On-line věštírna budoucnosti

Tarot a otázky z minulosti - Tarot nám může být při vyjasňování a překonávání těchto nedokončených zážitků velmi nápomocen. Na závěr by se však měl člověk vždy ptát na promítnutí staré lekce v jeho současné situaci. Příklady: Na čem ulpívám? Od čeho bych se měl oprostit?Čemu jsem se měl tehdy z toho vztahu nebo situace naučit?Čemu jsem se vyhýbal?Co mám dělat, abych neuzavřené ukončil?

Trojka holí - ctnost - Tři hole nesou lotosové květy, které se právě otvírají. Tento rozkvět je výsledkem vnitřního probuzení. Tělo, duch a duše jsou v harmonii.

Desítka pohárů - nasycenost - Deset pohárů je uspořádáno ve tvaru stromu života. Vše je na svém místě v dokonalém, harmonickém řádu. Toto je obraz hlubokého vnitřního naplnění.

Princ holí - Princ sedí s otevřenou náručí na svém ohnivém voze, jenž se značnou rychlostí pohybuje vpřed. Skvrny v pozadí ukazují na temnotu, kterou nechává za sebou. Celý postoj vozataje vyjadřuje jistotu, otevřenost a svobodu.

Rytíř pohárů

Rytíř pohárů

Klíčová slova: Ohnivý aspekt Vody; odevzdání se milovaným; schopnost dávat; dosažení vyšších emocionálních úrovní; duchovní vztahy.
 

Rytíř Pohárů má velká křídla, jež ho na jeho mocném bílém koni vynášejí vzhůru. Je oblečen do zeleného brnění; ve vztyčené ruce drží zlatý pohár s rakem. Vodní znamení Raka může poukazovat na rodinné vztahy. Pojem rodiny zde však musí být rozšířen na libovolný vztah, zvláště pak duchovní spojení (nebo duchovní společenství).

Světlemodrá křídla ducha pozvedají citové vztahy do vyšších úrovní vzájemného porozumění a výměny. Také páv, symbol ješitnosti a marnivosti, tuto svou vlastnost překonal. Rozvíjí svou krásu a nabízí ji - prost samovlády - do služeb vyššímu.

Zelené brnění zobrazuje Rytířovu velkou tvůrčí schopnost vyjadřovat své hluboké city. Dary, jež rozdává, jsou vyjádřením jeho snahy o dokonalejší podoby citové výměny.

Odkaz: Toužíš po intenzivní vzájemné výměně se stejně smýšlejícími lidmi.

Otázka: Jak může být tato výměna ve tvých vztazích obohacena?

Doporučení: Hledej svou pravou rodinu, společenství, ve kterém se cítil doma. Najdeš tam přesně takový druh komunikace, po kterém toužíš.

Afirmace: Nalézám teď na společné cestě přátele, jejichž blízkost a podpora mi pomáhají dostat se do hlubšího kontaktu se sebou.