On-line věštírna budoucnosti

Princ pohárů - Hlavním úkolem Prince Pohárů je mistrně zvládnout emocionální potřeby. Vzduch ve spojení s Vodou symbolizuje silné vášně, což je také příznačné pro hvězdné znamení Štíra. Kočár Prince, připomínající mušli, je tažen štírem-orlem, což ukazuje na možnost transformace.

0. Blázen - Blázen je zobrazen jako bůh jara Dionýsos. Zelená barva nám připomíná mocnou tvůrčí sílu jara. Také krokodýl (egyptský bůh tvořivosti) je nositelem nejvyšších tvůrčích možností.

Čtyřka holí - uskutečnění - Kruh je uzavřen. V jeho středu se setkávají a spojují všechny rozpory a protiklady. Harmonie mezi mužským a ženským, aktivním a pasivním (holubice a hlava berana) se vrátila.

Královna holí - Královna Holí je mistryní sebepoznání. Nahlédla hluboko do své vlastní podstaty, což proměnilo její bytí. Příběh vypráví, že její dlouhé vlasy byly dříve černé a také její průvodce, panter, měl kdysi černý kožich.

10 trumfů - kolo štěstí

X. Štěstí

Klíčová slova: Jupiter, nový začátek, expanze, tvořivost, velký průlom, sebeuskutečnění, neočekávané štěstí.
 

Uprostřed víření energií a blesků se točí Kolo štěstí o deseti paprscích, symbol úplnosti, která je v neustálém pohybu, a přece ve svém celku neměnná.

Tri figury, sfinga, opice a krokodýl, představují tři egyptská božstva. Sfinga spojuje čtyři magické ctnosti: vědění, vůli, odvahu a mlčení. Ze sjednocení zvířecích instinktů a intuitivních duchovních sil vyrůstá moudrost. Meč v tlapách sfingy svědčí o neúplatné rozlišovací síle a schopnosti jasného myšlení.

Opice na levé straně Kola ztělesňuje přizpůsobivost (viz Mág). Vypadá to, jako by Kolo v neustálém pohybu udržovala právě ona.

Krokodýl představuje boha tvořivosti (viz Blázen). V rukou drží dva nástroje: egyptskou kotvu Ankh, symbol života. Každý tvořivý čin přináší na svět něco nového. Hůl s hákem poukazuje na skutečnost, že můžeme být »strůjci svého štěstí«. Je možné rozpoznat vhodnou příležitost a využít ji.

Střed kola tvoří Slunce, původ a sjednocení všech tvořivých sil. Slunce je také symbolem vědomí, poznání, osvícení. Ve Slunci se nalézá absolutní střed - centrum cyklonu - který i přes veškerý pohyb na svých okrajích zůstává tichý a neměnný. Ztělesňuje nejvnitrnější jádro, svědka, který zůstává nepřetržitým kolísáním duality, štěstím a neštěstím, nadějí a stra­ chem nedotčen.

My však ještě pozorujme obvod Kola a těšme se z průlomu do křišťálově jasnosti, z velkého štěstí, které nám přítomný okamžik přináší. Život má pro nás připraveny nečekané dary a možnosti. K tomu, abychom nabízené mohli vnímat, stačí jen otevřít oči.

Odkaz: Jestliže se v tvém životě nedějí zázraky, pak zde něco neouhlasí! Stojíš před možností velkého průlomu! Využij tohoto okamžiku!

Otázka: Dokážeš opravdu přijmout Velké štěstí? Co ještě stojí v cestě?

Doporučení: Napiš si, nebo důvěrnému člověku vyjmenuj, co pro tebe v tvé současné situaci znamená štěstí. Udělej si seznam všeho, co ti v prožívání štěstí právě teď brání.

Afirmace: Otevírám se zázrakům v mém životě.

Štítky: , , , , , ,