On-line věštírna budoucnosti

X. Štěstí - Uprostřed víření energií a blesků se točí Kolo štěstí o deseti paprscích, symbol úplnosti, která je v neustálém pohybu, a přece ve svém celku neměnná. Tri figury, sfinga, opice a krokodýl, představují tři egyptská božstva. Sfinga spojuje čtyři magické ctnosti: vědění, vůli, odvahu a mlčení.

Desítka holí - útlak - Živá energie osmi holí v pozadí je potlačována a bržděna dvěmi silnými holemi, jež nesou stejné symboly, které se objevily na Dvojce Holí. Zatímco na kartě »Nadvláda« jsou hole spojené a vzájemně se podporují, zde stojí odděleně, proti sobě a tvoří strnulou blokádu. Komunikační pohotovost Střelce blokuje Saturn, jehož přísnost vyvolává silný strach.

Desítka pohárů - nasycenost - Deset pohárů je uspořádáno ve tvaru stromu života. Vše je na svém místě v dokonalém, harmonickém řádu. Toto je obraz hlubokého vnitřního naplnění.

Královna disků - Královna Disků má za sebou dlouhou a namáhavou cestu pouští (pozadí karty), po které dorazila do zelené a úrodné krajiny. Odpočívá na obrovském ananasu, vychutnává osvěžující oázu a ohlíží se zpět, na dlouhou namáhavou cestu. Hůl s křišťálem a vlnité rohy na její hlavě symbolizují jasnost jejího rozšířeného vnímání.

IX trumfů - poustevník

IX. Poustevník

Klíčová slova: Panna; nalezení vlastního světla; cesta do nitra; dokončení, sklizeň; spočinutí ve vlastním středu; moudrý vůdce. 

Poustevník se vydal hledat vnitřní naplnění a nalezl v sobě své světlo. Je tak naplněn bohatsvím své vnitřních říše, že se mu vnější svět jeví bezbarvý a nedůležitý. Ten, kdo spočívá v sobě samém, došel domů. Nemá žádný důvod honit se za klamným zdáním vnějšího a pomíjivého.

Cesta do nitra však má i své namáhavé a svízelné aspekty. Chcete-li se na tuto cestu vydat, budete k tomu potřebovat odvahu a sebedůvěru, neboť než proniknete k vytouženému světlu, musíte projít zdánlivě nebezpečnými říšemi vašeho vlastního stínu. Ty jsou na kartě symbolicky vyjádřené holí v podobě jedovatého hada a tříhlavým pekelným psem Kerberem. Pes má dvě hlavy nasměrované dopředu a jednu doza­ du. Část jeho pozornosti je zaměřena na minulost, aby se přesvědčil, že vše důležité bylo dokončeno. Dříve, než může být energie plně nasazena pro nové, musí být vyřízeno všechno neuzavřené. K tomu, aby se člověk mohl stát dokonalou celistvou bytostí, musí integrovat také své živočišné stránky.

Transformující světlo vnitřní jasnosti naplňuje postupně všechny úrovně jeho bytí. Klasy zrají, oddanost sobě samému přináší úrodu. Ta může být sklízena a sdílena s druhými. Kdo nalezl svou vlastní vnitřní skutečnost, může zkušenosti své transformace sdílet s ostatními hledajícími.

Poustevník bývá lidmi málo uznáván a jen zřídkakdy mu někdo rozumí. Je individuem, jenž neplave po proudu a nespokojuje se s povrchnostmi širokých mas. Přistupuje jen na takové vztahy, které mu umožňují hluboké setkání. Není-li to možné, pak raději dává přednost samotě.

Karta Poustevníka je pobídkou ke spoléhání se na vlastní vnitřní moudrost a k připojení se k lidem, kteří mohou být podporou na společné cestě. Cílem této cesty je nalezení vnitřního hlasu a učení se mu naslouchat. Objevte svého vnitřního vůdce a dobře poznejte vlastního vnitřního uzdravitele.

Odkaz: Akceptuj svoji samotu! Nestarej se o lidi, kteří ti nerozumí a raději by tě viděli »normálního«. Přidej se k moudrému vůdci nebo učiteli, pokud jej potkáš.

Otázka: Existují pro tebe nějaké neuzavřené situace nebo vztahy?

Doporučení: Vypracuj seznam všech záležitostí, které je třeba uzavřít nebo nějak dokončit. Ten, kdo se vydává za vlastním vnitřním světlem, musí vyjasnit neuzavřené konflikty a vyrovnat otevřené účty.

Afirmace: Těším se ze své samoty. Mohu z ní vyjít, kdykoli chci.

Štítky: , , , , , ,