On-line věštírna budoucnosti

Rytíř mečů - Rytíř Mečů v zlatozeleném brnění se v nejvyšším trysku, jež ztělesňuje jeho cílevědomě zaměřenou mentální aktivitu, žene ovzduším. Ví, čeho chce dosáhnout a nezastaví se, dokud svého cíle nedosáhne. Jeho schopnost koncentrace je pozoruhodná.

Rytíř disků - Rytíř Disků je mistrem zdraví a materiální hojnosti. Jeho diagnostické schopnosti se týkají jak lidského těla, tak i ostatních hmotných statků: peněz, majetku a kapitálu. Co se týče zdraví, má cenné lékařské a léčitelské schopnosti.

Tarot a jeho historie - Tarot je prastarý systém moudrosti, po staletí vyučovaný tajnými školami mystérií. Tato hluboká moudrost nalézá svůj viditelný, avšak zčásti do symbolů zakódovaný výraz v seskupení působivých obrazů. Každá karta je nositelem energie svých symbolů, kterou promítá a propůjčuje svému divákovi.

Osmička pohárů - netečnost - Po výstřednosti, smilství (Sedmička Pohárů) následuje netečnost. Energie byla prohýřena, ucha měděných pohárů (srov. Šestka Pohárů) jsou rozlomená.

Rytíř mečů

Rytíř mečů

Klíčová slova: Ohnivý aspekt Vzduchu; cílevědomost, ctižádost, schopnost pružného myšlení; vášnivost. 

Rytíř Mečů v zlatozeleném brnění se v nejvyšším trysku, jež ztělesňuje jeho cílevědomě zaměřenou mentální aktivitu, žene ovzduším. Ví, čeho chce dosáhnout a nezastaví se, dokud svého cíle nedosáhne. Jeho schopnost koncentrace je pozoruhodná. Myšlenky a nápady k němu přilétají rychlostí blesku; je mistrem tvořivého a přizpůsobivého myšlení, které používá k dosažení svých cílů (zlatozelené brnění). Čtyři vrtule symbolizují čtyři světové strany a poukazují na to, že síla myšlení není spoutaná prostorem ani časem.

Jeho silné intelektuální odhodlání se snoubí s hlubokou emocionální vnímavostí. Takovou vášeň mohou roznítit jen cíle, které jsou silně citově nabity. Tělo, duch a duše (tři vlašťovky) letí v harmonii po jeho boku.

Dlouhý meč v pravé ruce a krátká dýka v levé jsou užívány stejnou měrou. Představují dvě potenciální energie, jang (mužsko-analytickou) a jin (žensko-intuitivní), jejichž rovnováha bude na cestě vpřed nezbytná. Díky svým vyrovnaným a správně uplatněným schopnostem splývá Rytíř v rychlém pohybu se svým koněm.

Odkaz: Nastala vhodná situace pro tvorbu plánů, vytyčení cílů a jejich uskutečnění.

Otázka: Znáš dobře svůj cíl? Co se stane, když ho dosáhneš? Budeš se umět těšit ze svého úspěchu?

Doporučení: Sebekriticky zkoumej uvedené otázky.

Afirmace: Znám svůj cíl a vím, pro co pracuji. Každý cíl je pouhým milníkem na cestě k mému nejvyššímu poslání.