On-line věštírna budoucnosti

Sedmička disků - neúspěch - Strach z chybných rozhodnutí se týká především obchodů, finančních záležitostí či tělesného stavu a zdraví. Vidíte před sebou zdánlivě nepřekonatelné překážky a věříte, že je na první rozběh nemůžete přeskočit. Zlé předtuchy se hrozivě vrší (sedm olověných disků Saturnu).

Princezna disků - Zakulacené bříško Princezny Disků ukazuje na její těhoten­ ství. V tomto Tarotu je to třetí karta pro mateřství (viz také Císařovna a Královna Pohárů). V přeneseném smyslu je Princezna Disků také matkou nové identity, myšlenky nebo pojetí.

XII. Viselec - Viselec je přibit hlavou dolů, v poloze, ve které je zcela zlo­ mena jakákoliv osobní vůle. Situace je strnulá: neexistuje žádný prostor pro pohyb či hru. Jakýkoliv únik se stal nemožný.

Pětka pohárů - zklamání - Ze zlatých pohárů se staly skleněné; jsou prázdné a křehké. Tvoří pentagram obrácený špicí dolů, jehož významem je vítězství hmoty nad duchem. Žhnoucí vítr vytrhl kořeny lotosu a zničil jeho květy.

3 pohárů - hojnost

Trojka pohárů - hojnost

Klíčová slova: Merkur v Raku; překypující výměna lásky; vzácné, cenné pocity, které mohou být v důvěře sdělovány. 

Tři poháry jsou vytvořeny z granátových jablíček. Tyto vzácné, lahodné plody symbolizují živoucí poklady neobyčejné lásky. Poháry stojí na zlatých lotosových květech, které je vrchovatě naplňují, až přetékají. Láska se rozlévá v překypující radosti.

Když jsme zapojeni do okruhu láskyplného dávání a přijímání, zažíváme hojnost na všech úrovních života. Především ale můžeme vychutnávat to, co je vůbec nejdůležitější a nejkrásnější: nevyčerpatelné bohatství láskyplného, hlubokého setkávání s lidmi, kterým se můžeme beze strachu otevřít. Takové vztahy jsou otevřené v pravém slova smyslu. Nikdo nemá potřebu druhého vlastnit nebo spoutávat. Jestliže jsme pochopili zákon hojnosti a máme odvahu také podle něj žít, pak víme, že se nám v hojné míře dostane všeho, co potřebujeme. Víme také, že je nesmyslné chtít nějakého člověka manipulací připoutávat k sobě. Důvěřujeme své přitažlivosti a lásce a víme, že tato může růst a rozkvétat jedině v bezpodmínečné volnosti. Vděčně a radostně vítáme a žehnáme všechno, co přichází i odchází. Tím se náš život hojností naplňuje stále víc a my se cítíme obdarováváni stále bohatěji.

Odkaz: Můžeš se podělit o něco obzvlášť cenného. Otevři se lidem, kteřís tebou tyto vzácnépocity dokážou sdílet. Jsou také darem; není nutné je hledat.

Otázka: Jsou kolem tebe lidé, kteým jsi dosud otevřeně nevyjádřil svou lásku?

Doporučení: Co můžeš dát, dej nyní a plně si uvědomuj své nekonečné bohatství.

Afirmace: Dnes dostávám od života vše, co k hojnosti potřebuji.