On-line věštírna budoucnosti

VIII. Vyrovnání - Karta představuje znamení Vah, fascinující obraz rovnováhy, pramenící z nalezení vnitřního středu. Mladá žena (ženský aspekt Blázna) drží mezi svýma nohama velký magický meč a balancuje na špičkách. Podíváte-li se zblízka, uvidíte, že vlastně vše spočívá na špičce meče.

Pětka mečů - porážka - Pět mečů je uspořádáno v pentagramu stojícím na špici. Rovnováha je ztracena. Pentagram je orámován kapkami krve.

Princezna holí - Strach je překonán! Princezna Holí, nahá, otevřená a nechráněná, zvítězila nad tygrem strachu (viz Blázen). Její hůl nese symbol Slunce. Péra na její hlavě zdůrazňují schopnost rozšířeného vnímání a smysl pro spravedlnost, které překonáním strachu získala.

IV. Císař - Císař je zpodoben jako korunovaný muž v majestátním šatu. Jeho trůn září ohnivými barvami Marsu a Slunce a je ozdoben hlavami divokých himalájských skopců. Stejný symbol moci a dobrodružnosti nese i jeho vladařské žezlo.

5 pohárů - zklamání

Pětka pohárů - zklamání

Klíčová slova: Mars ve Štíru; zklamaná očekávání; ztracená rovnováha; problematické vztahy; nečekané rozrušení.

 

Ze zlatých pohárů se staly skleněné; jsou prázdné a křehké. Tvoří pentagram obrácený špicí dolů, jehož významem je vítězství hmoty nad duchem. Žhnoucí vítr vytrhl kořeny lotosu a zničil jeho květy. Slaná voda je mrtvá.

Očekávání byla příliš velká. Nečekaná příhoda, možná jen unáhlená reakce, náhle vše zmařila. Agresivní ničivá energie, která nyní ovládá scénu, pravděpodobně dlouho kvasila pod povrchem. Přehlíželi jste ji, možná proto, že jste její existenci nechtěli připustit. Ignorovali jste varování vašeho vnitřního hlasu, nyní se však musíte postavit tváří v tvář demaskované skutečnosti a pohlédnout jí do očí. Každé zklamání pramení ze závažného sebeklamu.

Každé zklamání však v sobě také obsahuje možnost naučit se důležité lekci. Kořeny lotosu jsou stočeny do tvaru motýla, který symbolizuje transformaci (od housenky k motýlu). Když se ve vědomí vynoří staré rány, pocitujeme bolest v její původní intenzitě. Když ji dokážeme přijmout, máme šanci skutečně se uzdravit.

Odkaz: Buďto byla zklamaná některá z tvých příliš velkých očeká­ vání, neboje hluboko v tobě strach z nějakého zklamání. Nastal vhodný okamžik se z této situace poučit.

Otázka: V jakých oblastech svého života se obáváš zklamání? Čemu tě dosavadní zklamání naučila? Co můžeš udělat, aby se zklamání neopakovala?

Doporučení: Vytáhni si na každou z výše uvedených otázek další kartu!

Af irmace: Poznáváním sebeklamů umožňuji vyléčení mých. zraněných citů.