On-line věštírna budoucnosti

Tarot vztahů - Tuto hru můžete hrát při nejrůznějších příležitostech. Budete-li oba ochotni se na otázku podívat z jiného úhlu, můžete využít i při řešení neshod. Pomoci vám může třetí osoba, která také zná Tarot.

Sedmička holí - odvaha - Mužská, válečná síla Marsu má ve spojení s odvahou Lva neuvěřitelnou sílu a účinnost. Boj bude veden neohroženě. Fialová barva v pozadí je barvou válečníka, který se bez váhání pouští do boje a kterého uspokojí pouze jednoznačné vítězství.

Pětka disků - soužení - Pentagram (pěticípá hvězda) vypadl z rovnováhy a je převrácen špicí dolů. Nějaká situace ustrnula na mrtvém bodě a je plná napětí. Jakékoli objasnění se zdá býti nemožné a tak vše působí ještě chmurněji, beznadějněji.

II. Velekněžka - Velekněžka je zpodobněna jako bohyně Měsíce Isis. Je obklo­ pena jemnou sítí světelných paprsků, vyjadřujících její duchovní přirozenost. Její podstatou je neomezená nezávislost.

Tarot a otázky na budoucnost

Otázky týkající se budoucnosti patří k těm nejoblíbenějším, jsou však také nejožehavější. Formulujte je co nejpečlivěji a kriticky zkoumejte, co pro vás znamenají. 

Tarot zpravidla odmítá odpovídat na otázky pokládané z pouhé zvědavosti nebo otázky, jež pramení z neochoty přijmout vlastní zodpovědnost za to, co se ve vašem životě děje. To neznamená, že by otázky na budoucnost měly být tabu. Mnohé nasvědčuje tomu, že je budoucnost obsažena v každém okamžiku, stejně jako to, co se přihodilo v minulosti. Tarot může být užitečný rádce pro nadcházející události. Příklad 1:

Čeká vás setkání s nějakým člověkem. Možné otázky pro Tarot:

 • Jaký význam pro mne má vztah k tomuto člověku?
 • Jaký význam má nastávající setkání pro náš vztah?
 • Co mi tento člověk přináší?
 • Jak se mám vůči němu zachovat?
 • Čemu se mohu naučit z jednání s tímto člověkem?
Příklad 2:

Stojí před vámi nějaký úkol (obchod, zkouška, rozhodnutí, cesta atd.) Možné otázky pro Tarot:

 • Co tento úkol znamená v mém životě?
 • Co se stane, když se tomuto úkolu budu plně věnovat
 • (event. se mu vyhnu)?
 • Jakou životní lekci mi přitom dává?
 • Jaké jsou moje největší naděje a obavy?
 • Jak bych měl k tomuto úkolu přistupovat?