On-line věštírna budoucnosti

Pětka pohárů - zklamání - Ze zlatých pohárů se staly skleněné; jsou prázdné a křehké. Tvoří pentagram obrácený špicí dolů, jehož významem je vítězství hmoty nad duchem. Žhnoucí vítr vytrhl kořeny lotosu a zničil jeho květy.

XX. Eón - Střední část karty obklopuje tělo hvězdné bohyně Nuith. V noci se rozpíná po celém nebi, aby poskytla zázemí hvězdám, ve dne je opět pohlcena Sluncem. Jejím společníkem je Hadit, znázorněný jako ohnivá koule s křídly.

XIV. Umění - Alchymcké spojení Ohně a Vody, zobrazené u Blázna ještě nad jeho hlavou, se přesunulo do středu obrazu. Celá karta je charakterizována symboly integrace, sjednocení protikladů. Spojení ohně a vody, světlého a tmavého, mužského a ženského, smrti a znovuzrození, je vnitřní proces.

XXI. Universum - Karta Universum je poslední z Velkých arkán. Uzavírá kruh, který začal Bláznem. Velké Dílo dospělo k dokončení a vrací se zpět k nevinnosti a sebezapomnění Blázna.

Princezna holí

Princezna holí

Klíčová slova: Zemský aspekt Ohně; osvobození od strachu; nový začátek; optimismus; rozšířené vnímání. 

Strach je překonán! Princezna Holí, nahá, otevřená a nechráněná, zvítězila nad tygrem strachu (viz Blázen). Její hůl nese symbol Slunce. Péra na její hlavě zdůrazňují schopnost rozšířeného vnímání a smysl pro spravedlnost, které překonáním strachu získala.

Tančí svůj silou nabitý, zanícený tanec ve velkém vzedmutém plameni. Vedle ní, na oltáři zdobeném hlavami be­ ranů, plápolá oheň Jara, nových začátků, jemuž Princezna slouží. Ohnivě rudé pozadí symbolizuje vášeň, životní sílu a planoucí energii. Když zmizí strach, otevírají se netušené zdroje nadšení a radosti, které nově utvářejí náš život. Naše omezující úzkost a strach, mrtvý tygr, mohou být pohřbeny.

Odkaz: Tvé staré strachy nad tebou ztratily svou moc. Jejich mrtvé zbytky tě už nemohou vyděsit. Uvědom si své nejsilnější stránky.

Otázka: Jaký je další krok ve tvém životě? Učiň ho beze strachu!

Doporučení: Nauč se transformovat své pocity strachu a využij uvolněný potenciál.

Afirmace: Přijímám svůj strach a proměňuji jej v lásku.