On-line věštírna budoucnosti

X. Štěstí - Uprostřed víření energií a blesků se točí Kolo štěstí o deseti paprscích, symbol úplnosti, která je v neustálém pohybu, a přece ve svém celku neměnná. Tri figury, sfinga, opice a krokodýl, představují tři egyptská božstva. Sfinga spojuje čtyři magické ctnosti: vědění, vůli, odvahu a mlčení.

Tarot a jeho historie - Tarot je prastarý systém moudrosti, po staletí vyučovaný tajnými školami mystérií. Tato hluboká moudrost nalézá svůj viditelný, avšak zčásti do symbolů zakódovaný výraz v seskupení působivých obrazů. Každá karta je nositelem energie svých symbolů, kterou promítá a propůjčuje svému divákovi.

K čemu nám slouží Tarot? - Tarot nám pomáhá zkoumat a poznávat sebe sama.Tarot může být na naší cestě sebepoznání a hledání zapomenutého poslání cenným přínosem. Životní pomoc kontaktem s vnitřním vedením Nikdy neodpovídají karty samy, ale vnitřní instance moudrosti a vedení, na kterou se naladíme.

Dvojka mečů - mír - Dva meče, symbol míru, jsou zkříženy v modrobílém květu růže: odhodlání k lásce a poznání, namísto boje. Hluboký duchovní mír (žlutá) se spojuje s energiemi nového utváření (zelená). Je to stav, ve kterém mohou být vyjasněny nejasné situace a uskutečněna intuitivní rozhodnutí.

Královna holí

Královna holí

Klíčová slova: Vodní aspekt Ohně, sebepoznání, změna, soucit. 

Královna Holí je mistryní sebepoznání. Nahlédla hluboko do své vlastní podstaty, což proměnilo její bytí.

Příběh vypráví, že její dlouhé vlasy byly dříve černé a také její průvodce, panter, měl kdysi černý kožich. Transformace, kterou prošla, ji obdařila zlatými vlasy a pantera proměnila ve lva. Vědomí jejich dřívějšího stavu ji však naplňuje soucitem s bytostmi, které se ještě neosvobodily. Aby mohla pomáhat druhým, rozhodla se dobrovolně nosit červenohnědé vlasy a lva udržuje v podobě leoparda, jehož černé skvrny nesou stopy temné minulosti.

Královna sedí na ohnivém trůnu, oděna v brnění na způsob šupin, se symbolem Ryby na prsou. Sjednocení Ohně a Vody, intuitivního poznání a citového vytržení, způsobuje vnitřní proměnu. Koruna duchovní jasnosti a rozšířeného vnímání má ještě ostny trnové koruny - vzpomínka na pokoření a utrpení, jež její transformaci předcházely. Její oči jsou zavřeny v tiché extázi. Vědomí je zaměřeno do nitra a propůjčuje jejímu vyzařování blaženost vnitřního míru. Hůl v její ruce je zakončena piniovou šiškou, symbolem duchovního růstu. Připomíná nám úkol, spojit vlastní uskutečnění se Zemí a dovolit druhým, aby se na něm podíleli.

Odkaz: Prací na sobě získáváš viditelný náskok. Je čas naučit se, jak tento pokrok sdílet s druhými. Uplatňuj sebepoznání v denním ž ivotě!

Otázka: Jak můžeš nalezené poznání sdílet s ostatními lidmi?

Doporučení: Medituj o následujícím výroku: "Učení se je objevování toho, co už víš. Činy ukazují, že to víš. Učit - je pomáhat druhým lidem poznat, že oni to vědí stejně tak dobře, jako ty sám." (Richard Bach, Iluze).

Afirmace: Jsem zářivá bytost naplněná světlem a láskou.

Štítky: , , ,