On-line věštírna budoucnosti

Tarot a jeho historie - Tarot je prastarý systém moudrosti, po staletí vyučovaný tajnými školami mystérií. Tato hluboká moudrost nalézá svůj viditelný, avšak zčásti do symbolů zakódovaný výraz v seskupení působivých obrazů. Každá karta je nositelem energie svých symbolů, kterou promítá a propůjčuje svému divákovi.

III. Císařovna - Císařovna ztělesňuje a ovládá ženství ve všech projevených formách. Její postava a okolí nesou punc dokonalosti a krásy. V její přítomnosti máte pocit bohatství, je vám příjemné podílet se na harmonii její bytosti.

Princ disků - Princ Disků představuje proces rozkvětu a oplodňování, což je znázorněno množstvím rozličných květů v pozadí. Sedí na spolehlivém voze, taženém silným býkem, jehož symbol se opakuje i na jeho helmě. Plody kolem něj ukazují na bohatství úrody, která oplodnění a růst následuje.

Čtyřka holí - uskutečnění - Kruh je uzavřen. V jeho středu se setkávají a spojují všechny rozpory a protiklady. Harmonie mezi mužským a ženským, aktivním a pasivním (holubice a hlava berana) se vrátila.

8 holí - rychlost

Osmička holí - rychlost

Klíčová slova: Merkur ve Střelci, jasná, přímá, rychlá komunikace; překonání nedorozumění. 

»Rychlost« je karta překonávání překážek, které nám stojí v cestě (Pětka Holí). Blokáda, znázorněná čtvercem, se nyní proměňuje ve velký broušený křišťál, který hraje duhovými barvami.

Tyto překážky mohou být překonány otevřeným, přímým a jasným vyjádřením vašeho stanoviska. Nedorozumění ustu­pují před jasností. Nalezli jste svůj vlastní vnitřní střed a svou pozici můžete prezentovat s důrazem a otevřeností (rudé, dynamické šípy vycházející ze středu). To, co dosud vypadalo jako nepřekonatelný problém, ztrácí na významu a ustupuje do pozadí. Překonáte-li počáteční váhání a jste-li připraveni nazvat rušivé vlivy pravým jménem, zbavíte je jejich schopnosti omezovat a brzdit.

Duha, symbol celistvosti, poukazuje na to, že se tento proces blíží ke konci. Díváte se zpět a zjišťujete, že i těžkosti minulosti přispěly ke zdokonalení procesu učení.

Odkaz: Nastal okamžik, kdy máš jasně a otevřeně dát najevo své vlastní stanovisko. S otevřeností a jistotou se nedorozumění vyjasní.

Otázka: Existují lidé, kterým si neodvážíš otevřeně říci svůj názor?

Doporučení: Využij této příležitosti a těm, kteří pro tebe něco znamenají, se víc otevři. Promluv si s nimi nebo jim napiš.

Afirmace: Moje otevřenost a sebedůvěra otvírají srdce těch, které miluji.