On-line věštírna budoucnosti

Devítka pohárů - radost - Devět Pohárů je na obraze symetricky uspořádáno, vše je v rovnováze a harmonii. Nad každým pohárem se sklání otevřený lotosový květ a vylévá svou energii. Poháry jsou naplněny a přetékají, symbolizujíce rozmanité dary.

Pětka pohárů - zklamání - Ze zlatých pohárů se staly skleněné; jsou prázdné a křehké. Tvoří pentagram obrácený špicí dolů, jehož významem je vítězství hmoty nad duchem. Žhnoucí vítr vytrhl kořeny lotosu a zničil jeho květy.

XVIII. Měsíc - Ubývající Měsíc je v procesu ponořování se dál a hlouběji do temných oblastí duše. Nastal čas posledních a často nejtvrdších zkoušek. Nebezpečí, že v temnotě bude zapomenut vlastní cíl, je veliké.

Čtyřka mečů - příměří - Uprostřed plně rozvinuté růže se setkávají špičky čtyř stejně silných mečů. Obavy byly překonány. Jasnost Esa Mečů je zpět; dovnitř opět proniká modř.

2 hole - nadvláda

Dvojka holí - nadvláda

Klíčová slova: Mars ve Skopci; válečná energie; dynamický průkopník; nadvláda nebo zvládnutí situace. 

Planeta Mars, nositel dynamické aktivní síly, je ve svém vlastním znamení Skopce představujícím průkopníka, který nepřestává hledat stále nové cesty a postupy. Nutkání vpřed nachází nové směry.

Hole jsou znázorněny jako dvě překřížené dordže, tibetské symboly vládce hromu. Masky s koňskými hlavami ne jejich koncích jsou symbolem hrubé ničivé síly. Hroty šípů jsou ozdobeny hady, což poukazuje na obnovení, které kráčí ruku v ruce s destrukcí.

Podstata Nadvlády spočívá v harmonii a soustředění. Lepší výraz by možná byl »velení« ve smyslu velení sobě. Tento stav vyžaduje shromáždění a soustředění všech energií tak, aby poskytovaly odvahu nezbytnou k nastoupení nové cesty.

Drastické změny, které se na této cestě mohou vyskytnout, nemohou průkopníka vyvést z rovnováhy.

Pozadí obrazu ukazuje střetnutí Vody a Ohně, alchymický symbol sjednocení rozdílných aspektů naší bytosti. Z tohoto sjednocení povstává nové. Přijetí rozdílů a zdánlivých konfliktů umožní řešení, která změní a rozšíří náš rozhled.

Odkaz: Věnuj pozornost svému vnitřnímu soustředění. Pokud jsi v kontaktu se svým středem, jistě situaci zvládneš. Důvěřuj své síle. Nepřistupuj na žádné falešné kompromisy!

Otázka: Které úkoly a situace jsou ti výzvami?

Doporučení: Pokud stojíš před nějakou situací, která tě vyzývá, pohodlně a rovně se posad. Dýchej zhluboka do svého podbňšku. Čekej, až se tvůj dech zjemní a zklidní a pocítíš naprosté uvolnění. Nyní si představ situaci, o kterou jde. Představ si, jak se s ní vypořádáváš ze svého středu.

Afirmace: Sílu, kterou teď potřebuji, nalézám ve svém středu.