On-line věštírna budoucnosti

Sedmička mečů - marnost - Velký meč jasnosti je napaden a poškozen šesti menšími meči a ztrácí svou energii a odolnost. Menší meče s planetárními symboly na rukojetích představují pesimistické myšlenky, které znemožňují jasný úspěch. Vědomé a nevědomé (Slunce a Měsíc na koncích centrálního meče) si vyměnily pozice.

Princ pohárů - Hlavním úkolem Prince Pohárů je mistrně zvládnout emocionální potřeby. Vzduch ve spojení s Vodou symbolizuje silné vášně, což je také příznačné pro hvězdné znamení Štíra. Kočár Prince, připomínající mušli, je tažen štírem-orlem, což ukazuje na možnost transformace.

Pětka mečů - porážka - Pět mečů je uspořádáno v pentagramu stojícím na špici. Rovnováha je ztracena. Pentagram je orámován kapkami krve.

Vy se ptáte, Tarot odpovídá - Otázky týkající se tady a teď Vytahuji jednu kartu, která představuje mne v tomto okamžiku a na tomto místě. Jak nyní vypadá moje vnitřní realita? Jaká je moje současná situace? Jakým silným vlivům jsem v tomto období vystaven? Co mě obklopuje? Jak se mám zachovat? Tarot ochotně odpovídá na jakékoliv otázky týkající se přítomnosti. Shora uvedené příklady mohou být samozřejmě v závislosti na konkrétní situaci libovolně obměňovány a dopl-ňovány.

IV trumfů - císař

IV. Císař

Klíčová slova: Skopec; průkopník, objevitel, vůdce, iniciátor; tvůrčí moudrost; velké vůdčí vlastnosti; činorodost, dobrodružnost, nový začátek; otcovství, autorita. 

Císař je zpodoben jako korunovaný muž v majestátním šatu. Jeho trůn září ohnivými barvami Marsu a Slunce a je ozdoben hlavami divokých himalájských skopců. Stejný symbol moci a dobrodružnosti nese i jeho vladařské žezlo. Glóbus s maltézským křížem, znamení jeho císařské hodnosti, je výrazem spojení moudrosti a světské vlády.

Ležící beránek s praporcem míru nasvědčuje podobné souvislosti. Ukazuje druhý aspekt divokého skopce: pravá vůdčí povaha obsahuje pokorné podřízení se kosmickým zákonům, stejně tak jako dynamiku a moc. Předpokládá také hluboké porozumění a trvalý ohled na vůli celku. Panovník s těmito vlastnostmi je naplněn horoucím soucítěním, jež mu umožňuje obětovat se pro blaho celku.

Dvojitý orel symbolizuje vnitřní a vnější proměny způsobené tvůrčí energií Slunce a ukazuje na tvořivý potenciál Císaře, který zvěstuje počátek nějaké iniciativy nebo nového životního úseku. Tento počátek může znamenat rozšíření nebo expanzi v říších panování, vlády nebo ovládání, nebo dobytí nových území (symbolizováno také nohama Císaře zkříženýma ve tvaru čtyřky; srov. Princ holí). Na materiální úrovni to může znamenat začátek nového slibného projektu, změny v povolání, cestování nebo otcovství. Na vnitřní rovině může jít o nové poznání, odhalení, vhled do neznámých oblastní (explodující hvězdy na discích vpravo a vlevo) nebo dramatickou zkušenost.

Pokud své moci Císař využívá pro transformaci a nové začátky, jsou její účinky blahodárné. Běda ale, když ji použije k upevnění stávající situace. Struktury jeho říše ustrnou a jeho smělá, rozhodná tažení se změní v tvrdost. Jeho autorita, kdysi zakořeněná v moudrosti, se stane autoritativní nadvládou. Žije ve strachu ze změny a úzkostlivě potlačuje každou vzpouru již v zárodku. Jeho odpor vůči proměnlivému proudu Tao je jeho vlastním rozsudkem a jeho vláda dříve nebo později padne.

Odkaz: Tato chvíle je příznivá pro změnu nebo nový začátek. Důvěřuj své vlastní energii a následuj ji.

Otázka: Jaké obnovení či revitalizaci potřebuje tvůj život? Co pro to můžeš udělat?

Doporučení: Zkoumej sebekriticky své chování, obzvlášť ke svým podřízeným a k nadřízeným.

Afirmace: Důvěřuji své síle. Vládnu tím, že sloužím, sloužím tím, že vládnu.

Štítky: , , , , , ,