On-line věštírna budoucnosti

Dvojka holí - nadvláda - Planeta Mars, nositel dynamické aktivní síly, je ve svém vlastním znamení Skopce představujícím průkopníka, který nepřestává hledat stále nové cesty a postupy. Nutkání vpřed nachází nové směry. Hole jsou znázorněny jako dvě překřížené dordže, tibetské symboly vládce hromu.

Princ disků - Princ Disků představuje proces rozkvětu a oplodňování, což je znázorněno množstvím rozličných květů v pozadí. Sedí na spolehlivém voze, taženém silným býkem, jehož symbol se opakuje i na jeho helmě. Plody kolem něj ukazují na bohatství úrody, která oplodnění a růst následuje.

V. Velekněz - Této kartě vládne znamení Býka. Trůn zasvěcence je obklopen býkem a slony, jejichž povaha je shodná. Ve čtyřech rozích obrazu se nalézají čtyři cherubíni, strážci oltáře.

Devítka mečů - krutost - Devět různě dlouhých mečů stojí vedle sebe špicemi dolů. Všechny jsou rezavé a zubaté a z jejich konců kape krev. Slzy v pozadí svědčí o velkém utrpení, které meče způsobily.

Princ holí

Princ holí

Klíčová slova: Vzdušný aspekt Ohně; intenzita; rozkvétající láska; intuitivní tvořivost; z temnoty do světla. 

Princ sedí s otevřenou náručí na svém ohnivém voze, jenž se značnou rychlostí pohybuje vpřed. Skvrny v pozadí ukazují na temnotu, kterou nechává za sebou. Celý postoj vozataje vyjadřuje jistotu, otevřenost a svobodu. Je nahý, což znamená, že se nepotřebuje skrývat ani chránit. V pravé ruce drží Fénixovu hůl, symbol moci a energie. Jako pionýr dobývá nové oblasti svého života (nohy jsou v pozici čtyřky jako na kartě IV, Císař). Jeho srdce se otvírá a on vidí svět novýma očima. Princ Holí ztělesňuje mistrovství intuitivní tvořivosti (zelená barva v plamenech). K tomu jsou nasazeny a využity všechny smysly. Důvěřuje ve svou intuici a svými originálními řešeními a myšlenkami překvapuje druhé. Jeho tvůrčí výlevy nemůže nic zastavit ani omezit. Planoucí oheň ve voze jej udržuje v pohybu.

Odevzdáním se lásce (květ lotosu v srdci) je povznesen nad sebe samého. Narůstají mu křídla z peří Fénixe a dovolují mu pozorovat svět z vyšší perspektivy.

Princ Holí je fascinujícím vyjádřením mladé, překypující energie a radosti ze života. Jeho myšlenky jsou smělé a plné tvořivé síly (okřídlený lev nahoře). Důvěra ve vlastní vnímání ho osvobozuje a umožňuje překonat současná omezení v myšlení a chování.

Je zcela připraven čelit životním zkouškám. Jeho silná vůle mu však může pomoci k dosažení cíle jen tam, kde je v souladu s vůlí celku.

Odkaz: Máš všechno, co potřebuješ! Nenech se omezovat! Nenech se brzdit! Život je připraven tě přijmout. Důvěřuj svému neomezenému tvůrčímu potenciálu!

Otázka: Jaké výzvy se v tomto období dotýkají tvého života?

Doporučení: Rozpřáhni paže a dýchej zhluboka do srdce!

Afirmace: Miluji život a život miluje mne.