On-line věštírna budoucnosti

Trojka mečů - žal - Centrální meč jasnosti je omezován dvěmi malými meči. Ty jsou zakřivené, vyvedené z harmonie. Růže je zraněná a ztrácí své okvětní lístky.

Královna pohárů - Postava Královny Pohárů je zahalena do oblouků světla, takže ji člověk rozpozná teprve při pohledu zblízka. Její bytosti nelze porozumět analyticky. Musíte ji vycítit, vytušit.

Osmička pohárů - netečnost - Po výstřednosti, smilství (Sedmička Pohárů) následuje netečnost. Energie byla prohýřena, ucha měděných pohárů (srov. Šestka Pohárů) jsou rozlomená.

Devítka holí - síla - Silná hůl uprostřed spojuje Slunce a Měsíc. Nevědomé skryté síly (Měsíc) jsou zviditelněné zářícím světlem vědomí (Slunce). Dřímající síly se probouzejí a mohou být využity k dosažení cílů.

5 pohárů - zklamání

Pětka pohárů - zklamání

Klíčová slova: Mars ve Štíru; zklamaná očekávání; ztracená rovnováha; problematické vztahy; nečekané rozrušení.

 

Ze zlatých pohárů se staly skleněné; jsou prázdné a křehké. Tvoří pentagram obrácený špicí dolů, jehož významem je vítězství hmoty nad duchem. Žhnoucí vítr vytrhl kořeny lotosu a zničil jeho květy. Slaná voda je mrtvá.

Očekávání byla příliš velká. Nečekaná příhoda, možná jen unáhlená reakce, náhle vše zmařila. Agresivní ničivá energie, která nyní ovládá scénu, pravděpodobně dlouho kvasila pod povrchem. Přehlíželi jste ji, možná proto, že jste její existenci nechtěli připustit. Ignorovali jste varování vašeho vnitřního hlasu, nyní se však musíte postavit tváří v tvář demaskované skutečnosti a pohlédnout jí do očí. Každé zklamání pramení ze závažného sebeklamu.

Každé zklamání však v sobě také obsahuje možnost naučit se důležité lekci. Kořeny lotosu jsou stočeny do tvaru motýla, který symbolizuje transformaci (od housenky k motýlu). Když se ve vědomí vynoří staré rány, pocitujeme bolest v její původní intenzitě. Když ji dokážeme přijmout, máme šanci skutečně se uzdravit.

Odkaz: Buďto byla zklamaná některá z tvých příliš velkých očeká­ vání, neboje hluboko v tobě strach z nějakého zklamání. Nastal vhodný okamžik se z této situace poučit.

Otázka: V jakých oblastech svého života se obáváš zklamání? Čemu tě dosavadní zklamání naučila? Co můžeš udělat, aby se zklamání neopakovala?

Doporučení: Vytáhni si na každou z výše uvedených otázek další kartu!

Af irmace: Poznáváním sebeklamů umožňuji vyléčení mých. zraněných citů.