On-line věštírna budoucnosti

Parabola o sedmi kartách - Karty zamíchejte a lícem dolů je rozložte do vějíře. Vytáhněte si sedm karet, ale neotáčejte je. Těchto sedm karet ještě jednou zamíchejte a rozložte je v pořadí znázorněném na obrázku.

Vy se ptáte, Tarot odpovídá - Otázky týkající se tady a teď Vytahuji jednu kartu, která představuje mne v tomto okamžiku a na tomto místě. Jak nyní vypadá moje vnitřní realita? Jaká je moje současná situace? Jakým silným vlivům jsem v tomto období vystaven? Co mě obklopuje? Jak se mám zachovat? Tarot ochotně odpovídá na jakékoliv otázky týkající se přítomnosti. Shora uvedené příklady mohou být samozřejmě v závislosti na konkrétní situaci libovolně obměňovány a dopl-ňovány.

XV. Ďábel - Ďábel je další z karet, které jsou nejčastěji špatně vykládány. K pochopení této karty je nutné se oprostit od všech naivních, moralistických a pověrčivých představ. Ďábel je zastoupen bohem Panem v podobě bílého horského kozla s mohutnými zakroucenými rohy.

Tarot vztahů - Tuto hru můžete hrát při nejrůznějších příležitostech. Budete-li oba ochotni se na otázku podívat z jiného úhlu, můžete využít i při řešení neshod. Pomoci vám může třetí osoba, která také zná Tarot.

Vy se ptáte, Tarot odpovídá

Kvalitu odpovědí určuje povaha otázek, které Tarotu pokládáte. Čím jasnější a jednoznačnější jsou otázky, tím zřetelnější budou odpovědi. Následuje několik příkladů, které vám pomohou naučit se umění formulovat otázky. 

Otázky týkající se tady a teď

Vytahuji jednu kartu, která představuje mne v tomto okamžiku a na tomto místě. Jak nyní vypadá moje vnitřní realita? Jaká je moje současná situace? Jakým silným vlivům jsem v tomto období vystaven? Co mě obklopuje? Jak se mám zachovat?

Tarot ochotně odpovídá na jakékoliv otázky týkající se přítomnosti. Shora uvedené příklady mohou být samozřejmě v závislosti na konkrétní situaci libovolně obměňovány a dopl-ňovány. Je dobré se rozhodnout nejvýš pro tři otázky. Před každou otázkou si uvědomte, do jaké míry jste skutečně ochotni přijmout odpověď, kterou vám Tarot dá - i když se nemusí vašemu egu jevit právě lichotivě. Mějte na paměti, že Tarot je tu proto, aby nám pomohl ze zajetých kolejí, ukázal na naše dosavadní omezení a rozšířil naše pojetí skutečnosti.

Rozhodování

Nesnadnost rozhodnutí se může týkat jak zcela banálních, všedních záležitostí, tak i hlubších pronikavých alternativ, které ovlivní celý váš život. Jestliže se s těmito otázkami obracíte na Tarot, zvažte svou připravenost informaci přijmout a nejspíše jasné nebo nečekané odkazy odpovědí využít. Jsou-li karty opakovaně zneužívány, tj. důležitá poselství opakovaně přehlížena, brzy ztratí svou sílu a přestanou poskytovat jasné odpovědi.

Rozhodujete-li se mezi několika alternativami, udělejte si především jasno, o jaké alternativy jde a jaké jsou možné následky. Karty vytahujte jen pro ty alternativy, které byste skutečně zvolili. Vytahovat kartu pro možnost, která je již předem vyloučena, nemá smysl.

Příklad 1:

Ve svém povolání stojím před rozhodnutím, zda se a) více angažovat ve své současné pozici, nebo b) se jí zcela vzdát, abych byl volný pro něco úplně nového. Pro každou možnost si vytáhnu jednu kartu a jsem připraven odkazy Tarotu přijmout.

Odpověď Tarotu: pro variantu a) Pět Pohárů (Zklamání), pro variantu b) Eso Disků (viz také popis karty, ale obecně vyjadřuje vnitřní a vnější bohatství). V tomto případě Tarot jednoznačně rozhodl pro variantu b) - tj. být otevřený pro změnu povolání.

Příklad 2:

Můj vztah k partnerovi X je už delší dobu velmi napjatý. Bude a) lepší, když se rozloučíme, nebo máme b) ve vztahu zůstat a víc nebo otevřeněji si promluvit, abychom stávající napětí překonali?

Odpověď Tarotu: pro variantu a) Osm Pohárů (Netečnost), pro variantu b) Princ Holí (viz také popis karty, ale obecně znamená cestu z temnot ke světlu). Zde ukazuje Tarot zcela jasně, že rozchod v této chvíli by se rovnal útěku před potřebnou a přínosnou výměnou názorů.

Otázky týkající se minulosti

Otázky týkající se minulosti často svědčí o nevyřešených vztazích nebo situacích. Tarot nám může být při vyjasňování a překonávání těchto nedokončených zážitků velmi nápomocen. Na závěr by se však měl člověk vždy ptát na promítnutí staré lekce v jeho současné situaci.

Příklady:

 • Na čem ulpívám? Od čeho bych se měl oprostit?
 • Čemu jsem se měl tehdy z toho vztahu nebo situace naučit?
 • Čemu jsem se vyhýbal?
 • Co mám dělat, abych neuzavřené ukončil?

Otázky na budoucnost

Otázky týkající se budoucnosti patří k těm nejoblíbenějším, jsou však také nejožehavější. Formulujte je co nejpečlivěji a kriticky zkoumejte, co pro vás znamenají. Tarot zpravidla odmítá odpovídat na otázky pokládané z pouhé zvědavosti nebo otázky, jež pramení z neochoty přijmout vlastní zodpovědnost za to, co se ve vašem životě děje. To neznamená, že by otázky na budoucnost měly být tabu. Mnohé nasvědčuje tomu, že je budoucnost obsažena v každém okamžiku, stejně jako to, co se přihodilo v minulosti. Tarot může být užitečný rádce pro nadcházející události.

Příklad 1:

Čeká vás setkání s nějakým člověkem. Možné otázky pro Tarot:

 • Jaký význam pro mne má vztah k tomuto člověku?
 • Jaký význam má nastávající setkání pro náš vztah?
 • Co mi tento člověk přináší?
 • Jak se mám vůči němu zachovat?
 • Čemu se mohu naučit z jednání s tímto člověkem?
Příklad 2:

Stojí před vámi nějaký úkol (obchod, zkouška, rozhodnutí, cesta atd.) Možné otázky pro Tarot:

 • Co tento úkol znamená v mém životě?
 • Co se stane, když se tomuto úkolu budu plně věnovat
 • (event. se mu vyhnu)?
 • Jakou životní lekci mi přitom dává?
 • Jaké jsou moje největší naděje a obavy?
 • Jak bych měl k tomuto úkolu přistupovat?

Otázky na nepřítomné osoby

Je zcela oprávněné objasnit si prostřednictvím Tarotu vztahy k nepřítomným osobám nebo se dovědět něco o lidech, se kterými jsme zvláštním způsobem spojeni. Ve svých myšlenkách to děláme denně. Tarot by však měl být raději především dotázán, je-li právě teď vhodná doba pro navázání spojení s dotyčným člověkem a jsou-li karty připraveny informaci o tomto člověku poskytnout. V případě, že Tarot potvrdí tyto základní otázky, je možné se s tímto člověkem ve vědomí spojit a nechat přijít otázku, kterou bychom mu chtěli položit. S otázkou na srdci vytáhněte kartu a dostanete odpověď.