On-line věštírna budoucnosti

Pětka disků - soužení - Pentagram (pěticípá hvězda) vypadl z rovnováhy a je převrácen špicí dolů. Nějaká situace ustrnula na mrtvém bodě a je plná napětí. Jakékoli objasnění se zdá býti nemožné a tak vše působí ještě chmurněji, beznadějněji.

Sedmička holí - odvaha - Mužská, válečná síla Marsu má ve spojení s odvahou Lva neuvěřitelnou sílu a účinnost. Boj bude veden neohroženě. Fialová barva v pozadí je barvou válečníka, který se bez váhání pouští do boje a kterého uspokojí pouze jednoznačné vítězství.

Trojka disků - dílo - Tato karta indikuje plné pracovní nasazení vaší energie ve všech záležitostech, které se cítíte povinni vyřešit. Jste ochotni podstoupit i obtížné úkoly: pocit povinnosti přichází zevnitř. Je třeba celé vaší bytosti, plné nasazení veškeré vaší energie.

XV. Ďábel - Ďábel je další z karet, které jsou nejčastěji špatně vykládány. K pochopení této karty je nutné se oprostit od všech naivních, moralistických a pověrčivých představ. Ďábel je zastoupen bohem Panem v podobě bílého horského kozla s mohutnými zakroucenými rohy.

Čtení čaker

Čtením čaker můžete s pomocí tarotových karet zjistit, jak vašich sedm hlavních center funguje, jaké silné stránky mají k dispozici, kde se nalézají bloky a překážky a jak se projevují. 

Čakry jsou energetická centra, kterými přijímáme životní energii z vesmíru. Tato centra jsou také styčnými body, jejichž prostřednictvím udržujeme na éterické úrovni kontakt s druhými a se svým prostředím. Jsou to vysílající a přijímající centra, kterými na nejrůznějších úrovních neustále intenzívně proudí energie.

Následující body vás mohou nasměrovat k pochopení sedmi hlavních čaker.

 1. Kořenová čakra: kontakt se Zemí, s hmotou.
   Oblasti: tělo, zdraví, peníze, majetek, tvary, barvy apod.
   Funkce: přežití, základní životní potřeby, jistota.
   Místo v těle: u žen na perineu, u mužů na kostrči.
 2. Sakrální čakra: centrum základní energie.
   Oblasti: sexualita, pudy, přitažlivost, touhy, emocionali­ta, instinkty.
   Funkce: zachování rodu, vnímání pocitů druhých lidí.
   Místo v těle: na šířku dlaně pod pupkem.
 3. Solární plexus: sluneční pleteň.
   Oblasti: moc, odolnost, osobní síla.
   Funkce: sebepotvrzení, seberealizace.
   Místo v těle: oblast mezi pupkem a bránicí.
 4. Srdeční čakra: srdce.
   Oblasti: láska, odevzdanost, důvěra, touha po jednotě, mír, bezpečí.
   Funkce: spojení prostřednictvím lásky, výměna citů.
   Místo v těle: střed hrudi ve výši srdce.
 5. Krční čakra:
   Oblasti a Funkce: komunikace, tvořivost, sebevyjádření, vnímání vnitřního hlasu.
   Místo v těle: hrdlo pod ohryzkem.
 6. Třetí oko:
   Oblasti a Funkce: vizualizace, intuice, mimosmyslové vní­mání, telepatie, jasnozření, duchovní probuzení.
   Místo v těle: střed čela.
 7. Korunní čakra:
   Oblasti a Funkce: sjednocení s kosmem, spojení s kosmic­kou energií, jednota s veškerenstvem, kosmické vědomí, manifestace božského.
   Místo v těle: koruna hlavy.

Karty zamíchejte a rozložte je do vějíře lícem dolů. Pro každou ze sedmi čaker si vytáhněte jednu kartu a položte ji do pozice vyznačené na obrázku. Soustřeďte se při­tom na oblast v těle, kde se daná čakra nachází. Karty postupně obraťte a objevte jejich poselství.