On-line věštírna budoucnosti

Šestka mečů - věda - Pro Vodnáře je Merkur jedním z největších darů. Jeho schopnost analyzovat přináší jasnost do výhledů na budoucnost. Ty jsou nejen jasně rozpoznány, nýbrž také mohou být srozumitelně komunikovány.

Dvojka mečů - mír - Dva meče, symbol míru, jsou zkříženy v modrobílém květu růže: odhodlání k lásce a poznání, namísto boje. Hluboký duchovní mír (žlutá) se spojuje s energiemi nového utváření (zelená). Je to stav, ve kterém mohou být vyjasněny nejasné situace a uskutečněna intuitivní rozhodnutí.

Čtyřka holí - uskutečnění - Kruh je uzavřen. V jeho středu se setkávají a spojují všechny rozpory a protiklady. Harmonie mezi mužským a ženským, aktivním a pasivním (holubice a hlava berana) se vrátila.

VI. Milenci - Karta představuje sňatek Císařovny s Císařem. Obřad vykonává Eremit - Poustevník - jedna z podob boha Merkura. Je celý zahalený do svého hávu - odkaz na to, že prazáklad všech věcí leží mimo projevený svět a intelekt.

VIII. Vyrovnání · 18. prosinec 2007, 23:02

Karta představuje znamení Vah, fascinující obraz rovnováhy, pramenící z nalezení vnitřního středu. Mladá žena (ženský aspekt Blázna) drží mezi svýma nohama velký magický meč a balancuje na špičkách. Podíváte-li se zblízka, uvidíte, že vlastně vše spočívá na špičce meče. Pouze nejvyšší koncen­ trace a absolutní klid umožňuje stav rovnováhy všech věcí. Sebemenší rušivá myšlenka by vše rozkolísala a narušila rovnováhu, jež je podstatou Universa.

Mezi barvami převládá modrá a zelená. Modrá je barvou duchovních a intelektuálních schopností, jako je myšlení, ideje a moudrost; zelená barvou tvořivosti, schopnost ideje uskutečnit. Dolů směřující meč má podobný význam. Síly myšlenek jsou směřovány dolů, použity ve spojení se Zemí a dány do jejích služeb (viz Eso Mečů).

Ramena ženy jsou pokryta pštrosími péry Maar, egyptské bohyně spravedlnosti. Její tvář je zakryta, všechna pozornost obrácena do nitra. Takto je přístupná idejím a příkazům vnitřního zákona.

Na hlavě nese korunu egyptského boha moudrosti Thotha. Na koruně jsou zavěšeny velké mísy vah: symboly kosmických zákonů od počátku (Alfa) a konce (Omega), v nichž vesmír vše odvažuje.

Tato karta je výzvou k vystříhání se všech extrémů ve vašem denním životě. To se může týkat jak citové zátěže ve vztazích, tak oblasti práce a tvořivosti nebo zacházení s penězi. K tomu, aby právě vznikající velkolepé ideje přinesly plody, je potřeba plného soustředění a vyrovnanosti.

Bouře života nás stále znovu vyvádějí z rovnováhy. Neustálé výkyvy mezi ztracením a znovunalezením vlastního středu jsou procesem, který nás učí, jak můžeme pozvolna stále vědoměji nacházet prostor vnitřního klidu a jasu.

Odkaz: Sleduj, které situace v denním životě tě vyvádějí z vnitřní rovnováhy. Objevuj podmínky, ve kterých opět nacházíš svou harmonii. Vnášej tuto kvalitu stále více do všech oblastí svého života.

Otázka: Co ti pomáhá dostat se do svého meditativntho středu a setrvat tam? Co se stane, když ten střed ztratíš?

Doporučení: Najdi si pravidelně čas k meditacím, které upevní tvou vnitřní rovnováhu. Dýchej do centra Hara (na šířku dlaně pod pupkem) a soustřeďuj tam svou pozornost.

Afirmace: Spočívám v klidu ve svém vlastním středu.

— Jan Rozehnal

---