On-line věštírna budoucnosti

Vnitřní harmonizace - Karty zamíchejte a rozdělte je na dvě hromádky. Pocitově rozhodněte, která z nich je pasivní a která aktivní. Soustřeďte se na svou pasivní, přijímající vnitřní část, a tuto hromádku znovu zamíchejte.

K čemu nám slouží Tarot? - Tarot nám pomáhá zkoumat a poznávat sebe sama.Tarot může být na naší cestě sebepoznání a hledání zapomenutého poslání cenným přínosem. Životní pomoc kontaktem s vnitřním vedením Nikdy neodpovídají karty samy, ale vnitřní instance moudrosti a vedení, na kterou se naladíme.

Desítka disků - bohatství - Karta ukazuje žlutozelené mince označené symboly souvise jícími s Merkurem. Aktivní Merkur je ve spojení se zemním znamením Panny v jedinečné poloze pro využití svých znamenitých komunikačních schopností. Původ jakéhokoliv bohatství se nachází v lidském vědomí.

Princezna disků - Zakulacené bříško Princezny Disků ukazuje na její těhoten­ ství. V tomto Tarotu je to třetí karta pro mateřství (viz také Císařovna a Královna Pohárů). V přeneseném smyslu je Princezna Disků také matkou nové identity, myšlenky nebo pojetí.

8 holí - rychlost

Osmička holí - rychlost

Klíčová slova: Merkur ve Střelci, jasná, přímá, rychlá komunikace; překonání nedorozumění. 

»Rychlost« je karta překonávání překážek, které nám stojí v cestě (Pětka Holí). Blokáda, znázorněná čtvercem, se nyní proměňuje ve velký broušený křišťál, který hraje duhovými barvami.

Tyto překážky mohou být překonány otevřeným, přímým a jasným vyjádřením vašeho stanoviska. Nedorozumění ustu­pují před jasností. Nalezli jste svůj vlastní vnitřní střed a svou pozici můžete prezentovat s důrazem a otevřeností (rudé, dynamické šípy vycházející ze středu). To, co dosud vypadalo jako nepřekonatelný problém, ztrácí na významu a ustupuje do pozadí. Překonáte-li počáteční váhání a jste-li připraveni nazvat rušivé vlivy pravým jménem, zbavíte je jejich schopnosti omezovat a brzdit.

Duha, symbol celistvosti, poukazuje na to, že se tento proces blíží ke konci. Díváte se zpět a zjišťujete, že i těžkosti minulosti přispěly ke zdokonalení procesu učení.

Odkaz: Nastal okamžik, kdy máš jasně a otevřeně dát najevo své vlastní stanovisko. S otevřeností a jistotou se nedorozumění vyjasní.

Otázka: Existují lidé, kterým si neodvážíš otevřeně říci svůj názor?

Doporučení: Využij této příležitosti a těm, kteří pro tebe něco znamenají, se víc otevři. Promluv si s nimi nebo jim napiš.

Afirmace: Moje otevřenost a sebedůvěra otvírají srdce těch, které miluji.