On-line věštírna budoucnosti

Desítka pohárů - nasycenost - Deset pohárů je uspořádáno ve tvaru stromu života. Vše je na svém místě v dokonalém, harmonickém řádu. Toto je obraz hlubokého vnitřního naplnění.

Devítka mečů - krutost - Devět různě dlouhých mečů stojí vedle sebe špicemi dolů. Všechny jsou rezavé a zubaté a z jejich konců kape krev. Slzy v pozadí svědčí o velkém utrpení, které meče způsobily.

Mág - Mág, kterého Crowley autorizoval a kterého nazveme transcendentálním Mágem, je zobrazen jako řecký bůh Merkur, duchem okřídlený vyslanec (žlutá křídla na jeho nohou). Merkur je nositelem energie, která z něj vyzařuje na všechny strany. Karta reprezentuje vůli, moudrost a Slovo, jimiž byly stvořeny světy.

Dvojka disků - změna - Velký had, symbol obnovení, je znázorněn ve tvaru osmičky, nekonečna. To poukazuje na neustálé změny. Had se proplétá kolem dvou disků, nesoucích jin-jang, symbol rovnováhy a harmonie.

VIII trumfů - spravedlnost

VIII. Vyrovnání

Klíčová slova: Váhy; rovnováha, soustředění, vyrovnání protikladů; vyváženost, spravedlnost. 

Karta představuje znamení Vah, fascinující obraz rovnováhy, pramenící z nalezení vnitřního středu. Mladá žena (ženský aspekt Blázna) drží mezi svýma nohama velký magický meč a balancuje na špičkách. Podíváte-li se zblízka, uvidíte, že vlastně vše spočívá na špičce meče. Pouze nejvyšší koncen­ trace a absolutní klid umožňuje stav rovnováhy všech věcí. Sebemenší rušivá myšlenka by vše rozkolísala a narušila rovnováhu, jež je podstatou Universa.

Mezi barvami převládá modrá a zelená. Modrá je barvou duchovních a intelektuálních schopností, jako je myšlení, ideje a moudrost; zelená barvou tvořivosti, schopnost ideje uskutečnit. Dolů směřující meč má podobný význam. Síly myšlenek jsou směřovány dolů, použity ve spojení se Zemí a dány do jejích služeb (viz Eso Mečů).

Ramena ženy jsou pokryta pštrosími péry Maar, egyptské bohyně spravedlnosti. Její tvář je zakryta, všechna pozornost obrácena do nitra. Takto je přístupná idejím a příkazům vnitřního zákona.

Na hlavě nese korunu egyptského boha moudrosti Thotha. Na koruně jsou zavěšeny velké mísy vah: symboly kosmických zákonů od počátku (Alfa) a konce (Omega), v nichž vesmír vše odvažuje.

Tato karta je výzvou k vystříhání se všech extrémů ve vašem denním životě. To se může týkat jak citové zátěže ve vztazích, tak oblasti práce a tvořivosti nebo zacházení s penězi. K tomu, aby právě vznikající velkolepé ideje přinesly plody, je potřeba plného soustředění a vyrovnanosti.

Bouře života nás stále znovu vyvádějí z rovnováhy. Neustálé výkyvy mezi ztracením a znovunalezením vlastního středu jsou procesem, který nás učí, jak můžeme pozvolna stále vědoměji nacházet prostor vnitřního klidu a jasu.

Odkaz: Sleduj, které situace v denním životě tě vyvádějí z vnitřní rovnováhy. Objevuj podmínky, ve kterých opět nacházíš svou harmonii. Vnášej tuto kvalitu stále více do všech oblastí svého života.

Otázka: Co ti pomáhá dostat se do svého meditativntho středu a setrvat tam? Co se stane, když ten střed ztratíš?

Doporučení: Najdi si pravidelně čas k meditacím, které upevní tvou vnitřní rovnováhu. Dýchej do centra Hara (na šířku dlaně pod pupkem) a soustřeďuj tam svou pozornost.

Afirmace: Spočívám v klidu ve svém vlastním středu.

Štítky: , , , ,