On-line věštírna budoucnosti

VIII. Vyrovnání - Karta představuje znamení Vah, fascinující obraz rovnováhy, pramenící z nalezení vnitřního středu. Mladá žena (ženský aspekt Blázna) drží mezi svýma nohama velký magický meč a balancuje na špičkách. Podíváte-li se zblízka, uvidíte, že vlastně vše spočívá na špičce meče.

Šestka pohárů - rozkoš - Strach ze zklamání (Pětka Pohárů) je překonán. Tělo a duše byly očištěny a jsou připraveny na radostné setkání s milovanou bytostí. Lotosové květy se otvírají a září mocnou žlutooranžovou barvou probuzené vitality.

Devítka pohárů - radost - Devět Pohárů je na obraze symetricky uspořádáno, vše je v rovnováze a harmonii. Nad každým pohárem se sklání otevřený lotosový květ a vylévá svou energii. Poháry jsou naplněny a přetékají, symbolizujíce rozmanité dary.

Tarot a jeho historie - Tarot je prastarý systém moudrosti, po staletí vyučovaný tajnými školami mystérií. Tato hluboká moudrost nalézá svůj viditelný, avšak zčásti do symbolů zakódovaný výraz v seskupení působivých obrazů. Každá karta je nositelem energie svých symbolů, kterou promítá a propůjčuje svému divákovi.

Element vzduch

Vzdušnému živlu odpovídájí Blíženci, Váhy a Vodnář.

Vzduch nám dává schopnost dobře komunikovat s okolím, být aktivní, zvídavý a přizpůsobivý, na druhou stranu tězko vyjadřujeme své city a snažíme se být velmi nezávislí.

Zrozenec s převahou tohoto elementu se ukazuje být všestraně zaměřený a inteligentní. Má mnoho různých zálib, pro nové věci se dokáže snadno nadchnout, ale ne vždy vydržet až do konce a dokončit, co začne.

Základním posláním jsou především vztahy, komunikace, učení a také společenský život. Vzduch odpovídá také za naši duševní sílu a schopnost vstřebávat nové informace. Pomáhá nám studovat a učit se.

Pozitivně se projevuje bezstarostností, dobrosrdečností, důvěřivostí, nezávislostí, pílí, optimismem a radostí ze života.

Negativně pak přílišnou upovídaností až pomlouvačností, mazaností, malou vytrvalostí, nepoctivostí a urážlivostí.