On-line věštírna budoucnosti

Princezna mečů - Princezna Mečů představuje čerstvou intelektuální jasnost. Právě roztříštila starý oltář - explodoval a za sebou zanechal oblaka dýmu, suti a popela. Když se intelektuální a duchovní (Vzduch) obnovení střetne se Zemí, ničí oltáře starých ideálů; kouř se brzy rozplyne a uvolní prostor pro jasnost.

Sedmička holí - odvaha - Mužská, válečná síla Marsu má ve spojení s odvahou Lva neuvěřitelnou sílu a účinnost. Boj bude veden neohroženě. Fialová barva v pozadí je barvou válečníka, který se bez váhání pouští do boje a kterého uspokojí pouze jednoznačné vítězství.

Šestka mečů - věda - Pro Vodnáře je Merkur jedním z největších darů. Jeho schopnost analyzovat přináší jasnost do výhledů na budoucnost. Ty jsou nejen jasně rozpoznány, nýbrž také mohou být srozumitelně komunikovány.

Čtyřka holí - uskutečnění - Kruh je uzavřen. V jeho středu se setkávají a spojují všechny rozpory a protiklady. Harmonie mezi mužským a ženským, aktivním a pasivním (holubice a hlava berana) se vrátila.

Princ pohárů

Princ pohárů

Klíčová slova: Vzdušný aspekt Vody; touhy, přání, žádostivost; možnost transformace. 

Hlavním úkolem Prince Pohárů je mistrně zvládnout emocionální potřeby. Vzduch ve spojení s Vodou symbolizuje silné vášně, což je také příznačné pro hvězdné znamení Štíra. Kočár Prince, připomínající mušli, je tažen štírem-orlem, což ukazuje na možnost transformace. Pohybuje se těsně nad vodami emocí, nikdy se jich však nedotýká.

Přání a žádosti musejí být vnímány a rozpoznány. Jsou to základní hnací síly našich životů. Jejich využití a dokonalé ovládnutí vyžaduje nejvyšší bdělost a intenzivní pozornost. Namísto potlačování je můžete využít v procesu uvědomování. Z tohoto pohledu jsou vozidlem, které nám pomáhá na cestě do našich vnitřních světů.

Had, symbol změny a moudrosti, se probouzí a napřimuje. Orel na Princově přilbě ukazuje na možnost duchovního osvobození. Využití těchto možností je úkolem, který má před sebou. Uchvácen pozorováním hada zapomíná na lotosový květ (lásku), který nyní směřuje dolů. Až se naučí integrovat pudové síly žádostivosti, dostane lotos možnost znovu se rozvíjet a napřimovat.

Odkaz: Přijmi své sexuální potřeby a vášně a vědomě je naplňuj. V tomto procesu toho mnoho objevíš. Totálně se té zkušenosti odevzdej a pozoruj se v ní.

Otázka: Jaká tajná přání si nechceš přiznat?

Doporučení: Dopřej si každý den splnění aspoň jednoho malého přání a tím se otevřeš a přiblížíš splnění těch velkých.

Afirmace: Přijímám své sexuální potřeby. Jsem tím živější a naplněnější.