On-line věštírna budoucnosti

Tarot vztahů - Tuto hru můžete hrát při nejrůznějších příležitostech. Budete-li oba ochotni se na otázku podívat z jiného úhlu, můžete využít i při řešení neshod. Pomoci vám může třetí osoba, která také zná Tarot.

Systém Tarotu - Tarot je připraven sloužit osobnímu růstu - nikdy však ne manipulaci s druhými lidmi nebo s životem samým. 78 karet je rozděleno na 22 Velkých arkán (očíslovaných od 0 do XXI), 16 dvorních karet a 40 Malých arkán. Velká arkána nebo také trumfové karty (Trumps) nám kromě odpovědí nebo poselství, týkajících se momentální situace tazatele, poskytují i vyšší Univerzální učení, založené na kosmických zákonitostech.

Eso holí - Eso Holí je znázorněno jako mohutná ohnivá pochodeň, symbol elementu Ohně, jemuž jsou Hole podřízeny. Tato karta je po Slunci druhou nejvyšší kartou pro energii. Ukazuje volně proudící sílu, dynamickou energii, osvobozenou od blokád a strachů.

Osmička pohárů - netečnost - Po výstřednosti, smilství (Sedmička Pohárů) následuje netečnost. Energie byla prohýřena, ucha měděných pohárů (srov. Šestka Pohárů) jsou rozlomená.

9 disků - zisk

Devítka disků - zisk

Klíčová slova: Venuše v Panně; přírůstek, zisk; spojení láskou, moudrost, tvořivost; čím víc dávám, tím víc dostávám. 

Tři disky uprostřed symbolizují spojení lásky (růžová), mou­drosti (modrá) a tvořivosti (zelená). Základní pojivou silou je láska, jejíž barva prosvítá druhými barvami.

Na tomto obraze vyjádřila Frieda Harris trojí vztah mezi Crowleym, jeho přítelem Israelem Regardiem a jí samotnou. Šest planetárních symbolů nese jejich podoby.

Crowleyho tvář se objevuje na Saturnu a Jupiteru. Saturn, planeta karmy, silně ovlivnil jeho život a přiměl jej, aby své záměry uskutečňoval postupně, krok za krokem. Regardie říkal Crowleymu »Král«, na Jupiteru má tedy korunu.

Regardie je zpodobněn na Marsu a Merkuru. To ukazuje na jeho ctižádost a ohnivě dynamické vystupování, které z něj ve spojení s jeho komunikačním talentem učinily schopného manažera.

Svou tvář namalovala Lady Harris na Měsíci a Venuši. Ve­ nuše vyjadřuje její hlubokou oddanost umění a její lásku ke Crowleymu. Tato láska se dotkla nejhlubších hlubin její by­ tosti (Měsíc).

Přes napětí, jemuž byli vystaveni, uskutečnili všichni tři svůj společný ideál a pro všechny tři tento vztah znamenal velký zisk.

Nejvyšší úloha, před níž nás život staví, spočívá v uskutečnění sebe sama. To spočívá ve splnění zvláštních úkolů, které jsou každému z nás předurčeny. Útěk před vašimi životními úkoly ze strachu nebo pohodlnosti znamená popření sebe sama. Zisk pochází od ochotného a láskyplněného dávání. Zde se naplňuje kosmický zákon bohatství: čím víc dávám, tím více dostávám.

Odkaz: Je-li tvé poznání a tvořivost prodchnuta láskou, budeš mít z každé životní situace užitek. Čím více se na něčem budeš podílet, tím rozsáhlejší budou tvé vhledy, kterými porosteš.

Otázka: Znáš nejvyšší cíl svého života?

Doporučení: Zjisti, zda je to, co nazýváš ziskem, v plném souladu s tvým nejvyšším cílem.

Afirmace: Všechny události mého života sloužímému růstu. Čím víc dávám, tím víc dostávám.