On-line věštírna budoucnosti

Eso holí - Eso Holí je znázorněno jako mohutná ohnivá pochodeň, symbol elementu Ohně, jemuž jsou Hole podřízeny. Tato karta je po Slunci druhou nejvyšší kartou pro energii. Ukazuje volně proudící sílu, dynamickou energii, osvobozenou od blokád a strachů.

Tarot a otázky na budoucnost - Tarot zpravidla odmítá odpovídat na otázky pokládané z pouhé zvědavosti nebo otázky, jež pramení z neochoty přijmout vlastní zodpovědnost za to, co se ve vašem životě děje. To neznamená, že by otázky na budoucnost měly být tabu. Mnohé nasvědčuje tomu, že je budoucnost obsažena v každém okamžiku, stejně jako to, co se přihodilo v minulosti.

XIX. Slunce - Slunce září jako centrum uprostřed dvanácti hvězdných znamení a všechno proniká svým světlem. Z jeho nejhlubšího nitra rozkvétá růže poznání. Její světlo je esencí jasnosti a nejvyššího vědomí.

Princ disků - Princ Disků představuje proces rozkvětu a oplodňování, což je znázorněno množstvím rozličných květů v pozadí. Sedí na spolehlivém voze, taženém silným býkem, jehož symbol se opakuje i na jeho helmě. Plody kolem něj ukazují na bohatství úrody, která oplodnění a růst následuje.

4 hole - uskutečnění

Čtyřka holí - uskutečnění

Klíčová slova: Venuše ve Skofá; završení, jednota; možnost nového začátku. 

Kruh je uzavřen. V jeho středu se setkávají a spojují všechny rozpory a protiklady. Harmonie mezi mužským a ženským, aktivním a pasivním (holubice a hlava berana) se vrátila. Oheň tvořivosti je zažehnut.

Venuše, symbol krásy a lásky, se spojuje se Skopcem, principem nových začátků. Srdce pudí vpřed a hledá nové směry pro rozvíjení krásy. Nové však předpokládá ukončení starého. Konflikt protikladů musí být překonán způsobem, který vás na cestě k vašemu nejvyššímu cíli posune vpřed. Napětí ve vztahu může být přínosem, je-li rozpoznána a respektována jedinečnost obou partnerů. To vám umožní vzájemnou pod­ poru na cestě vpřed.

Odkaz: Do tvých vztahů proniká něco krásného. Poprvé si toho možná všimneš ve chvíli, kdy budou zpochybněny a otevřeně roze­ brány zaběhané poměry. Vyjasnění starého je předpokladem pro nové sjednocení, pro nový začátek.

Otázka: Přijímáš svého partnera takového, jaký já je, i přes rozdíly mezi vámi? Které oblasti potřebují naléhavě vyjasnit nebo uzavřít?

Doporučení: V případě, zeje mezi nějakým člověkem a tebou napětí, je nyní vhodná chvíle vztah vyjasnit a staré uzavřít.

Afirmace: Uzavření starého mě uvolňuje pro nové.