On-line věštírna budoucnosti

XI. Chtíč - Tradiční název této karty je Síla. Crowley kartu přejmenoval, neboť její význam vyjadřuje mnohem víc než slovo »síla« v běžné řeči. Chtíč znamená víc než vitální sílu, zahrnuje také radost a požitek z ní, znamená i vášeň.

Tarot a otázky na budoucnost - Tarot zpravidla odmítá odpovídat na otázky pokládané z pouhé zvědavosti nebo otázky, jež pramení z neochoty přijmout vlastní zodpovědnost za to, co se ve vašem životě děje. To neznamená, že by otázky na budoucnost měly být tabu. Mnohé nasvědčuje tomu, že je budoucnost obsažena v každém okamžiku, stejně jako to, co se přihodilo v minulosti.

Princezna mečů - Princezna Mečů představuje čerstvou intelektuální jasnost. Právě roztříštila starý oltář - explodoval a za sebou zanechal oblaka dýmu, suti a popela. Když se intelektuální a duchovní (Vzduch) obnovení střetne se Zemí, ničí oltáře starých ideálů; kouř se brzy rozplyne a uvolní prostor pro jasnost.

Královna disků - Královna Disků má za sebou dlouhou a namáhavou cestu pouští (pozadí karty), po které dorazila do zelené a úrodné krajiny. Odpočívá na obrovském ananasu, vychutnává osvěžující oázu a ohlíží se zpět, na dlouhou namáhavou cestu. Hůl s křišťálem a vlnité rohy na její hlavě symbolizují jasnost jejího rozšířeného vnímání.

10 holí - útlak

Desítka holí - útlak

Klíčová slova: Saturn ve Střelci; potlačované pocity; zadržovaná energie; odloučení, izolace, agrese. 

Živá energie osmi holí v pozadí je potlačována a bržděna dvěmi silnými holemi, jež nesou stejné symboly, které se objevily na Dvojce Holí. Zatímco na kartě »Nadvláda« jsou hole spojené a vzájemně se podporují, zde stojí odděleně, proti sobě a tvoří strnulou blokádu.

Komunikační pohotovost Střelce blokuje Saturn, jehož přísnost vyvolává silný strach. Z obav před odmítnutím, nelibostí nebo trestem potlačujete své vlastní pohnutky. Vaše síla, vitalita a vaše životní energie nemohou být vyjádřeny a potla­čeny se proměňují ve vztek, hněv a násilí. Když vaše agrese nenajde žádný vnější ventil, namíří dovnitř a vyústí v sebeobviňování, depresi nebo nemoc.

Tato karta je výzvou. Poznejte a ukončete potlačování sebe a svých životních impulsů. Učiňte krok k odpovědnosti za sebe sama, k osvobození se od bezdůvodných »moralistických« zábran.

Odkaz: Ať už si potlačování svých energií uvědomuješ nebo ne: existuje mnohem víc věcí, které můžeš vyjádřit, prožít, vychutnat a oslavit. Měj odvahu vyjádřit svůj vnitřní oheň!

Otázka: V jakých situacích potlačuješ svou sílu a zbavuješ se radosti ze života? Čeho se bojíš?

Doporučení: Vytáhni si další kartu s otázkou, jak bude vypadat tvůj život v okamžiku, kdy se odvážíš uvolnit?

Afirmace: Mám právo následovat své pocity a životní impulsy, neboť mi to umožňuje pravdivě vyjádřit mou lásku.