On-line věštírna budoucnosti

Tarot a otázky z minulosti - Tarot nám může být při vyjasňování a překonávání těchto nedokončených zážitků velmi nápomocen. Na závěr by se však měl člověk vždy ptát na promítnutí staré lekce v jeho současné situaci. Příklady: Na čem ulpívám? Od čeho bych se měl oprostit?Čemu jsem se měl tehdy z toho vztahu nebo situace naučit?Čemu jsem se vyhýbal?Co mám dělat, abych neuzavřené ukončil?

Osmička mečů - vměšování - Dva silné centrální meče jsou zkříženy šesti křivými šavlemi. Stojíte před volbou mezi dvěmi alternativami, jež vypadají rovnocenně. Analytickým uvažováním však k rozhodnutí nedojdete.

Dvojka mečů - mír - Dva meče, symbol míru, jsou zkříženy v modrobílém květu růže: odhodlání k lásce a poznání, namísto boje. Hluboký duchovní mír (žlutá) se spojuje s energiemi nového utváření (zelená). Je to stav, ve kterém mohou být vyjasněny nejasné situace a uskutečněna intuitivní rozhodnutí.

VI. Milenci - Karta představuje sňatek Císařovny s Císařem. Obřad vykonává Eremit - Poustevník - jedna z podob boha Merkura. Je celý zahalený do svého hávu - odkaz na to, že prazáklad všech věcí leží mimo projevený svět a intelekt.

Rytíř holí

Rytíř holí

Klíčová slova: Ohnivý aspekt ohně; ohnivá energie, dynamický postup, vzhled, blížící se změny. 

Rytíř Holí ztělesňuje mistrovství růstu a vnitřního vývoje. V levé ruce drží planoucí pochodeň (srov. Eso Holí), kterou spaluje všechnu negativitu, jež mu stojí v cestě. Vzal na sebe úkol odstraňovat zábrany a blokády, které mu na cestě k vlastnímu růstu překáží.

Jeho vlající plášť je z ohně. Koně zdobí hlava jednorožce, jehož roh symbolizuje vyvinuté třetí oko. Vlastní vnitřní vize se stala vozidlem (jezdecký kůň) pro rozhodné jednání navenek.

Rostoucí plaz se musí, čas od času, vysvléknout ze staré kůže, která se mu stala příliš těsnou. Rytířovo brnění z hadí kůže symbolizuje opuštění všeho starého a úzkého a odvážný skok vpřed.

Energie uvolněná rozšířeným vnímáním se může projevit, je nezastavitelná. Dokonce i těžké situace se pohnou pozitivním směrem.

Odkaz: Bdělost a otevřenost vůči lidem nebo situacím mohou vyprovokovat dynamické změny v tvém vědomí. Tyto dary existence přijmi s vděčností, ale neulpívej na nich.

Otázka: Dovoluje ti tvá současná životní situace plně rozvinout tvé energie? Pokud ne, co musíš odstranit z cesty nebo změnit?

Doporučení: Vyhledávej situace a příležitosti, které tě vyzývají! Odevzdej se zde s veškerou svou energií.

Afirmace: Každá výzva, která se přede mnou objeví, mi pomáhá růst. Každá bouře posiluje mé kořeny.