On-line věštírna budoucnosti

Princezna disků - Zakulacené bříško Princezny Disků ukazuje na její těhoten­ ství. V tomto Tarotu je to třetí karta pro mateřství (viz také Císařovna a Královna Pohárů). V přeneseném smyslu je Princezna Disků také matkou nové identity, myšlenky nebo pojetí.

Osmička disků - prozíravost - Strom rozvíjí bohatství svých květů. Nadešel čas rozkvětu vnitřního a vnějšího bohatství. Schopnosti a možnosti, které zůstávaly dlouho skryté, se viditelně projevují na všech čty­řech úrovních bytí.

Královna holí - Královna Holí je mistryní sebepoznání. Nahlédla hluboko do své vlastní podstaty, což proměnilo její bytí. Příběh vypráví, že její dlouhé vlasy byly dříve černé a také její průvodce, panter, měl kdysi černý kožich.

Čtyřka holí - uskutečnění - Kruh je uzavřen. V jeho středu se setkávají a spojují všechny rozpory a protiklady. Harmonie mezi mužským a ženským, aktivním a pasivním (holubice a hlava berana) se vrátila.

10 pohárů - nasycenost

Desítka pohárů - nasycenost

Klíčová slova: Mars v Rybách; uspokojení, naplnění; vyzařování. 

Deset pohárů je uspořádáno ve tvaru stromu života. Vše je na svém místě v dokonalém, harmonickém řádu. Toto je obraz hlubokého vnitřního naplnění. Nadrozměrný lotosový květ, koruna stromu, svědčí o bohatě přijímané lásce, která nyní přetéká a vlévá se do všech zúčastněných. Na tomto bohatém proudu lásky se podílí každý, kdo je připraven přijímat.

Ucha zlatých pohárů jsou z beraních rohů. Transformace je završena (zlato) a může se spojit s činorodou energií Marsu. Mars si v produchovnělém znamení Ryb nepočíná hrubě, zraňujícně, ani vzpurně. Křehce vypadající bytosti však poskytuje rozhodnost, jíž je potřeba k tomu, aby krásu, kterou poznala hluboko uvnitř, mohla přinést na světlo světa. Není k tomu třeba žádné dramatické demonstrace emocí. Naplněný člověk tuto vlastnost jednoduše vyzařuje a podle svých plodů je také poznáván.

Odkaz: Umožni věcem, aby se samy vyvinuly. Všechno k tobě ve správném okamžiku přijde.

Otázka: Za co můžeš nyní vyjádřit svou vděčnost?

Doporučení: Uvolni se, zavři oči a klidně zhluboka dýchej. Přivítej v sobě obraz stavu dokonalého naplnění. Toto cvičení co nejčastěji opakuj a snaž se tento pocit čím dál tím víc spojovat se skutečností.

Afirmace: Život mi dává vše, co potřebuji ke štěstí.