On-line věštírna budoucnosti

Princezna pohárů - Princezna Pohárů je zde zachycena jako tančící postava. Je vysvobozena z vězení svých citů. Získanou nezávislost a svobodu ukazuje také labuť, která se zvedá nad její hlavou.

XI. Chtíč - Tradiční název této karty je Síla. Crowley kartu přejmenoval, neboť její význam vyjadřuje mnohem víc než slovo »síla« v běžné řeči. Chtíč znamená víc než vitální sílu, zahrnuje také radost a požitek z ní, znamená i vášeň.

XII. Viselec - Viselec je přibit hlavou dolů, v poloze, ve které je zcela zlo­ mena jakákoliv osobní vůle. Situace je strnulá: neexistuje žádný prostor pro pohyb či hru. Jakýkoliv únik se stal nemožný.

XXI. Universum - Karta Universum je poslední z Velkých arkán. Uzavírá kruh, který začal Bláznem. Velké Dílo dospělo k dokončení a vrací se zpět k nevinnosti a sebezapomnění Blázna.

Tarot vztahů

Tento výklad je určeh k vyjasnění vztahu mezi partnery a probádání jeho nevědomých úrovní. Může například vést k objevení zvláštních vlastností vztahu, jichž si nikdo z part­nerů nebyl vědom. 

Tuto hru můžete hrát při nejrůznějších příležitostech.

Budete-li oba ochotni se na otázku podívat z jiného úhlu, můžete využít i při řešení neshod. Pomoci vám může třetí osoba, která také zná Tarot. Karty zamíchejte a rozložte je do vějíře. Střídavě s partnerem vytahujte karty a pokládejte je podle obrázku.

  1. Partner A vytáhne kartu, která představuje partnera B.
  2. Partner B vytáhne kartu, která představuje partnera A.
  3. Partner A vytáhne kartu, která vyjadřuje jeho samého.
  4. Partner B vytáhne kartu, která vyjadřuje jeho samého.
  5. Partner A vytáhne kartu, která představuje jeho vztah k partnerovi B.
  6. Partner B vytáhne kartu, která představuje jeho vztah k partnerovi A.

Karty postupně obraťte. Všiměte si své první spontánní reakce a povídejte partnerovi o jednotlivých kartách, jako například: Touto kartou ti říkám... Dostávám od tebe... V tomto okamžiku ti dávám...

Miluji tě, nenávidím tě

Tento způsob vykládání je živější a bezprostřednější než předchozí. Posaďte se naproti sobě, karty společně zamíche­jte a rozložte mezi sebe. Dívejte se při tom navzájem do očí. Partner A, například, začne větou vyjadřující jeho pocity k partnerovi B, jako: Miluji tě, Chci s tebou žít, nebo ťDržíš mě ve vězení atd. Vytáhne si při tom jednu kartu, kterou položí před sebe lícem dolů. Vše třikrát nebo čtyřikrát zopakujte. Když bylo vše podstatné řečeno (činí-li vám pro­blém zapamatovat si, co jste říkali, pak si to napište), můžete se na karty postupně podívat.

Podporují jednotlivé karty to, co jste řekli, nebo vyjadřují něco zcela odlišného? Která věta přitáhla silnou kartu? Která slabou? Čím konkrétnější a upřímnější jsou vaše věty, tím snadněji se dostanete k hlubší pravdě, která se za každou z nich skrývá.

Vztah/střetnutí (pro malé skupiny)

Vztahové výklady, popsané na předcházejících stránkách, mohou využít také malé skupiny lidí.

Příklad 1:

Skupina sedí v kruhu na podlaze nebo u ku­latého stolu. Karty zamíchejte a rozložte do vějíře. Každý si postupně vytáhněte jednu kartu pro sebe a pro všechny os­tatní. Když tak všichni učinili, karty otočte, a příslušnému partnerovi spontánně sdělte, co karta vypovídá o vztahu. U problema-tických karet si na doplnění vytáhněte další.

Příklad 2:

Členové skupiny, kteří si chtějí vyjasnit své vzta­hy, sedí naproti sobě a postupují podle výkladu č. 6. Zbytek skupiny sedí kolem nich a pomáhá jim výklad objasnit. Můžete v tom pokračovat tak dlouho, dokud cítíte potřebu něco sdílet. Po vyjasnění jednotlivých vztahů karty vra¶te a znovu zamíchejte.