On-line věštírna budoucnosti

Bližší objasnění otázky nebo citového stavu - Soustřeďte se na otázku, respektive citový stav a zamíchejte karty. Rozdělte je na dvě hromádky. Levá hromádka zastupuje vaši pasivní, přijímající stránku, pravá aktivní, projevující se navenek.

Desítka holí - útlak - Živá energie osmi holí v pozadí je potlačována a bržděna dvěmi silnými holemi, jež nesou stejné symboly, které se objevily na Dvojce Holí. Zatímco na kartě »Nadvláda« jsou hole spojené a vzájemně se podporují, zde stojí odděleně, proti sobě a tvoří strnulou blokádu. Komunikační pohotovost Střelce blokuje Saturn, jehož přísnost vyvolává silný strach.

Tarot a otázky na budoucnost - Tarot zpravidla odmítá odpovídat na otázky pokládané z pouhé zvědavosti nebo otázky, jež pramení z neochoty přijmout vlastní zodpovědnost za to, co se ve vašem životě děje. To neznamená, že by otázky na budoucnost měly být tabu. Mnohé nasvědčuje tomu, že je budoucnost obsažena v každém okamžiku, stejně jako to, co se přihodilo v minulosti.

Sedmička pohárů - smilství - To, co ještě před chvílí bylo zdrojem rozkoše a životní radosti, ztratilo nyní svou přitažlivost. Květy jsou zvadlé a jejich vůně zatuchlá. City opět ztratily rovnováhu a ukazuje se, že dosud nebylo překonáno nějaké hluboké zklamání.

16 trumfů - věž

XVI. Věž

Klíčová slova: Mars; pronikavá dalekosáhlá vnitřní transformace, uzdravování; staré se hroutí a dělá místo pro nové; duchovní obnovení, sebepoznání. 

Síla stravujícího, očistného ohně boří staré a odmetá je pryč. Nic není ušetřeno. Věž ega je otřesena v samotných základech. Vše, čeho se člověk pokouší přidržet, bude touto transformující silou zničeno. Domnělé jistoty minulosti se nezadržitelně hroutí. Co zůstává, je důvěra, jakou kdysi osvědčil Job tváří v tvář strašlivým zprávám (Jobovy zvěsti). Je to poznání, že všechny životní události povstávají z nekonečné lásky vesmíru a přinášejí možnost učení a poznání. Takové pochopení pravé podstaty událostí proměňuje i zdánlivé ztráty a bolestná zklamání v cenné dary, kterými skutečně jsou. Období zoufalství a vnitřního napětí mohou, jestliže jsou správným způsobem přijaty, patřit k nejplodnějším fázím růstu.

Věž je současně jednou z nejvyšších karet pro uzdravování. Tak jako odstranění podebraného zubu osvobozuje celý or­ganismus, tak také ukončením stagnujících vztahů a situací, které brání růstu, začíná proces uzdravování celého orga­ nismu. Vytržení zubu může být bolestivé, ale když zub otravuje celý váš systém, není jiná možnost. Rány osudu se mohou jevit stejně tak tragické a nepochopitelné, a přece k nám přicházejí jen proto, že je potřebujeme a sami si je, ať vědomě či nevědomě, vytváříme. Dokážete-li rozpoznat a s plnou zodpovědností přijmout tyto zákonitosti ve svém životě, máte všechny předpoklady ke skutečnému osvobození a úplné transformaci.

Oko Hóra představuje probuzené vědomí, které vidí rea­ litu takovou, jaká ve skutečnosti je. Holubice s olivovou větvičkou v zobáku symbolizuje odpouštějící soucit k sobě i druhým, který pramení ze sebepoznání. Je poselkyní nového způsobu bytí, jemuž transformace (had) předcházela.

Odkaz: Probíliti v tobě nanejvýš intenzivní transformační proces nebo stojíš krátce před ním. Cokoliv, co se v tobě láme nebo otřásá, slouží očištění a připravuje prostor pro něco nového. Umožni to!

Otázka: Dokážeš pohlédnout na sebe a život novýma očima?

Doporučení: Pozoruj se v denním životě. Situace se mohou opakovat, ty ale neopakuj své staré, omezující vzorce chování.

Afirmace: Vše, co se děje v mém životě, je pro mé dobro.