On-line věštírna budoucnosti

XIII. Smrt - Karta Smrt neznamená fyzickou smrt. Většinou poukazuje na radikální vnější transformaci (vyjádřením vnitřní proměny je karta Věž). Staré vztahy vyžadují, aby byly rozloženy.

Desítka mečů - zkáza - Devět mečů míří svou agresivní přesilou ze všech stran proti desátému a dokonale jej ničí. Desátý meč nese symboly Slunce a srdce. Tato karta ukazuje ničivou sílu neustálého negativního myšlení.

Eso disků - Symboly Esa Disků jsou uspořádány do kříže, představujícího spojení vertikálního s horizontálním, vnitřního a vnějšího. Tělo a duch již příliš dlouho stály proti sobě a nyní se set­ kávají v harmonickém spojení. S tělem může být nyní zacházeno jako s živým chrámem ducha.

VI. Milenci - Karta představuje sňatek Císařovny s Císařem. Obřad vykonává Eremit - Poustevník - jedna z podob boha Merkura. Je celý zahalený do svého hávu - odkaz na to, že prazáklad všech věcí leží mimo projevený svět a intelekt.

Astrologické domy v horoskopu

Kruhový diagram horoskopu je rozdělen na 12 různých nebo stejných úseků, tzv. domů. Ve většině výpočtů začíná první dům ascendentem. Domy se vztahují k otáčení Země kolem své osy, pro jejich výpočet je tedy důležité (a nezbytné) znát co nejpřesnější čas narození. Pro výpočet astrologických domů známe několik různých technik. Nejpoužívanější je systém Koch, Placidus nebo Campanus.