna z podob boha Merkura. Je celý zahalený do svého hávu - odkaz na to, že prazáklad všech věcí leží mimo projevený svět a intelekt.

Kozoroh

KozorohKozoroh je základní zemské znamení s vládnoucím Saturnem, v pořadí je desátý. Představuje zejména praktičnost, ctižádostivost, vytrvalost a spolehlivost.

Symbolem Kozoroha je podle mytologie „kozoryba". To je tvor, zvíře, které má hlavu, přední končetiny a trup kozy a k tomu rybí ocas. Odtud má kozoroh dvě povahové vlastnosti.

Jedna z nich je materialisticky zaměřená, těžkopádná, prakticky nadaná ale bez fantazie, vážná a opatrná.

Ta druhá, zcela odlišná, zůstává stále z části ve vodě. Chovají v sobě pocity, které ale těžko vyjadřují. Musí se naučit přijímat svůj citový život, jinak se jim nedaří a zadělávají si na problémy.

Kozorohové mají výrazné duševní vlastnosti a bystrý rozum. Na začátku svého života potřebují povzbudit, aby získali potřebnou sebedůvěru a mohli se dále rozvíjet. Na život a svět pohlíží skrze rozum, nohama stojí pevně na zemi.

Od ostatních potřebují respekt. Typickou vlastností pro Kozorohy je inklinování ke starším lidem. To se projevuje už od dětství, kdy děti a dospívající působí starším dojmem.

Mají zvláštní smysl pro humor, pokud nějaký mají, kterým mnohdy nakazí ostatní. Působí vážným dojmem a není jednoduché získat si jejich přízeň nebo přátelství.

Někdy upadají do melancholie a pesimismu, jsou samotáři zvyklí postarat se o sebe sami a na nikoho se nespoléhat. Každý Kozoroh zná ale i optimismus a nálady se zde rychle střídají. Když ta špatná odezní, zase se pustí do práce a na to zlé zapomenou.

Lidé zrození v tomto znamení mají v sobě ctižádost, opatrnost a trpělivost. V zájmu svých vlastních potřeb někdy nejednají úplně rovně a přímo, dokonce jsou schopní druhého oklamat nebo podrazit.

K životu potřebují pocit bezpečí a zázemí, častou motivací k činnosti jsou proto peníze, které dokáže vydělat. Je to pragmaticky založené znamení s obchodním duchem. Kozorozi jsou šetrní, ale dokáží se dělit.

Kromě silných pocitů mají Kozorožci i jiné vodní vlastnosti, jako je schopnost léčit, jasnovidecká síla, ale také sklon ke klamání a nekalému způsobu jednání.

V zaměstnání jsou schopnými ekonomy, managery, organizátory, účetními, právníky, učiteli. Vlastnost organizovat a plánovat zde vyniká.

Kozoroh je ideálním majitelem továrny nebo obchodníkem, který si nedá zkazit žádný naléhavý obchod humánními ohledy. Přehlédnout nelze ani literární talent.

Partnerské vztahy jsou spolehlivé, ale se svým protějškem umí chytře manipulovat, pokud to potřebuje. Vhodnými partnery jsou lidé ve znamení Panny, Býka nebo Berana.

Silné stránky Kozoroha

  • Kozorozi jsou pracovití, opatrní, mají velkou ctižádost a trpělivost, bystrost, důvěryhodnost, odpovědnost, organizační talent, spořivost, přesnost, serióznost.

Slabé stránky Kozoroha

  • Jejich horšími vlastnostmi je tajnůstkářství, fanatismus, přílišný realismus, asketismus, lakomství, citový chlad.
Období 22. 12. - 20. 1.
Vládce znamení Slunce
Modalita Základní
Element Země
Příslušnost k domu 11. dům
Štítky: