On-line věštírna budoucnosti

Pětka pohárů - zklamání - Ze zlatých pohárů se staly skleněné; jsou prázdné a křehké. Tvoří pentagram obrácený špicí dolů, jehož významem je vítězství hmoty nad duchem. Žhnoucí vítr vytrhl kořeny lotosu a zničil jeho květy.

Dvojka pohárů - láska - Máte-li rádi sami sebe, jste přitažliví i pro druhé. Vaše vnímavost k sobě samým vás připravuje na to, abyste se dokázali plně dát někomu druhému. Hluboká emocionální výměna, dávání a přijímání přetékající lásky je možné.

K čemu nám slouží Tarot? - Tarot nám pomáhá zkoumat a poznávat sebe sama.Tarot může být na naší cestě sebepoznání a hledání zapomenutého poslání cenným přínosem. Životní pomoc kontaktem s vnitřním vedením Nikdy neodpovídají karty samy, ale vnitřní instance moudrosti a vedení, na kterou se naladíme.

Dvojka holí - nadvláda - Planeta Mars, nositel dynamické aktivní síly, je ve svém vlastním znamení Skopce představujícím průkopníka, který nepřestává hledat stále nové cesty a postupy. Nutkání vpřed nachází nové směry. Hole jsou znázorněny jako dvě překřížené dordže, tibetské symboly vládce hromu.

10 pohárů - nasycenost

Desítka pohárů - nasycenost

Klíčová slova: Mars v Rybách; uspokojení, naplnění; vyzařování. 

Deset pohárů je uspořádáno ve tvaru stromu života. Vše je na svém místě v dokonalém, harmonickém řádu. Toto je obraz hlubokého vnitřního naplnění. Nadrozměrný lotosový květ, koruna stromu, svědčí o bohatě přijímané lásce, která nyní přetéká a vlévá se do všech zúčastněných. Na tomto bohatém proudu lásky se podílí každý, kdo je připraven přijímat.

Ucha zlatých pohárů jsou z beraních rohů. Transformace je završena (zlato) a může se spojit s činorodou energií Marsu. Mars si v produchovnělém znamení Ryb nepočíná hrubě, zraňujícně, ani vzpurně. Křehce vypadající bytosti však poskytuje rozhodnost, jíž je potřeba k tomu, aby krásu, kterou poznala hluboko uvnitř, mohla přinést na světlo světa. Není k tomu třeba žádné dramatické demonstrace emocí. Naplněný člověk tuto vlastnost jednoduše vyzařuje a podle svých plodů je také poznáván.

Odkaz: Umožni věcem, aby se samy vyvinuly. Všechno k tobě ve správném okamžiku přijde.

Otázka: Za co můžeš nyní vyjádřit svou vděčnost?

Doporučení: Uvolni se, zavři oči a klidně zhluboka dýchej. Přivítej v sobě obraz stavu dokonalého naplnění. Toto cvičení co nejčastěji opakuj a snaž se tento pocit čím dál tím víc spojovat se skutečností.

Afirmace: Život mi dává vše, co potřebuji ke štěstí.