On-line věštírna budoucnosti

Bílý mág - Otázka: Jak se ty osobně podílíš na šíření jasu a radosti tímto světem? Doporučení: Rozhodni se vědomě pro světlo, lásku, radost a hojnost. Jestliže se lidé v tvém okolí rozhodnou pro jiné zkušenosti s temným negativním pólem, respektuj především jejich svobodnou vůli. Pomoci jim můžeš pouze v případě, že jsou ochotni tvou pomoc přijmout.

Čtyřka holí - uskutečnění - Kruh je uzavřen. V jeho středu se setkávají a spojují všechny rozpory a protiklady. Harmonie mezi mužským a ženským, aktivním a pasivním (holubice a hlava berana) se vrátila.

Trojka disků - dílo - Tato karta indikuje plné pracovní nasazení vaší energie ve všech záležitostech, které se cítíte povinni vyřešit. Jste ochotni podstoupit i obtížné úkoly: pocit povinnosti přichází zevnitř. Je třeba celé vaší bytosti, plné nasazení veškeré vaší energie.

Královna holí - Královna Holí je mistryní sebepoznání. Nahlédla hluboko do své vlastní podstaty, což proměnilo její bytí. Příběh vypráví, že její dlouhé vlasy byly dříve černé a také její průvodce, panter, měl kdysi černý kožich.

Královna mečů

Královna mečů

Klíčová slova: Vodní aspekt Vzduchu; rozetnulí starých masek a rolí; jasnost; racionální, intelektuální, logické, objektivní. 

Odložení vlastních masek, odmítnutí jistoty zaběhnutých rolí znamená dobrovolné zřeknutí se navyklých obranných mechanismů. Mečem zostřeného vhledu vstupuje do vědomí poznání, že naše masky nás nejen chrání a kryjí, ale také oddělují od našeho Já a druhých. Energické rozetnutí starých masek představuje vysvobození a Královnu Mečů vyvádí z mračen do jasu a širého prostoru.

Krystaly za její hlavou, symboly rodící se jasnosti, nesou dětskou hlavu. Za odloženou maškarádou se uvolňuje přirozenost a dětská nevinnost - důkaz pravé vnitřní moudrosti. Otevřenost a ochota dítěte přijímat, ve spojení s bystrým, křišťálově průzračným vhledem do nějaké bytosti nebo situace, je základním předpokladem pro práci poradce nebo terapeuta. Musí být připraven vzdát se vlastních masek a nenechat se zaplést do emocionálních sítí. Jen tak může získat opravdovou důvěru nebo skutečnou schopnost nabídnout uzdravování a prostředí plné podpory.

Realizování vlastností této karty předpokládá dlouho uzrávající mistrovství. Jeho nejvyšším výrazem je dalekosáhlá jasnost, která se odráží ve vztahu k lidem a životu.

Odkaz: Procházíš procesem, ve kterém se stále víc odděluješ od starých rolí a způsobil chování. To s sebou může občas přinášet i bolestné poznatky a zkušenosti. Ale vyplatí se to! Získaná jasnost ti dá svobodu.

Otázka: Za které role se nejsnadněji a nejčastěji skrýváš? Dokážeš se jich vzdát?

Doporučení: Pozoruj se ve svých rozdílných rolích. Mnohé budeš muset hrát dál-jen nynívědoměji než dříve. Přijmi své role a splň je jak nejlépe umíš, ale neztrať se v nich.

Afirmace: Jedinou mojí povinností v životě je zachovat věrnost sobě.