On-line věštírna budoucnosti

XV. Ďábel - Ďábel je další z karet, které jsou nejčastěji špatně vykládány. K pochopení této karty je nutné se oprostit od všech naivních, moralistických a pověrčivých představ. Ďábel je zastoupen bohem Panem v podobě bílého horského kozla s mohutnými zakroucenými rohy.

Tarot a rozhodování - Jsou-li karty opakovaně zneužívány, tj. důležitá poselství opakovaně přehlížena, brzy ztratí svou sílu a přestanou poskytovat jasné odpovědi.Rozhodujete-li se mezi několika alternativami, udělejte si především jasno, o jaké alternativy jde a jaké jsou možné následky.

XXI. Universum - Karta Universum je poslední z Velkých arkán. Uzavírá kruh, který začal Bláznem. Velké Dílo dospělo k dokončení a vrací se zpět k nevinnosti a sebezapomnění Blázna.

IX. Poustevník - Poustevník se vydal hledat vnitřní naplnění a nalezl v sobě své světlo. Je tak naplněn bohatsvím své vnitřních říše, že se mu vnější svět jeví bezbarvý a nedůležitý. Ten, kdo spočívá v sobě samém, došel domů.

I trumf - mág

Bílý mág

Odkaz: Tvé motivy jsou čisté a tvá touha po dobru opravdová. Svému životu můžeš darovat něco krásného. Tvá poctivost a čisté svědomí ti pomáhají dosáhnout toho nejlepšího. Důvěřuj silám světla, jsou při tobě! 

Otázka: Jak se ty osobně podílíš na šíření jasu a radosti tímto světem?

Doporučení: Rozhodni se vědomě pro světlo, lásku, radost a hojnost. Jestliže se lidé v tvém okolí rozhodnou pro jiné zkušenosti s temným negativním pólem, respektuj především jejich svobodnou vůli. Pomoci jim můžeš pouze v případě, že jsou ochotni tvou pomoc přijmout. Každá zkušenost má své oprávnění, neboí naše vě­domí se na pozemské úrovni vyvíjí jen vlastními prožitky na poli střetu dobra a zla, světla a tmy, božského a pozemského.

Afirmace: Sloužím světlu a svou bezpodmínečnou lásku tak dávám i stínu.