On-line věštírna budoucnosti

Pětka pohárů - zklamání - Ze zlatých pohárů se staly skleněné; jsou prázdné a křehké. Tvoří pentagram obrácený špicí dolů, jehož významem je vítězství hmoty nad duchem. Žhnoucí vítr vytrhl kořeny lotosu a zničil jeho květy.

Desítka disků - bohatství - Karta ukazuje žlutozelené mince označené symboly souvise jícími s Merkurem. Aktivní Merkur je ve spojení se zemním znamením Panny v jedinečné poloze pro využití svých znamenitých komunikačních schopností. Původ jakéhokoliv bohatství se nachází v lidském vědomí.

Princezna mečů - Princezna Mečů představuje čerstvou intelektuální jasnost. Právě roztříštila starý oltář - explodoval a za sebou zanechal oblaka dýmu, suti a popela. Když se intelektuální a duchovní (Vzduch) obnovení střetne se Zemí, ničí oltáře starých ideálů; kouř se brzy rozplyne a uvolní prostor pro jasnost.

Osmička mečů - vměšování - Dva silné centrální meče jsou zkříženy šesti křivými šavlemi. Stojíte před volbou mezi dvěmi alternativami, jež vypadají rovnocenně. Analytickým uvažováním však k rozhodnutí nedojdete.

6 pohárů - rozkoš

Šestka pohárů - rozkoš

Klíčová slova: Slunce ve Štíru; chtíč, rozkoš; radost v sexuálních vztazích; bohatá výměna sexuální a srdeční energie; emocionální obnovení. 

Strach ze zklamání (Pětka Pohárů) je překonán. Tělo a duše byly očištěny a jsou připraveny na radostné setkání s milovanou bytostí.

Lotosové květy se otvírají a září mocnou žlutooranžovou barvou probuzené vitality. Poháry jsou vyrobeny z mědi, kovu vnitřního uzdravení. Zblízka můžeme v každé nádobě rozeznat stočeného hada; ten symbolizuje transformující sílu přirozeně prožívané sexuality. Přetékající city se z květů vylévají do pohárů, jejichž podnože jsou z cenných, vzácných plodů.

Tato karta vás vyzývá k tomu, abyste se odevzdali bohat­ ství své vlastní emocionality. Může vám to připadat jako skok do vody, jako dráždivé vzrušení z hlubokého potopení, zmizení, z uvolnění. Po vynoření jste osvěženi a omládlí. Jde o proces smrti a znovuzrození. Odměnou za odvahu je v tomto případě hluboká emocionální očista a obnovení.

Odkaz: Vychutnávej vše, co ti život přináší. Je to ten nejlepší způsob, jak vyjádřit tvůj vděk.

Otázka: Setrváváš v zastaralých přesvědčeních nebo pocitech viny, které ti brání ve vychutnávání rozkoše?

Doporučení: Vychutnávej své emocionální bohatství a poděl se o ně s někým.

Afirmace: Otevírám se milované bytosti, se kterou mohu prožívat radosti lásky na všech úrovních.