On-line věštírna budoucnosti

Šestka disků - úspěch - Meditativní karta pro podnikání všeho druhu! Z hluboké podvědomé úrovně vaší bytosti (Měsíc) pramení touha po vnějším projevení. Tento proces symbolizuje kříž s lotosovým květem. Vnitřní, znázorněné křížem v pozadí, rozkvétá a stává se viditelné.

Rytíř disků - Rytíř Disků je mistrem zdraví a materiální hojnosti. Jeho diagnostické schopnosti se týkají jak lidského těla, tak i ostatních hmotných statků: peněz, majetku a kapitálu. Co se týče zdraví, má cenné lékařské a léčitelské schopnosti.

Osmička disků - prozíravost - Strom rozvíjí bohatství svých květů. Nadešel čas rozkvětu vnitřního a vnějšího bohatství. Schopnosti a možnosti, které zůstávaly dlouho skryté, se viditelně projevují na všech čty­řech úrovních bytí.

Dvojka mečů - mír - Dva meče, symbol míru, jsou zkříženy v modrobílém květu růže: odhodlání k lásce a poznání, namísto boje. Hluboký duchovní mír (žlutá) se spojuje s energiemi nového utváření (zelená). Je to stav, ve kterém mohou být vyjasněny nejasné situace a uskutečněna intuitivní rozhodnutí.

7 pohárů - zkaženost

Sedmička pohárů - smilství

Klíčová slova: Venuše ve Štíru; přílišná aktivita; rbzmrzelost; nasycenost, znechucení. 

To, co ještě před chvílí bylo zdrojem rozkoše a životní radosti, ztratilo nyní svou přitažlivost. Květy jsou zvadlé a jejich vůně zatuchlá. City opět ztratily rovnováhu a ukazuje se, že dosud nebylo překonáno nějaké hluboké zklamání.

Snažili jste se zakrýt staré rány, avšak pokusy odvést pozornost jinam nepomohly. Po každém pokusu o útěk, po každém ohlušení vyvstává karikatura starého problému před našima očima ještě zřetelněji a zabarvuje prožívanou situaci ještě chmurněji.

Ztráta energie následuje vždy, když jednáme nebo jsme nuceni jednat tak, že to neodpovídá, nebo už neodpovídá nám samým. Každý musí sám pro sebe zjistit, zda je třeba se ohradit vůči některým lidem nebo vnějším situacím, nebo zda je tendence k žádostivosti skrytá v něm samém. Žádostivost je tak rozšířená a tak rozmanitá, že jsme si na její nejrůznější formy nepozorovaně zvykli a považujeme je za normální součást našeho života. Všechny však mají jedno společné: strach z nedostatku, který je hluboko zakořeněn v nás a udržuje nás v zajetí a závislosti, čímž nás trvale okrádá o naši životní energii.

Odkaz: ]e na čase otevřít oči a pohlédnout {možná bolestivé) skutečnosti do očí. Osvobodí tě pouze vnímání a poznání tvé vlastní vnitřní skutečnosti! Každý nový pokus se tomu vyhnout jen posiluje stávající stagnaci tvých emocionálních energií.

Otázka: Existuje nějaké zklamání, které se ti dosud nepodařilo překonat? Odehrálo se v minulosti něco, co bylo »až příliš krásné«? Máš tendenci přepínat své síly.

Doporučení: Vytáhni si další kartu s otázkou, jak svůj současný stav můžeš změnit.

Afirmace: Poznávám a přijímám své stíny a ony nade mnou ztrácejí svou moc.