On-line věštírna budoucnosti

Osmička disků - prozíravost - Strom rozvíjí bohatství svých květů. Nadešel čas rozkvětu vnitřního a vnějšího bohatství. Schopnosti a možnosti, které zůstávaly dlouho skryté, se viditelně projevují na všech čty­řech úrovních bytí.

VIII. Vyrovnání - Karta představuje znamení Vah, fascinující obraz rovnováhy, pramenící z nalezení vnitřního středu. Mladá žena (ženský aspekt Blázna) drží mezi svýma nohama velký magický meč a balancuje na špičkách. Podíváte-li se zblízka, uvidíte, že vlastně vše spočívá na špičce meče.

Šestka mečů - věda - Pro Vodnáře je Merkur jedním z největších darů. Jeho schopnost analyzovat přináší jasnost do výhledů na budoucnost. Ty jsou nejen jasně rozpoznány, nýbrž také mohou být srozumitelně komunikovány.

XX. Eón - Střední část karty obklopuje tělo hvězdné bohyně Nuith. V noci se rozpíná po celém nebi, aby poskytla zázemí hvězdám, ve dne je opět pohlcena Sluncem. Jejím společníkem je Hadit, znázorněný jako ohnivá koule s křídly.

X. Štěstí · 18. prosinec 2007, 23:02

Uprostřed víření energií a blesků se točí Kolo štěstí o deseti paprscích, symbol úplnosti, která je v neustálém pohybu, a přece ve svém celku neměnná.

Tri figury, sfinga, opice a krokodýl, představují tři egyptská božstva. Sfinga spojuje čtyři magické ctnosti: vědění, vůli, odvahu a mlčení. Ze sjednocení zvířecích instinktů a intuitivních duchovních sil vyrůstá moudrost. Meč v tlapách sfingy svědčí o neúplatné rozlišovací síle a schopnosti jasného myšlení.

Opice na levé straně Kola ztělesňuje přizpůsobivost (viz Mág). Vypadá to, jako by Kolo v neustálém pohybu udržovala právě ona.

Krokodýl představuje boha tvořivosti (viz Blázen). V rukou drží dva nástroje: egyptskou kotvu Ankh, symbol života. Každý tvořivý čin přináší na svět něco nového. Hůl s hákem poukazuje na skutečnost, že můžeme být »strůjci svého štěstí«. Je možné rozpoznat vhodnou příležitost a využít ji.

Střed kola tvoří Slunce, původ a sjednocení všech tvořivých sil. Slunce je také symbolem vědomí, poznání, osvícení. Ve Slunci se nalézá absolutní střed - centrum cyklonu - který i přes veškerý pohyb na svých okrajích zůstává tichý a neměnný. Ztělesňuje nejvnitrnější jádro, svědka, který zůstává nepřetržitým kolísáním duality, štěstím a neštěstím, nadějí a stra­ chem nedotčen.

My však ještě pozorujme obvod Kola a těšme se z průlomu do křišťálově jasnosti, z velkého štěstí, které nám přítomný okamžik přináší. Život má pro nás připraveny nečekané dary a možnosti. K tomu, abychom nabízené mohli vnímat, stačí jen otevřít oči.

Odkaz: Jestliže se v tvém životě nedějí zázraky, pak zde něco neouhlasí! Stojíš před možností velkého průlomu! Využij tohoto okamžiku!

Otázka: Dokážeš opravdu přijmout Velké štěstí? Co ještě stojí v cestě?

Doporučení: Napiš si, nebo důvěrnému člověku vyjmenuj, co pro tebe v tvé současné situaci znamená štěstí. Udělej si seznam všeho, co ti v prožívání štěstí právě teď brání.

Afirmace: Otevírám se zázrakům v mém životě.

— Jan Rozehnal

---