On-line věštírna budoucnosti

Dvojka mečů - mír - Dva meče, symbol míru, jsou zkříženy v modrobílém květu růže: odhodlání k lásce a poznání, namísto boje. Hluboký duchovní mír (žlutá) se spojuje s energiemi nového utváření (zelená). Je to stav, ve kterém mohou být vyjasněny nejasné situace a uskutečněna intuitivní rozhodnutí.

Princezna disků - Zakulacené bříško Princezny Disků ukazuje na její těhoten­ ství. V tomto Tarotu je to třetí karta pro mateřství (viz také Císařovna a Královna Pohárů). V přeneseném smyslu je Princezna Disků také matkou nové identity, myšlenky nebo pojetí.

Princezna pohárů - Princezna Pohárů je zde zachycena jako tančící postava. Je vysvobozena z vězení svých citů. Získanou nezávislost a svobodu ukazuje také labuť, která se zvedá nad její hlavou.

Osmička disků - prozíravost - Strom rozvíjí bohatství svých květů. Nadešel čas rozkvětu vnitřního a vnějšího bohatství. Schopnosti a možnosti, které zůstávaly dlouho skryté, se viditelně projevují na všech čty­řech úrovních bytí.

Rytíř holí

Rytíř holí

Klíčová slova: Ohnivý aspekt ohně; ohnivá energie, dynamický postup, vzhled, blížící se změny. 

Rytíř Holí ztělesňuje mistrovství růstu a vnitřního vývoje. V levé ruce drží planoucí pochodeň (srov. Eso Holí), kterou spaluje všechnu negativitu, jež mu stojí v cestě. Vzal na sebe úkol odstraňovat zábrany a blokády, které mu na cestě k vlastnímu růstu překáží.

Jeho vlající plášť je z ohně. Koně zdobí hlava jednorožce, jehož roh symbolizuje vyvinuté třetí oko. Vlastní vnitřní vize se stala vozidlem (jezdecký kůň) pro rozhodné jednání navenek.

Rostoucí plaz se musí, čas od času, vysvléknout ze staré kůže, která se mu stala příliš těsnou. Rytířovo brnění z hadí kůže symbolizuje opuštění všeho starého a úzkého a odvážný skok vpřed.

Energie uvolněná rozšířeným vnímáním se může projevit, je nezastavitelná. Dokonce i těžké situace se pohnou pozitivním směrem.

Odkaz: Bdělost a otevřenost vůči lidem nebo situacím mohou vyprovokovat dynamické změny v tvém vědomí. Tyto dary existence přijmi s vděčností, ale neulpívej na nich.

Otázka: Dovoluje ti tvá současná životní situace plně rozvinout tvé energie? Pokud ne, co musíš odstranit z cesty nebo změnit?

Doporučení: Vyhledávej situace a příležitosti, které tě vyzývají! Odevzdej se zde s veškerou svou energií.

Afirmace: Každá výzva, která se přede mnou objeví, mi pomáhá růst. Každá bouře posiluje mé kořeny.