On-line věštírna budoucnosti

Desítka mečů - zkáza - Devět mečů míří svou agresivní přesilou ze všech stran proti desátému a dokonale jej ničí. Desátý meč nese symboly Slunce a srdce. Tato karta ukazuje ničivou sílu neustálého negativního myšlení.

II. Velekněžka - Velekněžka je zpodobněna jako bohyně Měsíce Isis. Je obklo­ pena jemnou sítí světelných paprsků, vyjadřujících její duchovní přirozenost. Její podstatou je neomezená nezávislost.

Sedmička disků - neúspěch - Strach z chybných rozhodnutí se týká především obchodů, finančních záležitostí či tělesného stavu a zdraví. Vidíte před sebou zdánlivě nepřekonatelné překážky a věříte, že je na první rozběh nemůžete přeskočit. Zlé předtuchy se hrozivě vrší (sedm olověných disků Saturnu).

Princ pohárů - Hlavním úkolem Prince Pohárů je mistrně zvládnout emocionální potřeby. Vzduch ve spojení s Vodou symbolizuje silné vášně, což je také příznačné pro hvězdné znamení Štíra. Kočár Prince, připomínající mušli, je tažen štírem-orlem, což ukazuje na možnost transformace.

2 hole - nadvláda

Dvojka holí - nadvláda

Klíčová slova: Mars ve Skopci; válečná energie; dynamický průkopník; nadvláda nebo zvládnutí situace. 

Planeta Mars, nositel dynamické aktivní síly, je ve svém vlastním znamení Skopce představujícím průkopníka, který nepřestává hledat stále nové cesty a postupy. Nutkání vpřed nachází nové směry.

Hole jsou znázorněny jako dvě překřížené dordže, tibetské symboly vládce hromu. Masky s koňskými hlavami ne jejich koncích jsou symbolem hrubé ničivé síly. Hroty šípů jsou ozdobeny hady, což poukazuje na obnovení, které kráčí ruku v ruce s destrukcí.

Podstata Nadvlády spočívá v harmonii a soustředění. Lepší výraz by možná byl »velení« ve smyslu velení sobě. Tento stav vyžaduje shromáždění a soustředění všech energií tak, aby poskytovaly odvahu nezbytnou k nastoupení nové cesty.

Drastické změny, které se na této cestě mohou vyskytnout, nemohou průkopníka vyvést z rovnováhy.

Pozadí obrazu ukazuje střetnutí Vody a Ohně, alchymický symbol sjednocení rozdílných aspektů naší bytosti. Z tohoto sjednocení povstává nové. Přijetí rozdílů a zdánlivých konfliktů umožní řešení, která změní a rozšíří náš rozhled.

Odkaz: Věnuj pozornost svému vnitřnímu soustředění. Pokud jsi v kontaktu se svým středem, jistě situaci zvládneš. Důvěřuj své síle. Nepřistupuj na žádné falešné kompromisy!

Otázka: Které úkoly a situace jsou ti výzvami?

Doporučení: Pokud stojíš před nějakou situací, která tě vyzývá, pohodlně a rovně se posad. Dýchej zhluboka do svého podbňšku. Čekej, až se tvůj dech zjemní a zklidní a pocítíš naprosté uvolnění. Nyní si představ situaci, o kterou jde. Představ si, jak se s ní vypořádáváš ze svého středu.

Afirmace: Sílu, kterou teď potřebuji, nalézám ve svém středu.