On-line věštírna budoucnosti

Vnitřní harmonizace - Karty zamíchejte a rozdělte je na dvě hromádky. Pocitově rozhodněte, která z nich je pasivní a která aktivní. Soustřeďte se na svou pasivní, přijímající vnitřní část, a tuto hromádku znovu zamíchejte.

Pětka pohárů - zklamání - Ze zlatých pohárů se staly skleněné; jsou prázdné a křehké. Tvoří pentagram obrácený špicí dolů, jehož významem je vítězství hmoty nad duchem. Žhnoucí vítr vytrhl kořeny lotosu a zničil jeho květy.

XII. Viselec - Viselec je přibit hlavou dolů, v poloze, ve které je zcela zlo­ mena jakákoliv osobní vůle. Situace je strnulá: neexistuje žádný prostor pro pohyb či hru. Jakýkoliv únik se stal nemožný.

Vy se ptáte, Tarot odpovídá - Otázky týkající se tady a teď Vytahuji jednu kartu, která představuje mne v tomto okamžiku a na tomto místě. Jak nyní vypadá moje vnitřní realita? Jaká je moje současná situace? Jakým silným vlivům jsem v tomto období vystaven? Co mě obklopuje? Jak se mám zachovat? Tarot ochotně odpovídá na jakékoliv otázky týkající se přítomnosti. Shora uvedené příklady mohou být samozřejmě v závislosti na konkrétní situaci libovolně obměňovány a dopl-ňovány.

VI trumfů - milenci

VI. Milenci

Klíčová slova: Blíženci; láska, přitažlivost, sbližování, spojení; sjednocení protikladů láskou, uvědomění se prostřednictvím vztahů. 

Karta představuje sňatek Císařovny s Císařem. Obřad vykonává Eremit - Poustevník - jedna z podob boha Merkura. Je celý zahalený do svého hávu - odkaz na to, že prazáklad všech věcí leží mimo projevený svět a intelekt.

Milenci jsou výrazem dvou protikladů, jež po sobě touží a navzájem se přitahují. Dualita, která se odráží v každém projevu této existence, je bytostně prožívána v milostném vztahu muže a ženy. Každý pokus o sblížení, sjednocení, spojení, je projevem vášnivé touhy po znovuvytvoření ztracené jednoty. Avšak každý jedinec, každý muž a každá žena v sobě nese dualitu mužských a ženských částí. Ty se projevují mimo jiné v rozdílných, často si odporujících částech osobnosti.

To, co nás u druhého člověka neodolatelně přitahuje, jsou aspekty nás samých, se kterými se chceme ztotožnit. Chtějí být vědomě přijaty a rozvinuty. Náš partner zpravidla odráží naše vlastní nevyvinuté a neprožívané stránky. To, co postrádáme sami v sobě, hledáme u druhých. Jde o příležitost získat životně důležité zkušenosti na cestě k sebeuvědomění. Lekce nemůže být pojata teoreticky, intelektuálním studiem ani hýřením citů. Vyžaduje bezprostřední existenciální zkušenost - plné prožití všech rozměrů štěstí, extáze a vzájemného obohacování, ale také bolesti, zápasu a zániku, jež jsou nezbytné pro růst. Živé vztahy dávají zúčastněným pocítit všechny duality a protiklady: lásku i žárlivost, harmonii i spor, jednotu i odloučení, vzrušující seznámení i rozčarující odcizení.

Cílem učení v této »škole života« je stát se celistvou a dokonalou bytostí. K velkému cíli svého konečného rozvinutí se můžeme přiblížit pouze tehdy, nalezneme-li svou vlastní jednotu a vnitřní harmonii. Blaženost, kterou všichni marně hledáme mimo sebe, je možno odkrýt a rozvinout pouze ve vlastním nitru. Každý neklid, který námi zmítá, každá ne­ spokojenost, která nás žene k partnerovi, pramení v hledání skutečného klidu a hlubokého míru. Proto také duchovní mistři stále znovu poukazují na to, že inteligentní člověk velmi brzo pochopí, že jej žádný vztah nemůže nikdy skutečně uspokojit. "Proč? Protože každý vztah je jenom šípem, letícím k poslední a nejvyšší lásce. Každý milostný vztah je pouhým milníkem, nikoli cílem, ukazetelem cesty k větší lásce, která leží před tebou... Ale jestliže jsi alespoň jednou okusil lásky, prožil jsi několik málo okamžiků čisté radosti, onoho úžasného pulzování, ve kterém se dva lidé rozplynou... Jakmile se okno otevře a ty můžeš nahlédnout na okamžik do paláce, na jeho krásu, jeho velkolepost, jeho lesk, nebo ses jen jedinkrát na krátký okamžik vloudil dovnitř a byls opět vyhozen, pak už tě nádvoří paláce nemůže nikdy uspokojit... Když se zamiluješ do celku a nastává spojení s celkem, pak a jenom pak budeš naplněn." (Sannyas 16, Drama vztahů aneb dobrodružství lásky).

Zpět k symbolice karty: všechny symboly jsou znázorněny v páru, připravené setkat se se svými protějšky. V jednotě sňatku dochází k transformaci, zobrazené okřídleným orfickým vejcem a hadem stočeným kolem něj. Obě děti drží v rukou symboly rozdílných úrovní, kterých se transformace dotkne: tělo (kyj), rozum (oštěp), city (pohár) a duchovno (květina). Ohraničující kopí v pozadí představují střet omezení a svobody, spoutanosti a nezávislosti, jako součást každého vztahu. Můžeme zde také rozpoznat další tři symboly zvěrokruhu: Lva, Štíra a Střelce. Červený Lev ztělesňuje mužský princip v přírodě a poukazuje na tvořivost, která ze spojení může vyrůst. Bílý orel představuje Štíra v transformovaném stavu. Zrcadlí ženský prvek, oddanost vlastním citovým hlubinám. Cupido jako Střelec ukazuje na potřebu přímého, upřímného sdílení.

Odkaz: Vytažení této karty může poukazovat na krásný a povzbuzující milostný vztah. Stávající vztahy se bud prohloubí, nebo skončí. S tím, jak se věnujete a reagujete s partnerem nebo se skupinou, se otevírají nové cesty osobního růstu a integrace vlastních protikladů.

Otázka: Co hledáš v lidech, které miluješ? Co pro tebe znamená naplňující vztah?

Doporučení: Hřej tarot společněs partnerem. Použijte karty k tomu, abyste se o vašem vztahu dozvěděli co nejvíce. (Viz návod k objasnění vztahů v kapitole Způsoby vykládání).

Afirmace: Celá moje bytost je připravena setkat se s partnerem, po kterém odjakživa toužím.

Štítky: , , , , , ,