On-line věštírna budoucnosti

Trojka disků - dílo - Tato karta indikuje plné pracovní nasazení vaší energie ve všech záležitostech, které se cítíte povinni vyřešit. Jste ochotni podstoupit i obtížné úkoly: pocit povinnosti přichází zevnitř. Je třeba celé vaší bytosti, plné nasazení veškeré vaší energie.

Královna pohárů - Postava Královny Pohárů je zahalena do oblouků světla, takže ji člověk rozpozná teprve při pohledu zblízka. Její bytosti nelze porozumět analyticky. Musíte ji vycítit, vytušit.

Desítka pohárů - nasycenost - Deset pohárů je uspořádáno ve tvaru stromu života. Vše je na svém místě v dokonalém, harmonickém řádu. Toto je obraz hlubokého vnitřního naplnění.

XIV. Umění - Alchymcké spojení Ohně a Vody, zobrazené u Blázna ještě nad jeho hlavou, se přesunulo do středu obrazu. Celá karta je charakterizována symboly integrace, sjednocení protikladů. Spojení ohně a vody, světlého a tmavého, mužského a ženského, smrti a znovuzrození, je vnitřní proces.

2 hole - nadvláda

Dvojka holí - nadvláda

Klíčová slova: Mars ve Skopci; válečná energie; dynamický průkopník; nadvláda nebo zvládnutí situace. 

Planeta Mars, nositel dynamické aktivní síly, je ve svém vlastním znamení Skopce představujícím průkopníka, který nepřestává hledat stále nové cesty a postupy. Nutkání vpřed nachází nové směry.

Hole jsou znázorněny jako dvě překřížené dordže, tibetské symboly vládce hromu. Masky s koňskými hlavami ne jejich koncích jsou symbolem hrubé ničivé síly. Hroty šípů jsou ozdobeny hady, což poukazuje na obnovení, které kráčí ruku v ruce s destrukcí.

Podstata Nadvlády spočívá v harmonii a soustředění. Lepší výraz by možná byl »velení« ve smyslu velení sobě. Tento stav vyžaduje shromáždění a soustředění všech energií tak, aby poskytovaly odvahu nezbytnou k nastoupení nové cesty.

Drastické změny, které se na této cestě mohou vyskytnout, nemohou průkopníka vyvést z rovnováhy.

Pozadí obrazu ukazuje střetnutí Vody a Ohně, alchymický symbol sjednocení rozdílných aspektů naší bytosti. Z tohoto sjednocení povstává nové. Přijetí rozdílů a zdánlivých konfliktů umožní řešení, která změní a rozšíří náš rozhled.

Odkaz: Věnuj pozornost svému vnitřnímu soustředění. Pokud jsi v kontaktu se svým středem, jistě situaci zvládneš. Důvěřuj své síle. Nepřistupuj na žádné falešné kompromisy!

Otázka: Které úkoly a situace jsou ti výzvami?

Doporučení: Pokud stojíš před nějakou situací, která tě vyzývá, pohodlně a rovně se posad. Dýchej zhluboka do svého podbňšku. Čekej, až se tvůj dech zjemní a zklidní a pocítíš naprosté uvolnění. Nyní si představ situaci, o kterou jde. Představ si, jak se s ní vypořádáváš ze svého středu.

Afirmace: Sílu, kterou teď potřebuji, nalézám ve svém středu.