On-line věštírna budoucnosti

Princezna holí - Strach je překonán! Princezna Holí, nahá, otevřená a nechráněná, zvítězila nad tygrem strachu (viz Blázen). Její hůl nese symbol Slunce. Péra na její hlavě zdůrazňují schopnost rozšířeného vnímání a smysl pro spravedlnost, které překonáním strachu získala.

Princezna disků - Zakulacené bříško Princezny Disků ukazuje na její těhoten­ ství. V tomto Tarotu je to třetí karta pro mateřství (viz také Císařovna a Královna Pohárů). V přeneseném smyslu je Princezna Disků také matkou nové identity, myšlenky nebo pojetí.

Pětka disků - soužení - Pentagram (pěticípá hvězda) vypadl z rovnováhy a je převrácen špicí dolů. Nějaká situace ustrnula na mrtvém bodě a je plná napětí. Jakékoli objasnění se zdá býti nemožné a tak vše působí ještě chmurněji, beznadějněji.

Pětka pohárů - zklamání - Ze zlatých pohárů se staly skleněné; jsou prázdné a křehké. Tvoří pentagram obrácený špicí dolů, jehož významem je vítězství hmoty nad duchem. Žhnoucí vítr vytrhl kořeny lotosu a zničil jeho květy.

9 disků - zisk

Devítka disků - zisk

Klíčová slova: Venuše v Panně; přírůstek, zisk; spojení láskou, moudrost, tvořivost; čím víc dávám, tím víc dostávám. 

Tři disky uprostřed symbolizují spojení lásky (růžová), mou­drosti (modrá) a tvořivosti (zelená). Základní pojivou silou je láska, jejíž barva prosvítá druhými barvami.

Na tomto obraze vyjádřila Frieda Harris trojí vztah mezi Crowleym, jeho přítelem Israelem Regardiem a jí samotnou. Šest planetárních symbolů nese jejich podoby.

Crowleyho tvář se objevuje na Saturnu a Jupiteru. Saturn, planeta karmy, silně ovlivnil jeho život a přiměl jej, aby své záměry uskutečňoval postupně, krok za krokem. Regardie říkal Crowleymu »Král«, na Jupiteru má tedy korunu.

Regardie je zpodobněn na Marsu a Merkuru. To ukazuje na jeho ctižádost a ohnivě dynamické vystupování, které z něj ve spojení s jeho komunikačním talentem učinily schopného manažera.

Svou tvář namalovala Lady Harris na Měsíci a Venuši. Ve­ nuše vyjadřuje její hlubokou oddanost umění a její lásku ke Crowleymu. Tato láska se dotkla nejhlubších hlubin její by­ tosti (Měsíc).

Přes napětí, jemuž byli vystaveni, uskutečnili všichni tři svůj společný ideál a pro všechny tři tento vztah znamenal velký zisk.

Nejvyšší úloha, před níž nás život staví, spočívá v uskutečnění sebe sama. To spočívá ve splnění zvláštních úkolů, které jsou každému z nás předurčeny. Útěk před vašimi životními úkoly ze strachu nebo pohodlnosti znamená popření sebe sama. Zisk pochází od ochotného a láskyplněného dávání. Zde se naplňuje kosmický zákon bohatství: čím víc dávám, tím více dostávám.

Odkaz: Je-li tvé poznání a tvořivost prodchnuta láskou, budeš mít z každé životní situace užitek. Čím více se na něčem budeš podílet, tím rozsáhlejší budou tvé vhledy, kterými porosteš.

Otázka: Znáš nejvyšší cíl svého života?

Doporučení: Zjisti, zda je to, co nazýváš ziskem, v plném souladu s tvým nejvyšším cílem.

Afirmace: Všechny události mého života sloužímému růstu. Čím víc dávám, tím víc dostávám.