On-line věštírna budoucnosti

Dvojka pohárů - láska - Máte-li rádi sami sebe, jste přitažliví i pro druhé. Vaše vnímavost k sobě samým vás připravuje na to, abyste se dokázali plně dát někomu druhému. Hluboká emocionální výměna, dávání a přijímání přetékající lásky je možné.

Královna disků - Královna Disků má za sebou dlouhou a namáhavou cestu pouští (pozadí karty), po které dorazila do zelené a úrodné krajiny. Odpočívá na obrovském ananasu, vychutnává osvěžující oázu a ohlíží se zpět, na dlouhou namáhavou cestu. Hůl s křišťálem a vlnité rohy na její hlavě symbolizují jasnost jejího rozšířeného vnímání.

Šestka pohárů - rozkoš - Strach ze zklamání (Pětka Pohárů) je překonán. Tělo a duše byly očištěny a jsou připraveny na radostné setkání s milovanou bytostí. Lotosové květy se otvírají a září mocnou žlutooranžovou barvou probuzené vitality.

Princezna pohárů - Princezna Pohárů je zde zachycena jako tančící postava. Je vysvobozena z vězení svých citů. Získanou nezávislost a svobodu ukazuje také labuť, která se zvedá nad její hlavou.

Element voda

Do vlády vody spadá Rak, Štír a Ryby. Vodní živel nám pomáhá vzdůraznit naše city, emoce a osobní vztahy.

Lidé s velký zastoupením vodního živlu reagují a jednají pocitově podle jejich momentálního citového rozpoložení a podle nálady, jsou nepředvídatelní. Jejich vysoká schopnost vcítění se jim umžňuje hluboce porozumět potřebám druhých.

Stejně jako voda se přizpůsobí nádobě, kam ji naléváme, tak i zrozenci s hojným zastoupením vodního elementu se snadno přizpůsobí okolnostem. V extrému to může vést až ke lhaní a nečestnosti.

Vodní znamení působí uzavřeně a plaše. Ne nadarmo se říká "tichá voda břehy mele". Voda dává život, ale velká voda a přívalové vlny zabíjí stejně, jako přívaly nálad vodních znamení.

Voda nám dává důvěřivost, chápavost a soucit, oddanost, skromnost, ale také lenost, lhostejnost, netečnost a nesmělost.