On-line věštírna budoucnosti

Tarot a otázky na budoucnost - Tarot zpravidla odmítá odpovídat na otázky pokládané z pouhé zvědavosti nebo otázky, jež pramení z neochoty přijmout vlastní zodpovědnost za to, co se ve vašem životě děje. To neznamená, že by otázky na budoucnost měly být tabu. Mnohé nasvědčuje tomu, že je budoucnost obsažena v každém okamžiku, stejně jako to, co se přihodilo v minulosti.

Trojka disků - dílo - Tato karta indikuje plné pracovní nasazení vaší energie ve všech záležitostech, které se cítíte povinni vyřešit. Jste ochotni podstoupit i obtížné úkoly: pocit povinnosti přichází zevnitř. Je třeba celé vaší bytosti, plné nasazení veškeré vaší energie.

Tarot a otázky z minulosti - Tarot nám může být při vyjasňování a překonávání těchto nedokončených zážitků velmi nápomocen. Na závěr by se však měl člověk vždy ptát na promítnutí staré lekce v jeho současné situaci. Příklady: Na čem ulpívám? Od čeho bych se měl oprostit?Čemu jsem se měl tehdy z toho vztahu nebo situace naučit?Čemu jsem se vyhýbal?Co mám dělat, abych neuzavřené ukončil?

Čtení čaker - Čakry jsou energetická centra, kterými přijímáme životní energii z vesmíru. Tato centra jsou také styčnými body, jejichž prostřednictvím udržujeme na éterické úrovni kontakt s druhými a se svým prostředím. Jsou to vysílající a přijímající centra, kterými na nejrůznějších úrovních neustále intenzívně proudí energie.

Tarot a rozhodování

Nesnadnost rozhodnutí se může týkat jak zcela banálních, všedních záležitostí, tak i hlubších pronikavých alternativ, které ovlivní celý váš život. Jestliže se s těmito otázkami obracíte na Tarot, zvažte svou připravenost informaci přijmout a nejspíše jasné nebo nečekané odkazy odpovědí využít. 

Jsou-li karty opakovaně zneužívány, tj. důležitá poselství opakovaně přehlížena, brzy ztratí svou sílu a přestanou poskytovat jasné odpovědi.

Rozhodujete-li se mezi několika alternativami, udělejte si především jasno, o jaké alternativy jde a jaké jsou možné následky. Karty vytahujte jen pro ty alternativy, které byste skutečně zvolili. Vytahovat kartu pro možnost, která je již předem vyloučena, nemá smysl.

Příklad 1:

Ve svém povolání stojím před rozhodnutím, zda se a) více angažovat ve své současné pozici, nebo b) se jí zcela vzdát, abych byl volný pro něco úplně nového. Pro každou možnost si vytáhnu jednu kartu a jsem připraven odkazy Tarotu přijmout.

Odpověď Tarotu: pro variantu a) Pět Pohárů (Zklamání), pro variantu b) Eso Disků (viz také popis karty, ale obecně vyjadřuje vnitřní a vnější bohatství). V tomto případě Tarot jednoznačně rozhodl pro variantu b) - tj. být otevřený pro změnu povolání.

Příklad 2:

Můj vztah k partnerovi X je už delší dobu velmi napjatý. Bude a) lepší, když se rozloučíme, nebo máme b) ve vztahu zůstat a víc nebo otevřeněji si promluvit, abychom stávající napětí překonali?

Odpověď Tarotu: pro variantu a) Osm Pohárů (Netečnost), pro variantu b) Princ Holí (viz také popis karty, ale obecně znamená cestu z temnot ke světlu). Zde ukazuje Tarot zcela jasně, že rozchod v této chvíli by se rovnal útěku před potřebnou a přínosnou výměnou názorů.