On-line věštírna budoucnosti

Osmička holí - rychlost - »Rychlost« je karta překonávání překážek, které nám stojí v cestě (Pětka Holí). Blokáda, znázorněná čtvercem, se nyní proměňuje ve velký broušený křišťál, který hraje duhovými barvami. Tyto překážky mohou být překonány otevřeným, přímým a jasným vyjádřením vašeho stanoviska.

Tarot vztahů - Tuto hru můžete hrát při nejrůznějších příležitostech. Budete-li oba ochotni se na otázku podívat z jiného úhlu, můžete využít i při řešení neshod. Pomoci vám může třetí osoba, která také zná Tarot.

Pětka holí - spor - Centrální hůl ztěžkla, jako by byla z olova. Na okřídleném disku, který obvykle odkazuje na vzestup do vyšších sfér, je teď pěticípá hvězda obrácená špicí dolů. Její střed je pokryt pěti malými, překrývajícími se disky.

Keltský kříž - Karty zamíchejte a dvakrát sejměte, čímž vytvoříte tři hromádky. Tento postup zopakujte ještě dvakrát. Po posledním sejmutí už hromádky nedávejte na sebe, levou rukou si z nich jednu vyberte a znovu ji zamíchejte.

Princezna mečů

Princezna mečů

Klíčová slova: Zemský aspekt Vzduchu, z chmur dojasu; vítězství nad náladami; vzpoura. 

Princezna Mečů představuje čerstvou intelektuální jasnost. Právě roztříštila starý oltář - explodoval a za sebou zanechal oblaka dýmu, suti a popela. Když se intelektuální a duchovní (Vzduch) obnovení střetne se Zemí, ničí oltáře starých ideálů; kouř se brzy rozplyne a uvolní prostor pro jasnost.

Každá změna, každý vnitřní konflikt uvolňuje do vzduchu kouř a popel (emoce a nálady). Princezna Mečů však nepři­pustí, aby mračna, uvolněná destrukcí starého a zbytečného, zkalila jasnost jejího vnímání. Svůj meč používá k tomu, aby odťala nálady a rušivé myšlenky, které v ní povstávají. Je rozhodná a agresivní a dobře se vypořádává s praktickými záležitostmi, obzvlášť týkají-li se něčeho protikladného nebo paradoxního.

Princezna Mečů reprezentuje extrémně vzpurného člověka, který se nedá zastrašit zaběhlým ani svatým. Bouří se ve jménu jasnosti, otevřenosti a pravdy a je připravena zničit cokoliv represivního, cokoliv, co jí brání v plném prožívání života, včetně všech morálních kodexů. Její »ne« represi je zakořeněno v hlubokém »ano« sobě a existenci. To je možné přirovnat k Ježíšovi, který důtkami vykázal prodavače z chrámu.

Odkaz: Tvoje myšlenky a názory mohou někdy rozbíjet »svaté« oltáře. Dávej pozor a nenech se pohřbít pod sutí. Nedovol svým náladám, aby nad tebou získaly moc. Zachovej věrnost svým ideálům.

Otázka: Jsou v tvém životě či okolí nějaké »staré oltdře«? Odvážíš se je rozbít?

Doporučení: Obrat svůj pohled do svého nitra a ujisti se, zda tvé rebelie pramení z lásky.

Afirmace: Pravá rebelie je pozitivní, konstruktivní a tvořivá.