On-line věštírna budoucnosti

Čtení čaker - Čakry jsou energetická centra, kterými přijímáme životní energii z vesmíru. Tato centra jsou také styčnými body, jejichž prostřednictvím udržujeme na éterické úrovni kontakt s druhými a se svým prostředím. Jsou to vysílající a přijímající centra, kterými na nejrůznějších úrovních neustále intenzívně proudí energie.

Tarot a rozhodování - Jsou-li karty opakovaně zneužívány, tj. důležitá poselství opakovaně přehlížena, brzy ztratí svou sílu a přestanou poskytovat jasné odpovědi.Rozhodujete-li se mezi několika alternativami, udělejte si především jasno, o jaké alternativy jde a jaké jsou možné následky.

XXI. Universum - Karta Universum je poslední z Velkých arkán. Uzavírá kruh, který začal Bláznem. Velké Dílo dospělo k dokončení a vrací se zpět k nevinnosti a sebezapomnění Blázna.

XVII. Hvězda - Tato karta představuje nádherný proces. Nejvyšší kosmická inspirace je přijímána a promítnuta do materiální úrovně. Kartě vládne znamení Vodnáře.

16 trumfů - věž

XVI. Věž

Klíčová slova: Mars; pronikavá dalekosáhlá vnitřní transformace, uzdravování; staré se hroutí a dělá místo pro nové; duchovní obnovení, sebepoznání. 

Síla stravujícího, očistného ohně boří staré a odmetá je pryč. Nic není ušetřeno. Věž ega je otřesena v samotných základech. Vše, čeho se člověk pokouší přidržet, bude touto transformující silou zničeno. Domnělé jistoty minulosti se nezadržitelně hroutí. Co zůstává, je důvěra, jakou kdysi osvědčil Job tváří v tvář strašlivým zprávám (Jobovy zvěsti). Je to poznání, že všechny životní události povstávají z nekonečné lásky vesmíru a přinášejí možnost učení a poznání. Takové pochopení pravé podstaty událostí proměňuje i zdánlivé ztráty a bolestná zklamání v cenné dary, kterými skutečně jsou. Období zoufalství a vnitřního napětí mohou, jestliže jsou správným způsobem přijaty, patřit k nejplodnějším fázím růstu.

Věž je současně jednou z nejvyšších karet pro uzdravování. Tak jako odstranění podebraného zubu osvobozuje celý or­ganismus, tak také ukončením stagnujících vztahů a situací, které brání růstu, začíná proces uzdravování celého orga­ nismu. Vytržení zubu může být bolestivé, ale když zub otravuje celý váš systém, není jiná možnost. Rány osudu se mohou jevit stejně tak tragické a nepochopitelné, a přece k nám přicházejí jen proto, že je potřebujeme a sami si je, ať vědomě či nevědomě, vytváříme. Dokážete-li rozpoznat a s plnou zodpovědností přijmout tyto zákonitosti ve svém životě, máte všechny předpoklady ke skutečnému osvobození a úplné transformaci.

Oko Hóra představuje probuzené vědomí, které vidí rea­ litu takovou, jaká ve skutečnosti je. Holubice s olivovou větvičkou v zobáku symbolizuje odpouštějící soucit k sobě i druhým, který pramení ze sebepoznání. Je poselkyní nového způsobu bytí, jemuž transformace (had) předcházela.

Odkaz: Probíliti v tobě nanejvýš intenzivní transformační proces nebo stojíš krátce před ním. Cokoliv, co se v tobě láme nebo otřásá, slouží očištění a připravuje prostor pro něco nového. Umožni to!

Otázka: Dokážeš pohlédnout na sebe a život novýma očima?

Doporučení: Pozoruj se v denním životě. Situace se mohou opakovat, ty ale neopakuj své staré, omezující vzorce chování.

Afirmace: Vše, co se děje v mém životě, je pro mé dobro.