On-line věštírna budoucnosti

Čtyřka holí - uskutečnění - Kruh je uzavřen. V jeho středu se setkávají a spojují všechny rozpory a protiklady. Harmonie mezi mužským a ženským, aktivním a pasivním (holubice a hlava berana) se vrátila.

XX. Eón - Střední část karty obklopuje tělo hvězdné bohyně Nuith. V noci se rozpíná po celém nebi, aby poskytla zázemí hvězdám, ve dne je opět pohlcena Sluncem. Jejím společníkem je Hadit, znázorněný jako ohnivá koule s křídly.

Princ holí - Princ sedí s otevřenou náručí na svém ohnivém voze, jenž se značnou rychlostí pohybuje vpřed. Skvrny v pozadí ukazují na temnotu, kterou nechává za sebou. Celý postoj vozataje vyjadřuje jistotu, otevřenost a svobodu.

XI. Chtíč - Tradiční název této karty je Síla. Crowley kartu přejmenoval, neboť její význam vyjadřuje mnohem víc než slovo »síla« v běžné řeči. Chtíč znamená víc než vitální sílu, zahrnuje také radost a požitek z ní, znamená i vášeň.

K čemu nám slouží Tarot?

Tarot nám pomáhá zkoumat a poznávat sebe sama.

Tarot může být na naší cestě sebepoznání a hledání zapomenutého poslání cenným přínosem.

Životní pomoc kontaktem s vnitřním vedením

Nikdy neodpovídají karty samy, ale vnitřní instance moudrosti a vedení, na kterou se naladíme. Tarotové karty slouží při našem kontaktu s nitrem, vnitřním vedením, skutečným či vyšším Já, neboli božskou esencí v nás pouze jako médium.

Jsme-li si při zacházení s Tarotem tohoto vnitřního vedení vědomi a učíme-li se podle něj žít, odkrýváme v sobě nesmírné, blahodárně působící bohatství.

Pomoc při velmi závažných, ale také každodeních rozhodnutích

Když naše denní vědomí, náš rozumový úsudek dosáhne svých hranic, měli bychom se rozhodnout s pomocí intuice. Zaměříme-li se na vnitřní vedení, jsou pro tento účel Tarotové karty obzvlášť vhodné.

Náš rozum potom v tomto procesu ujasňuje všechny možnosti a jejich důsledky. Jsme-li otevřeni více než jedné možnosti rozhodnutí, můžeme se s pomocí karet obrátit na své vnitřní vedení. Získáme tak cenné informace o různých možnostech, které pro nás život připravil.

Vyjasnění vztahů

S pomocí karet můžete spolu s partnerem (je-li pro to otevřený) pochopit opakující se konfliktní situace a přejít ke komunikaci na vyšší úrovni. Tarot vám může poskytnout cenné rady a podněty ke konkrétním činům a k pochopení lekcí, jež jsou nám prostřednictvím našich vztahů udělovány.