On-line věštírna budoucnosti

Šestka disků - úspěch - Meditativní karta pro podnikání všeho druhu! Z hluboké podvědomé úrovně vaší bytosti (Měsíc) pramení touha po vnějším projevení. Tento proces symbolizuje kříž s lotosovým květem. Vnitřní, znázorněné křížem v pozadí, rozkvétá a stává se viditelné.

Šestka holí - vítězství - Když jsme dost dlouho hledali (Pětka Holí) a když jsme vynaložili maximální možné úsilí, přichází náhlý průlom a nečekané vítězství je naše. Jsme naplněni vznešeným pocitem síly, který nám dopomáhá k vítězství na všech žádoucích úrovních. Šest holí síly je harmonicky uspořádáno a ve svém působení se doplňuje.

IV. Císař - Císař je zpodoben jako korunovaný muž v majestátním šatu. Jeho trůn září ohnivými barvami Marsu a Slunce a je ozdoben hlavami divokých himalájských skopců. Stejný symbol moci a dobrodružnosti nese i jeho vladařské žezlo.

VIII. Vyrovnání - Karta představuje znamení Vah, fascinující obraz rovnováhy, pramenící z nalezení vnitřního středu. Mladá žena (ženský aspekt Blázna) drží mezi svýma nohama velký magický meč a balancuje na špičkách. Podíváte-li se zblízka, uvidíte, že vlastně vše spočívá na špičce meče.

2 poháry - láska

Dvojka pohárů - láska

Klíčová slova: Venuše v Raku; přijímající láska; šfastné vztahy; citová výměna. 

Máte-li rádi sami sebe, jste přitažliví i pro druhé. Vaše vnímavost k sobě samým vás připravuje na to, abyste se dokázali plně dát někomu druhému. Hluboká emocionální výměna, dávání a přijímání přetékající lásky je možné. Spojení je, jak naznačují dvě propletené ryby, plné harmonie. Z bahna se zvedají dva lotosové květy a rozkvétají. Poháry jsou naplněny a přetékají, což je výrazem nesmírného citového bohatství. To je obraz dokonalé radosti a tiché extáze.

Jezero je klidné, nebe jasné a modré. Hluboký mír (žlutá) naplňuje city (voda), kterými prostupují obnovující síly (zelená - srov. Dvojka Mečů). Myšlenky jsou osvobozeny a plné jasu (modrá obloha). Očima lásky se celý svět proměňuje v ráj.

Odkaz: Tvoje schopnost přijímat lásku přitahuje druhé lidi. Odevzdej se sobě, druhým a životu!

Otázka: Se kterými lidmi a v jakém prostředí nyní můžeš sdílet svoji lásku?

Doporučení: Věnuj pozornost lásce, která je ti projevovaná. Otevři se jí, aby tě prostoupila.

Afirmace: Není třeba dělat nic jiného, než vychutnávat, co život nabízí. Dovoluji lásce, která mě naplňuje, aby ovlivnila můj život.