On-line věštírna budoucnosti

Osmička holí - rychlost - »Rychlost« je karta překonávání překážek, které nám stojí v cestě (Pětka Holí). Blokáda, znázorněná čtvercem, se nyní proměňuje ve velký broušený křišťál, který hraje duhovými barvami. Tyto překážky mohou být překonány otevřeným, přímým a jasným vyjádřením vašeho stanoviska.

Devítka disků - zisk - Tři disky uprostřed symbolizují spojení lásky (růžová), mou­drosti (modrá) a tvořivosti (zelená). Základní pojivou silou je láska, jejíž barva prosvítá druhými barvami. Na tomto obraze vyjádřila Frieda Harris trojí vztah mezi Crowleym, jeho přítelem Israelem Regardiem a jí samotnou.

Eso mečů - Na čepeli zeleného meče je vyryto řecké slovo, jehož význam je jasnost. Jde o symbol tvořivé energie, která povstává z intelektuální jasnosti. Tato síla vždy zvítězí (koruna).

III. Císařovna - Císařovna ztělesňuje a ovládá ženství ve všech projevených formách. Její postava a okolí nesou punc dokonalosti a krásy. V její přítomnosti máte pocit bohatství, je vám příjemné podílet se na harmonii její bytosti.

Tarot a otázky na budoucnost

Otázky týkající se budoucnosti patří k těm nejoblíbenějším, jsou však také nejožehavější. Formulujte je co nejpečlivěji a kriticky zkoumejte, co pro vás znamenají. 

Tarot zpravidla odmítá odpovídat na otázky pokládané z pouhé zvědavosti nebo otázky, jež pramení z neochoty přijmout vlastní zodpovědnost za to, co se ve vašem životě děje. To neznamená, že by otázky na budoucnost měly být tabu. Mnohé nasvědčuje tomu, že je budoucnost obsažena v každém okamžiku, stejně jako to, co se přihodilo v minulosti. Tarot může být užitečný rádce pro nadcházející události. Příklad 1:

Čeká vás setkání s nějakým člověkem. Možné otázky pro Tarot:

 • Jaký význam pro mne má vztah k tomuto člověku?
 • Jaký význam má nastávající setkání pro náš vztah?
 • Co mi tento člověk přináší?
 • Jak se mám vůči němu zachovat?
 • Čemu se mohu naučit z jednání s tímto člověkem?
Příklad 2:

Stojí před vámi nějaký úkol (obchod, zkouška, rozhodnutí, cesta atd.) Možné otázky pro Tarot:

 • Co tento úkol znamená v mém životě?
 • Co se stane, když se tomuto úkolu budu plně věnovat
 • (event. se mu vyhnu)?
 • Jakou životní lekci mi přitom dává?
 • Jaké jsou moje největší naděje a obavy?
 • Jak bych měl k tomuto úkolu přistupovat?