On-line věštírna budoucnosti

Pětka disků - soužení - Pentagram (pěticípá hvězda) vypadl z rovnováhy a je převrácen špicí dolů. Nějaká situace ustrnula na mrtvém bodě a je plná napětí. Jakékoli objasnění se zdá býti nemožné a tak vše působí ještě chmurněji, beznadějněji.

IX. Poustevník - Poustevník se vydal hledat vnitřní naplnění a nalezl v sobě své světlo. Je tak naplněn bohatsvím své vnitřních říše, že se mu vnější svět jeví bezbarvý a nedůležitý. Ten, kdo spočívá v sobě samém, došel domů.

Královna holí - Královna Holí je mistryní sebepoznání. Nahlédla hluboko do své vlastní podstaty, což proměnilo její bytí. Příběh vypráví, že její dlouhé vlasy byly dříve černé a také její průvodce, panter, měl kdysi černý kožich.

Šestka pohárů - rozkoš - Strach ze zklamání (Pětka Pohárů) je překonán. Tělo a duše byly očištěny a jsou připraveny na radostné setkání s milovanou bytostí. Lotosové květy se otvírají a září mocnou žlutooranžovou barvou probuzené vitality.

9 pohárů - radost

Devítka pohárů - radost

Klíčová slova: Jupiter v Rybách; blaženost, štěstí; přetékající láska; hluboká radost; požehnání. 

Devět Pohárů je na obraze symetricky uspořádáno, vše je v rovnováze a harmonii. Nad každým pohárem se sklání otevřený lotosový květ a vylévá svou energii. Poháry jsou naplněny a přetékají, symbolizujíce rozmanité dary.

Vliv Jupitera ve znamení Ryb vytváří víc ne? pouhý pocit sympatie; představuje veliké požehnání, které vyrůstá z dokonalé radosti. Kvalita této radosti svědčí o mimořádné hloubce. Není důsledkem povrchních radovánek, ale je základním znakem míruplného štěstí, které čerpá svou sílu z nejhlubších oblastí duěe.

Odkaz: Tento okamžik je naplněn harmonií a vnitřní radostí. Zcela se mu otevři a nepromarni toto mimořádně jemné chvění.

Otázka: Kde hledáša kde nalázáš svou skutečnou radost?

Doporučení: Dýchej a pociťuj! Dokud jsi o samotě, těš se ze své samoty. ]si-li pohromadě s lidmi, těš se z jejich přítomnosti. Máš-li nějakou práci, v tiché odevzdanosti se jí věnuj.

Af irmace: Radost je můj přirozený stav.