On-line věštírna budoucnosti

Devítka pohárů - radost - Devět Pohárů je na obraze symetricky uspořádáno, vše je v rovnováze a harmonii. Nad každým pohárem se sklání otevřený lotosový květ a vylévá svou energii. Poháry jsou naplněny a přetékají, symbolizujíce rozmanité dary.

Mág - Mág, kterého Crowley autorizoval a kterého nazveme transcendentálním Mágem, je zobrazen jako řecký bůh Merkur, duchem okřídlený vyslanec (žlutá křídla na jeho nohou). Merkur je nositelem energie, která z něj vyzařuje na všechny strany. Karta reprezentuje vůli, moudrost a Slovo, jimiž byly stvořeny světy.

XIII. Smrt - Karta Smrt neznamená fyzickou smrt. Většinou poukazuje na radikální vnější transformaci (vyjádřením vnitřní proměny je karta Věž). Staré vztahy vyžadují, aby byly rozloženy.

Princezna mečů - Princezna Mečů představuje čerstvou intelektuální jasnost. Právě roztříštila starý oltář - explodoval a za sebou zanechal oblaka dýmu, suti a popela. Když se intelektuální a duchovní (Vzduch) obnovení střetne se Zemí, ničí oltáře starých ideálů; kouř se brzy rozplyne a uvolní prostor pro jasnost.

3 hole - ctnost

Trojka holí - ctnost

Klíčová slova: Slunce ve Skopci; ctnost, integrita, upřímnost, sebejistota, žádné kompromisy. 

Tři hole nesou lotosové květy, které se právě otvírají. Tento rozkvět je výsledkem vnitřního probuzení. Tělo, duch a duše jsou v harmonii. Z tohoto stavu krystalizuje celistvost, která nepřipouští žádné líné kompromisy. Vnímáte a připouštíte svou vlastní sílu bez užití moci, aniž byste ji podrobeně přenechávali někomu jinému. Přes vnější dynamičnost zůstává váš střed jasný a nedotčený.

Návrat vědomí k bodu vnitřního klidu chrání před přetíže­ ním zbytečnými problémy a dává vzniknout novému pocitu sebedůvěry. Vnitřní moudrost je dost silná na to, aby odrazila všechny nálety úzkosti a pochybností. Hloubavé , analytické úvahy intelektuálního rozumu vás - jste-li naplněni životní energií a jasnou vitalitou (oranžová barva) - nemohou nijak ohrozit.

Odkaz: Stejně jako u Dvojky Holí je tématem koncentrace. Nyní však bez boje,nebo sebemenšího usilování rozkvétá z tvé důvěry.

Otázka: Které úkoly či situace stojí před tebou a vyžadují soustředěnou energii?

Doporučení: Otevři se novému uvolněnému přístupu k sobě i druhým lidem.

Afirmace: Mám sílu a odvahu přemýšlet a vědět.