On-line věštírna budoucnosti

0. Blázen - Blázen je zobrazen jako bůh jara Dionýsos. Zelená barva nám připomíná mocnou tvůrčí sílu jara. Také krokodýl (egyptský bůh tvořivosti) je nositelem nejvyšších tvůrčích možností.

Desítka holí - útlak - Živá energie osmi holí v pozadí je potlačována a bržděna dvěmi silnými holemi, jež nesou stejné symboly, které se objevily na Dvojce Holí. Zatímco na kartě »Nadvláda« jsou hole spojené a vzájemně se podporují, zde stojí odděleně, proti sobě a tvoří strnulou blokádu. Komunikační pohotovost Střelce blokuje Saturn, jehož přísnost vyvolává silný strach.

Keltský kříž - Karty zamíchejte a dvakrát sejměte, čímž vytvoříte tři hromádky. Tento postup zopakujte ještě dvakrát. Po posledním sejmutí už hromádky nedávejte na sebe, levou rukou si z nich jednu vyberte a znovu ji zamíchejte.

Pětka mečů - porážka - Pět mečů je uspořádáno v pentagramu stojícím na špici. Rovnováha je ztracena. Pentagram je orámován kapkami krve.

4 hole - uskutečnění

Čtyřka holí - uskutečnění

Klíčová slova: Venuše ve Skofá; završení, jednota; možnost nového začátku. 

Kruh je uzavřen. V jeho středu se setkávají a spojují všechny rozpory a protiklady. Harmonie mezi mužským a ženským, aktivním a pasivním (holubice a hlava berana) se vrátila. Oheň tvořivosti je zažehnut.

Venuše, symbol krásy a lásky, se spojuje se Skopcem, principem nových začátků. Srdce pudí vpřed a hledá nové směry pro rozvíjení krásy. Nové však předpokládá ukončení starého. Konflikt protikladů musí být překonán způsobem, který vás na cestě k vašemu nejvyššímu cíli posune vpřed. Napětí ve vztahu může být přínosem, je-li rozpoznána a respektována jedinečnost obou partnerů. To vám umožní vzájemnou pod­ poru na cestě vpřed.

Odkaz: Do tvých vztahů proniká něco krásného. Poprvé si toho možná všimneš ve chvíli, kdy budou zpochybněny a otevřeně roze­ brány zaběhané poměry. Vyjasnění starého je předpokladem pro nové sjednocení, pro nový začátek.

Otázka: Přijímáš svého partnera takového, jaký já je, i přes rozdíly mezi vámi? Které oblasti potřebují naléhavě vyjasnit nebo uzavřít?

Doporučení: V případě, zeje mezi nějakým člověkem a tebou napětí, je nyní vhodná chvíle vztah vyjasnit a staré uzavřít.

Afirmace: Uzavření starého mě uvolňuje pro nové.