On-line věštírna budoucnosti

XXI. Universum - Karta Universum je poslední z Velkých arkán. Uzavírá kruh, který začal Bláznem. Velké Dílo dospělo k dokončení a vrací se zpět k nevinnosti a sebezapomnění Blázna.

Královna holí - Královna Holí je mistryní sebepoznání. Nahlédla hluboko do své vlastní podstaty, což proměnilo její bytí. Příběh vypráví, že její dlouhé vlasy byly dříve černé a také její průvodce, panter, měl kdysi černý kožich.

Královna pohárů - Postava Královny Pohárů je zahalena do oblouků světla, takže ji člověk rozpozná teprve při pohledu zblízka. Její bytosti nelze porozumět analyticky. Musíte ji vycítit, vytušit.

Tarot a otázky na budoucnost - Tarot zpravidla odmítá odpovídat na otázky pokládané z pouhé zvědavosti nebo otázky, jež pramení z neochoty přijmout vlastní zodpovědnost za to, co se ve vašem životě děje. To neznamená, že by otázky na budoucnost měly být tabu. Mnohé nasvědčuje tomu, že je budoucnost obsažena v každém okamžiku, stejně jako to, co se přihodilo v minulosti.

Princ disků

Princ disků

Klíčová slova: Vzdušný aspekt Země; velká energie v materiálních záležitostech; neochvějnost, rozvážnost; tělesná aktivita. 

Princ Disků představuje proces rozkvětu a oplodňování, což je znázorněno množstvím rozličných květů v pozadí. Sedí na spolehlivém voze, taženém silným býkem, jehož symbol se opakuje i na jeho helmě. Plody kolem něj ukazují na bohatství úrody, která oplodnění a růst následuje.

V levé ruce drží kouli (Země) s matematickými symboly, odkaz na nepřetržitě obnovovanou manifestaci (plody) na mikrokosmických i makrokosmických úrovních existence. Žezlo v jeho pravici zakončené koulí a křížem představuje globální vědomí, které se projevuje v každém pozemském jevu.

Býk táhne s neochvějnou vůlí vůz vpřed. Nic ho nezastaví, nic nemůže zlomit jeho ocelovou vůli dosáhnout cíle. Právě v nejdůležitějších a nejvážnějších materiálních záležitostech Princ Disků opakovaně prokazuje svou neochvějnost, rozvážnost a houževnatost.

Vlastnosti jeho tažného zvířete ve spojení s jeho otevřeností (je nahý a nechráněný) činí Prince ve styku s ostatními lidmi důvěryhodným. Bytost Prince je meditativní. Ve své tvůrčí interakci se Zemí nalézá hluboké porozumění smyslu života.

Odkaz: Je čas činů. Máš příležitost získat důležité zkušenosti.

Otázka: Jaké činnosti ti přinášejí nejvíc potěšení? Které činnosti by ti pomohly k sebeuskutečnění?

Doporučení: Najdi si fyzickou tvůrčí aktivitu, ve které nalezneš radost a naplnění.

Afirmace: Nalézám činnost, která mne naplňuje a uspokojuje.