On-line věštírna budoucnosti

Devítka disků - zisk - Tři disky uprostřed symbolizují spojení lásky (růžová), mou­drosti (modrá) a tvořivosti (zelená). Základní pojivou silou je láska, jejíž barva prosvítá druhými barvami. Na tomto obraze vyjádřila Frieda Harris trojí vztah mezi Crowleym, jeho přítelem Israelem Regardiem a jí samotnou.

Princ pohárů - Hlavním úkolem Prince Pohárů je mistrně zvládnout emocionální potřeby. Vzduch ve spojení s Vodou symbolizuje silné vášně, což je také příznačné pro hvězdné znamení Štíra. Kočár Prince, připomínající mušli, je tažen štírem-orlem, což ukazuje na možnost transformace.

Desítka mečů - zkáza - Devět mečů míří svou agresivní přesilou ze všech stran proti desátému a dokonale jej ničí. Desátý meč nese symboly Slunce a srdce. Tato karta ukazuje ničivou sílu neustálého negativního myšlení.

Devítka pohárů - radost - Devět Pohárů je na obraze symetricky uspořádáno, vše je v rovnováze a harmonii. Nad každým pohárem se sklání otevřený lotosový květ a vylévá svou energii. Poháry jsou naplněny a přetékají, symbolizujíce rozmanité dary.

Královna mečů

Královna mečů

Klíčová slova: Vodní aspekt Vzduchu; rozetnulí starých masek a rolí; jasnost; racionální, intelektuální, logické, objektivní. 

Odložení vlastních masek, odmítnutí jistoty zaběhnutých rolí znamená dobrovolné zřeknutí se navyklých obranných mechanismů. Mečem zostřeného vhledu vstupuje do vědomí poznání, že naše masky nás nejen chrání a kryjí, ale také oddělují od našeho Já a druhých. Energické rozetnutí starých masek představuje vysvobození a Královnu Mečů vyvádí z mračen do jasu a širého prostoru.

Krystaly za její hlavou, symboly rodící se jasnosti, nesou dětskou hlavu. Za odloženou maškarádou se uvolňuje přirozenost a dětská nevinnost - důkaz pravé vnitřní moudrosti. Otevřenost a ochota dítěte přijímat, ve spojení s bystrým, křišťálově průzračným vhledem do nějaké bytosti nebo situace, je základním předpokladem pro práci poradce nebo terapeuta. Musí být připraven vzdát se vlastních masek a nenechat se zaplést do emocionálních sítí. Jen tak může získat opravdovou důvěru nebo skutečnou schopnost nabídnout uzdravování a prostředí plné podpory.

Realizování vlastností této karty předpokládá dlouho uzrávající mistrovství. Jeho nejvyšším výrazem je dalekosáhlá jasnost, která se odráží ve vztahu k lidem a životu.

Odkaz: Procházíš procesem, ve kterém se stále víc odděluješ od starých rolí a způsobil chování. To s sebou může občas přinášet i bolestné poznatky a zkušenosti. Ale vyplatí se to! Získaná jasnost ti dá svobodu.

Otázka: Za které role se nejsnadněji a nejčastěji skrýváš? Dokážeš se jich vzdát?

Doporučení: Pozoruj se ve svých rozdílných rolích. Mnohé budeš muset hrát dál-jen nynívědoměji než dříve. Přijmi své role a splň je jak nejlépe umíš, ale neztrať se v nich.

Afirmace: Jedinou mojí povinností v životě je zachovat věrnost sobě.