On-line věštírna budoucnosti

IX. Poustevník - Poustevník se vydal hledat vnitřní naplnění a nalezl v sobě své světlo. Je tak naplněn bohatsvím své vnitřních říše, že se mu vnější svět jeví bezbarvý a nedůležitý. Ten, kdo spočívá v sobě samém, došel domů.

Princ disků - Princ Disků představuje proces rozkvětu a oplodňování, což je znázorněno množstvím rozličných květů v pozadí. Sedí na spolehlivém voze, taženém silným býkem, jehož symbol se opakuje i na jeho helmě. Plody kolem něj ukazují na bohatství úrody, která oplodnění a růst následuje.

Čtyřka holí - uskutečnění - Kruh je uzavřen. V jeho středu se setkávají a spojují všechny rozpory a protiklady. Harmonie mezi mužským a ženským, aktivním a pasivním (holubice a hlava berana) se vrátila.

Královna disků - Královna Disků má za sebou dlouhou a namáhavou cestu pouští (pozadí karty), po které dorazila do zelené a úrodné krajiny. Odpočívá na obrovském ananasu, vychutnává osvěžující oázu a ohlíží se zpět, na dlouhou namáhavou cestu. Hůl s křišťálem a vlnité rohy na její hlavě symbolizují jasnost jejího rozšířeného vnímání.

Rytíř disků

Rytíř disků

Klíčová slova: Ohnivý aspekt Země, lékař, léčitel, finanční investice; sklizeň, práce, námaha. 

Rytíř Disků je mistrem zdraví a materiální hojnosti. Jeho diagnostické schopnosti se týkají jak lidského těla, tak i ostatních hmotných statků: peněz, majetku a kapitálu. Co se týče zdraví, má cenné lékařské a léčitelské schopnosti. Ve finančních záležitostech si jeho rada rozhodně zaslouží pozornost.

Je období žní. Klasy v popředí jsou zralé. Rytíř drží cep, sklízí úrodu. Sklizeň je však spojena také s prací a námahou. Malý, nepřemožitelný Rytíř je sevřen do neohebného brnění. Jeho kůň vypadá vyčerpaně, jako by za sebou měl dlouhou namáhavou jízdu. Jak těžké je učinit vnitřní bohatství navenek viditelné a sklízet plody tohoto úsilí!

Slouží-li tato práce osobnímu růstu, pak skutečně stojí za námahu. Rytířův štít je obklopen soustřednými kruhy slunečního světla, které hnědé kopce v pozadí proměňuje v zelenou horu tvořivosti. Zvednuté hledí s jelení hlavou pod­ trhuje jeho rozšířené vnímání. Duchovní síly jsou úzce spojeny se Zemí a nabídnuty do jejích služeb (červenohnědý šátek spojuje hlavu se Zemí). Země jim propůjčuje formu a strukturu, nezbytnou pro uplatnění těchto sil v pozemské, fyzické skutečnosti. Tato struktura může být často bolestně vnímána jako omezení ducha, který touží po neomezenosti a nezávislosti. Neomezenou svobodu ducha však nelze nalézt v útěku před požadavky hmotných skutečností světa kolem nás. Svoboda se vyvíjí prostřednictvím naší oddanosti, lásky a služby všem rozměrům pozemského života.

Odkaz: Nastal čas nabídnout své schopnosti. Úkoly, jež před tebou leží, jsou velké a vyžadují nasazení všech tvých sil. Vezmeš-li náma­ hu na sebe, úroda té bohatě odmění.

Otázka: Jakým úkolům se ve svém životě snažíš vyhýbat?

Doporučení: Kdykoliv se ti věci zdají příliš obtížné, soustřeď se na pozitivní výsledky svých činů. Důležitější než výsledek, jehož dosáhneš svými činy, je proces tvého vnitřního učení a růstu.

Afirmace: S každým úkolem, který je přede mnou, přichází též energie potřebná k jeho uskutečnění.