On-line věštírna budoucnosti

Tarot a jeho historie - Tarot je prastarý systém moudrosti, po staletí vyučovaný tajnými školami mystérií. Tato hluboká moudrost nalézá svůj viditelný, avšak zčásti do symbolů zakódovaný výraz v seskupení působivých obrazů. Každá karta je nositelem energie svých symbolů, kterou promítá a propůjčuje svému divákovi.

IX. Poustevník - Poustevník se vydal hledat vnitřní naplnění a nalezl v sobě své světlo. Je tak naplněn bohatsvím své vnitřních říše, že se mu vnější svět jeví bezbarvý a nedůležitý. Ten, kdo spočívá v sobě samém, došel domů.

VII. Válečný vůz - Vozataj meditativně sedí ve svém kočáru, který se ještě nezačal pohybovat. Je oděn do zlatého brnění a rozjímá nad Svatým Grálem, jenž mu rotuje v rukou. Grál symbolizuje Kolo štěstí.

Devítka disků - zisk - Tři disky uprostřed symbolizují spojení lásky (růžová), mou­drosti (modrá) a tvořivosti (zelená). Základní pojivou silou je láska, jejíž barva prosvítá druhými barvami. Na tomto obraze vyjádřila Frieda Harris trojí vztah mezi Crowleym, jeho přítelem Israelem Regardiem a jí samotnou.

I trumf - mág

Bílý mág

Odkaz: Tvé motivy jsou čisté a tvá touha po dobru opravdová. Svému životu můžeš darovat něco krásného. Tvá poctivost a čisté svědomí ti pomáhají dosáhnout toho nejlepšího. Důvěřuj silám světla, jsou při tobě! 

Otázka: Jak se ty osobně podílíš na šíření jasu a radosti tímto světem?

Doporučení: Rozhodni se vědomě pro světlo, lásku, radost a hojnost. Jestliže se lidé v tvém okolí rozhodnou pro jiné zkušenosti s temným negativním pólem, respektuj především jejich svobodnou vůli. Pomoci jim můžeš pouze v případě, že jsou ochotni tvou pomoc přijmout. Každá zkušenost má své oprávnění, neboí naše vě­domí se na pozemské úrovni vyvíjí jen vlastními prožitky na poli střetu dobra a zla, světla a tmy, božského a pozemského.

Afirmace: Sloužím světlu a svou bezpodmínečnou lásku tak dávám i stínu.