On-line věštírna budoucnosti

Modifikovaný Keltský kříž - Hlava (co si myslím).Pravá (aktivní) strana srdce (co si toužebně přeji).Levá (pasivní) strana srdce (čemu se chci skutečně otevřít).

Osmička disků - prozíravost - Strom rozvíjí bohatství svých květů. Nadešel čas rozkvětu vnitřního a vnějšího bohatství. Schopnosti a možnosti, které zůstávaly dlouho skryté, se viditelně projevují na všech čty­řech úrovních bytí.

Rytíř disků - Rytíř Disků je mistrem zdraví a materiální hojnosti. Jeho diagnostické schopnosti se týkají jak lidského těla, tak i ostatních hmotných statků: peněz, majetku a kapitálu. Co se týče zdraví, má cenné lékařské a léčitelské schopnosti.

Bílý mág - Otázka: Jak se ty osobně podílíš na šíření jasu a radosti tímto světem? Doporučení: Rozhodni se vědomě pro světlo, lásku, radost a hojnost. Jestliže se lidé v tvém okolí rozhodnou pro jiné zkušenosti s temným negativním pólem, respektuj především jejich svobodnou vůli. Pomoci jim můžeš pouze v případě, že jsou ochotni tvou pomoc přijmout.

3 pohárů - hojnost

Trojka pohárů - hojnost

Klíčová slova: Merkur v Raku; překypující výměna lásky; vzácné, cenné pocity, které mohou být v důvěře sdělovány. 

Tři poháry jsou vytvořeny z granátových jablíček. Tyto vzácné, lahodné plody symbolizují živoucí poklady neobyčejné lásky. Poháry stojí na zlatých lotosových květech, které je vrchovatě naplňují, až přetékají. Láska se rozlévá v překypující radosti.

Když jsme zapojeni do okruhu láskyplného dávání a přijímání, zažíváme hojnost na všech úrovních života. Především ale můžeme vychutnávat to, co je vůbec nejdůležitější a nejkrásnější: nevyčerpatelné bohatství láskyplného, hlubokého setkávání s lidmi, kterým se můžeme beze strachu otevřít. Takové vztahy jsou otevřené v pravém slova smyslu. Nikdo nemá potřebu druhého vlastnit nebo spoutávat. Jestliže jsme pochopili zákon hojnosti a máme odvahu také podle něj žít, pak víme, že se nám v hojné míře dostane všeho, co potřebujeme. Víme také, že je nesmyslné chtít nějakého člověka manipulací připoutávat k sobě. Důvěřujeme své přitažlivosti a lásce a víme, že tato může růst a rozkvétat jedině v bezpodmínečné volnosti. Vděčně a radostně vítáme a žehnáme všechno, co přichází i odchází. Tím se náš život hojností naplňuje stále víc a my se cítíme obdarováváni stále bohatěji.

Odkaz: Můžeš se podělit o něco obzvlášť cenného. Otevři se lidem, kteřís tebou tyto vzácnépocity dokážou sdílet. Jsou také darem; není nutné je hledat.

Otázka: Jsou kolem tebe lidé, kteým jsi dosud otevřeně nevyjádřil svou lásku?

Doporučení: Co můžeš dát, dej nyní a plně si uvědomuj své nekonečné bohatství.

Afirmace: Dnes dostávám od života vše, co k hojnosti potřebuji.