On-line věštírna budoucnosti

0. Blázen - Blázen je zobrazen jako bůh jara Dionýsos. Zelená barva nám připomíná mocnou tvůrčí sílu jara. Také krokodýl (egyptský bůh tvořivosti) je nositelem nejvyšších tvůrčích možností.

Šestka pohárů - rozkoš - Strach ze zklamání (Pětka Pohárů) je překonán. Tělo a duše byly očištěny a jsou připraveny na radostné setkání s milovanou bytostí. Lotosové květy se otvírají a září mocnou žlutooranžovou barvou probuzené vitality.

XI. Chtíč - Tradiční název této karty je Síla. Crowley kartu přejmenoval, neboť její význam vyjadřuje mnohem víc než slovo »síla« v běžné řeči. Chtíč znamená víc než vitální sílu, zahrnuje také radost a požitek z ní, znamená i vášeň.

Eso pohárů - Bílý lotos, symbol dávající lásky, tvoří základnu modrého poháru (barva elementu Vody). Středem nádoby proudí jasný paprsek energie, spojující Zemi a kosmos. Pohár je médiem, které se nabízí pro setkání toho, co je nahoře a dole, co je uvnitř a vně.

10 pohárů - nasycenost

Desítka pohárů - nasycenost

Klíčová slova: Mars v Rybách; uspokojení, naplnění; vyzařování. 

Deset pohárů je uspořádáno ve tvaru stromu života. Vše je na svém místě v dokonalém, harmonickém řádu. Toto je obraz hlubokého vnitřního naplnění. Nadrozměrný lotosový květ, koruna stromu, svědčí o bohatě přijímané lásce, která nyní přetéká a vlévá se do všech zúčastněných. Na tomto bohatém proudu lásky se podílí každý, kdo je připraven přijímat.

Ucha zlatých pohárů jsou z beraních rohů. Transformace je završena (zlato) a může se spojit s činorodou energií Marsu. Mars si v produchovnělém znamení Ryb nepočíná hrubě, zraňujícně, ani vzpurně. Křehce vypadající bytosti však poskytuje rozhodnost, jíž je potřeba k tomu, aby krásu, kterou poznala hluboko uvnitř, mohla přinést na světlo světa. Není k tomu třeba žádné dramatické demonstrace emocí. Naplněný člověk tuto vlastnost jednoduše vyzařuje a podle svých plodů je také poznáván.

Odkaz: Umožni věcem, aby se samy vyvinuly. Všechno k tobě ve správném okamžiku přijde.

Otázka: Za co můžeš nyní vyjádřit svou vděčnost?

Doporučení: Uvolni se, zavři oči a klidně zhluboka dýchej. Přivítej v sobě obraz stavu dokonalého naplnění. Toto cvičení co nejčastěji opakuj a snaž se tento pocit čím dál tím víc spojovat se skutečností.

Afirmace: Život mi dává vše, co potřebuji ke štěstí.