On-line věštírna budoucnosti

Tarot a otázky na budoucnost - Tarot zpravidla odmítá odpovídat na otázky pokládané z pouhé zvědavosti nebo otázky, jež pramení z neochoty přijmout vlastní zodpovědnost za to, co se ve vašem životě děje. To neznamená, že by otázky na budoucnost měly být tabu. Mnohé nasvědčuje tomu, že je budoucnost obsažena v každém okamžiku, stejně jako to, co se přihodilo v minulosti.

Bližší objasnění otázky nebo citového stavu - Soustřeďte se na otázku, respektive citový stav a zamíchejte karty. Rozdělte je na dvě hromádky. Levá hromádka zastupuje vaši pasivní, přijímající stránku, pravá aktivní, projevující se navenek.

Tarot vztahů - Tuto hru můžete hrát při nejrůznějších příležitostech. Budete-li oba ochotni se na otázku podívat z jiného úhlu, můžete využít i při řešení neshod. Pomoci vám může třetí osoba, která také zná Tarot.

Trojka pohárů - hojnost - Tři poháry jsou vytvořeny z granátových jablíček. Tyto vzácné, lahodné plody symbolizují živoucí poklady neobyčejné lásky. Poháry stojí na zlatých lotosových květech, které je vrchovatě naplňují, až přetékají.

Princ mečů

Princ mečů

Klíčová slova: Vzdušný aspekt Vzduchu; intuice, tvořivé myšlení; rozetnutí všech zápletek; osvobození se od omezujících představ a modelů; jasné vnímání. 

Princ Mečů je oblečen do přiléhavého zeleného brnění. Je mistrem tvůrčích myšlenek, idejí a plánů. Předpokladem tvořivého myšlení je neomezená svoboda. Tvůrčí myšlenkové pochody nemohou tolerovat žádné omezení. Proto se Princ rozpřahuje mečem hodně zeširoka, aby přeťal spojení se třemi postavami, které táhnou vůz. Představují svazující ideje nebo pocity a omezující vztahy, které by Princův pokrok mohly zpomalit.

Krystal ve voze má tvar dvojité pyramidy a značí krystalizující vnímání. Je příznivá doba, dát novým myšlenkám podobu a tvar.

Naše problémy se nám díky starým omezujícím pověrám a přesvědčením častokrát zdají býti nepřekonatelné: »Jsem slabý a závislý. Když budu trvat na svém, budu potrestán,« nebo: »Musím dokázat něco mimořádného, abych byl uznán.« V minulosti, možná v našem dětství, mohly mít pocity tohoto druhu určitou platnost, ale s naší současnou realitou vůbec nesouvisí. My však tyto pocity vláčíme za sebou a opakovaně se dostáváme do situací, které je posilují. Říkáme si například, že věci upouštíme a rozbíjíme proto, že jsme od přírody nešikovní.

Skutečnost je však trochu jiná. Nedostáváme se do situací náhodně, ale na základě svých představ o skutečnosti je kolem sebe vytváříme. Člověk, který se stydí za svou »strašnou« nešikovnost, se například ze strachu, že bude neohrabaný, natolik soustředí na své pohyby, že skutečně neohrabané jsou. Veškerá přirozená elegance, kterou vládne, zůstává neobjevena a nerozvinuta, protože ho v určité době v minulosti někdo přesvědčil k tomu, aby se považoval za neohrabaného.

Jestliže se budeme zblízka zabývat těmi aspekty nás, které nás neuspokojují, uvidíme, že nám každá nepohodlná nebo nevyřešitelná situace slouží k tomu, aby nám ukázala naše nepochopení a mylné postoje. Jakmile je prohlédneme, můžeme je opravit nebo se jich vzdát.

Odkaz: Uvolni se ze všeho, co omezuje tvoji mysl a tvého ducha. Své ideje a plány však vyjádři tak, aby je druzí pochopili. Pokorně přijmi jejich mínění. Tvé myšlenky mohou daleko předstihovat svou dobu. Ty se však můžeš přizpůsobit a svou vizi uskutečnit v současnosti, aniž bys cokoliv obětoval.

Otázka: jakým přesvědčením, pocitům, vztahům nebo předprogramovaným idejím umožňuješ, aby tě omezovaly?

Doporučení: Napiš si seznam vnitřních a vnějších omezení a rozhodni se, kterých se chceš nynís konečnou platností zbavit.

Af irmace: Mé tvůrčí možnosti nemají žádné hranice, kromě těch, ve které věřím.