On-line věštírna budoucnosti

Systém Tarotu - Tarot je připraven sloužit osobnímu růstu - nikdy však ne manipulaci s druhými lidmi nebo s životem samým. 78 karet je rozděleno na 22 Velkých arkán (očíslovaných od 0 do XXI), 16 dvorních karet a 40 Malých arkán. Velká arkána nebo také trumfové karty (Trumps) nám kromě odpovědí nebo poselství, týkajících se momentální situace tazatele, poskytují i vyšší Univerzální učení, založené na kosmických zákonitostech.

Sedmička holí - odvaha - Mužská, válečná síla Marsu má ve spojení s odvahou Lva neuvěřitelnou sílu a účinnost. Boj bude veden neohroženě. Fialová barva v pozadí je barvou válečníka, který se bez váhání pouští do boje a kterého uspokojí pouze jednoznačné vítězství.

Bílý mág - Otázka: Jak se ty osobně podílíš na šíření jasu a radosti tímto světem? Doporučení: Rozhodni se vědomě pro světlo, lásku, radost a hojnost. Jestliže se lidé v tvém okolí rozhodnou pro jiné zkušenosti s temným negativním pólem, respektuj především jejich svobodnou vůli. Pomoci jim můžeš pouze v případě, že jsou ochotni tvou pomoc přijmout.

Dvojka disků - změna - Velký had, symbol obnovení, je znázorněn ve tvaru osmičky, nekonečna. To poukazuje na neustálé změny. Had se proplétá kolem dvou disků, nesoucích jin-jang, symbol rovnováhy a harmonie.

VIII trumfů - spravedlnost

VIII. Vyrovnání

Klíčová slova: Váhy; rovnováha, soustředění, vyrovnání protikladů; vyváženost, spravedlnost. 

Karta představuje znamení Vah, fascinující obraz rovnováhy, pramenící z nalezení vnitřního středu. Mladá žena (ženský aspekt Blázna) drží mezi svýma nohama velký magický meč a balancuje na špičkách. Podíváte-li se zblízka, uvidíte, že vlastně vše spočívá na špičce meče. Pouze nejvyšší koncen­ trace a absolutní klid umožňuje stav rovnováhy všech věcí. Sebemenší rušivá myšlenka by vše rozkolísala a narušila rovnováhu, jež je podstatou Universa.

Mezi barvami převládá modrá a zelená. Modrá je barvou duchovních a intelektuálních schopností, jako je myšlení, ideje a moudrost; zelená barvou tvořivosti, schopnost ideje uskutečnit. Dolů směřující meč má podobný význam. Síly myšlenek jsou směřovány dolů, použity ve spojení se Zemí a dány do jejích služeb (viz Eso Mečů).

Ramena ženy jsou pokryta pštrosími péry Maar, egyptské bohyně spravedlnosti. Její tvář je zakryta, všechna pozornost obrácena do nitra. Takto je přístupná idejím a příkazům vnitřního zákona.

Na hlavě nese korunu egyptského boha moudrosti Thotha. Na koruně jsou zavěšeny velké mísy vah: symboly kosmických zákonů od počátku (Alfa) a konce (Omega), v nichž vesmír vše odvažuje.

Tato karta je výzvou k vystříhání se všech extrémů ve vašem denním životě. To se může týkat jak citové zátěže ve vztazích, tak oblasti práce a tvořivosti nebo zacházení s penězi. K tomu, aby právě vznikající velkolepé ideje přinesly plody, je potřeba plného soustředění a vyrovnanosti.

Bouře života nás stále znovu vyvádějí z rovnováhy. Neustálé výkyvy mezi ztracením a znovunalezením vlastního středu jsou procesem, který nás učí, jak můžeme pozvolna stále vědoměji nacházet prostor vnitřního klidu a jasu.

Odkaz: Sleduj, které situace v denním životě tě vyvádějí z vnitřní rovnováhy. Objevuj podmínky, ve kterých opět nacházíš svou harmonii. Vnášej tuto kvalitu stále více do všech oblastí svého života.

Otázka: Co ti pomáhá dostat se do svého meditativntho středu a setrvat tam? Co se stane, když ten střed ztratíš?

Doporučení: Najdi si pravidelně čas k meditacím, které upevní tvou vnitřní rovnováhu. Dýchej do centra Hara (na šířku dlaně pod pupkem) a soustřeďuj tam svou pozornost.

Afirmace: Spočívám v klidu ve svém vlastním středu.

Štítky: , , , ,