On-line věštírna budoucnosti

VI. Milenci - Karta představuje sňatek Císařovny s Císařem. Obřad vykonává Eremit - Poustevník - jedna z podob boha Merkura. Je celý zahalený do svého hávu - odkaz na to, že prazáklad všech věcí leží mimo projevený svět a intelekt.

Parabola o sedmi kartách - Karty zamíchejte a lícem dolů je rozložte do vějíře. Vytáhněte si sedm karet, ale neotáčejte je. Těchto sedm karet ještě jednou zamíchejte a rozložte je v pořadí znázorněném na obrázku.

Osmička mečů - vměšování - Dva silné centrální meče jsou zkříženy šesti křivými šavlemi. Stojíte před volbou mezi dvěmi alternativami, jež vypadají rovnocenně. Analytickým uvažováním však k rozhodnutí nedojdete.

V. Velekněz - Této kartě vládne znamení Býka. Trůn zasvěcence je obklopen býkem a slony, jejichž povaha je shodná. Ve čtyřech rozích obrazu se nalézají čtyři cherubíni, strážci oltáře.

Královna holí

Královna holí

Klíčová slova: Vodní aspekt Ohně, sebepoznání, změna, soucit. 

Královna Holí je mistryní sebepoznání. Nahlédla hluboko do své vlastní podstaty, což proměnilo její bytí.

Příběh vypráví, že její dlouhé vlasy byly dříve černé a také její průvodce, panter, měl kdysi černý kožich. Transformace, kterou prošla, ji obdařila zlatými vlasy a pantera proměnila ve lva. Vědomí jejich dřívějšího stavu ji však naplňuje soucitem s bytostmi, které se ještě neosvobodily. Aby mohla pomáhat druhým, rozhodla se dobrovolně nosit červenohnědé vlasy a lva udržuje v podobě leoparda, jehož černé skvrny nesou stopy temné minulosti.

Královna sedí na ohnivém trůnu, oděna v brnění na způsob šupin, se symbolem Ryby na prsou. Sjednocení Ohně a Vody, intuitivního poznání a citového vytržení, způsobuje vnitřní proměnu. Koruna duchovní jasnosti a rozšířeného vnímání má ještě ostny trnové koruny - vzpomínka na pokoření a utrpení, jež její transformaci předcházely. Její oči jsou zavřeny v tiché extázi. Vědomí je zaměřeno do nitra a propůjčuje jejímu vyzařování blaženost vnitřního míru. Hůl v její ruce je zakončena piniovou šiškou, symbolem duchovního růstu. Připomíná nám úkol, spojit vlastní uskutečnění se Zemí a dovolit druhým, aby se na něm podíleli.

Odkaz: Prací na sobě získáváš viditelný náskok. Je čas naučit se, jak tento pokrok sdílet s druhými. Uplatňuj sebepoznání v denním ž ivotě!

Otázka: Jak můžeš nalezené poznání sdílet s ostatními lidmi?

Doporučení: Medituj o následujícím výroku: "Učení se je objevování toho, co už víš. Činy ukazují, že to víš. Učit - je pomáhat druhým lidem poznat, že oni to vědí stejně tak dobře, jako ty sám." (Richard Bach, Iluze).

Afirmace: Jsem zářivá bytost naplněná světlem a láskou.

Štítky: , , ,