On-line věštírna budoucnosti

Pětka holí - spor - Centrální hůl ztěžkla, jako by byla z olova. Na okřídleném disku, který obvykle odkazuje na vzestup do vyšších sfér, je teď pěticípá hvězda obrácená špicí dolů. Její střed je pokryt pěti malými, překrývajícími se disky.

Eso pohárů - Bílý lotos, symbol dávající lásky, tvoří základnu modrého poháru (barva elementu Vody). Středem nádoby proudí jasný paprsek energie, spojující Zemi a kosmos. Pohár je médiem, které se nabízí pro setkání toho, co je nahoře a dole, co je uvnitř a vně.

Princ holí - Princ sedí s otevřenou náručí na svém ohnivém voze, jenž se značnou rychlostí pohybuje vpřed. Skvrny v pozadí ukazují na temnotu, kterou nechává za sebou. Celý postoj vozataje vyjadřuje jistotu, otevřenost a svobodu.

Rytíř mečů - Rytíř Mečů v zlatozeleném brnění se v nejvyšším trysku, jež ztělesňuje jeho cílevědomě zaměřenou mentální aktivitu, žene ovzduším. Ví, čeho chce dosáhnout a nezastaví se, dokud svého cíle nedosáhne. Jeho schopnost koncentrace je pozoruhodná.

Princ disků

Princ disků

Klíčová slova: Vzdušný aspekt Země; velká energie v materiálních záležitostech; neochvějnost, rozvážnost; tělesná aktivita. 

Princ Disků představuje proces rozkvětu a oplodňování, což je znázorněno množstvím rozličných květů v pozadí. Sedí na spolehlivém voze, taženém silným býkem, jehož symbol se opakuje i na jeho helmě. Plody kolem něj ukazují na bohatství úrody, která oplodnění a růst následuje.

V levé ruce drží kouli (Země) s matematickými symboly, odkaz na nepřetržitě obnovovanou manifestaci (plody) na mikrokosmických i makrokosmických úrovních existence. Žezlo v jeho pravici zakončené koulí a křížem představuje globální vědomí, které se projevuje v každém pozemském jevu.

Býk táhne s neochvějnou vůlí vůz vpřed. Nic ho nezastaví, nic nemůže zlomit jeho ocelovou vůli dosáhnout cíle. Právě v nejdůležitějších a nejvážnějších materiálních záležitostech Princ Disků opakovaně prokazuje svou neochvějnost, rozvážnost a houževnatost.

Vlastnosti jeho tažného zvířete ve spojení s jeho otevřeností (je nahý a nechráněný) činí Prince ve styku s ostatními lidmi důvěryhodným. Bytost Prince je meditativní. Ve své tvůrčí interakci se Zemí nalézá hluboké porozumění smyslu života.

Odkaz: Je čas činů. Máš příležitost získat důležité zkušenosti.

Otázka: Jaké činnosti ti přinášejí nejvíc potěšení? Které činnosti by ti pomohly k sebeuskutečnění?

Doporučení: Najdi si fyzickou tvůrčí aktivitu, ve které nalezneš radost a naplnění.

Afirmace: Nalézám činnost, která mne naplňuje a uspokojuje.