On-line věštírna budoucnosti

XXI. Universum - Karta Universum je poslední z Velkých arkán. Uzavírá kruh, který začal Bláznem. Velké Dílo dospělo k dokončení a vrací se zpět k nevinnosti a sebezapomnění Blázna.

Bližší objasnění otázky nebo citového stavu - Soustřeďte se na otázku, respektive citový stav a zamíchejte karty. Rozdělte je na dvě hromádky. Levá hromádka zastupuje vaši pasivní, přijímající stránku, pravá aktivní, projevující se navenek.

Princ pohárů - Hlavním úkolem Prince Pohárů je mistrně zvládnout emocionální potřeby. Vzduch ve spojení s Vodou symbolizuje silné vášně, což je také příznačné pro hvězdné znamení Štíra. Kočár Prince, připomínající mušli, je tažen štírem-orlem, což ukazuje na možnost transformace.

Osmička mečů - vměšování - Dva silné centrální meče jsou zkříženy šesti křivými šavlemi. Stojíte před volbou mezi dvěmi alternativami, jež vypadají rovnocenně. Analytickým uvažováním však k rozhodnutí nedojdete.

XIV trumfů - umění

XIV. Umění

Klíčová slova: Střelec; sjednocení protikladů, vyrovnání, vnitřní změna, transformace, alchymie, kvantový skok, tvořivá síla. 

Alchymcké spojení Ohně a Vody, zobrazené u Blázna ještě nad jeho hlavou, se přesunulo do středu obrazu. Celá karta je charakterizována symboly integrace, sjednocení protikladů.

Spojení ohně a vody, světlého a tmavého, mužského a ženského, smrti a znovuzrození, je vnitřní proces. Splynutí protikladů je podstatným krokem k všeobjímající jednotě. Vzájemně si odporující síly se proměňují v nový způsob bytí. Sňatek Císaře a Císařovny z karty Milenci nyní dosahuje svého naplnění v nejvyšším umění transformace.

Sjednocení protikladů je početím něčeho nového. Velké Slunce a jej křižující Měsíce dávají zrodit hvězdám v pozadí.

Šat má barvu tvořivosti - zelenou. Latinská věta vepsaná do Slunce zní v překladu: »Zkoumej vnitřní říše Země. Pročišťováním nalezneš skrytý Kámen.« To má (tak jako mnoho obrazů a symbolů Tarotu) na nejrůznějších úrovních mnoho významů, ale ten nejužitečnější spočívá v souvislosti se zelenými šaty (tvořivost) a poukazuje na nutnost spojení tvůrčích sil se Zemí.

Lev a orel, pomocníci v alchymickém procesu, již sami přeměny dosáhli. Poprvé jsme je viděli na kartě Milenci. Zde nabyli jak na velikosti, tak na významu. Lev, představitel ele­ mentu Ohně, přijal barvu vody. Orel, vyšší forma Štíra a představitel elementu Vody, se zjevuje v barvě ohně. Tento obraz rovnováhy, inverze a integrace se opakuje na zlaté alchymistické urně. Havran na lebce je symbolem spojení smrti a znovuzrození.

Pára, energie nové kvality, stoupá, což je zdůrazněno šípem Střelce (střed těla). Vytváří na ramenou duhy, symbol celistvosti. Osm kruhů na prsou (dva zakryté) vyjadřuje symetrii a rovnováhu. Včely (na šatě Císařovny) a hadi (na šatě Císaře) se spojili a objevili na zeleném šatě. Včely zastupují umění, vnímání a integraci.

Odkaz: Karta Umění je výzvou k pohledu do nitra. Proces transformace nepotřebuje již v této fázi integrace protikladů žádné vnější podněty. K nalezení skrytého diamantu musíš nahlédnout do svého nitra.

Otázka: }aké protiklady ve svém životě nebo v sobě musíš nyní smířit a sjednotit?

Doporučení: Zavři oči a představ si ve svém těle fontánu energie. Koupej se chvíli v tomto vše obnovujícím prameni světla.

Afirmace: Odevzdávám se transformujícím silám lásky. ]sem otevřeným kanálem tvořivé energie.