On-line věštírna budoucnosti

X. Štěstí - Uprostřed víření energií a blesků se točí Kolo štěstí o deseti paprscích, symbol úplnosti, která je v neustálém pohybu, a přece ve svém celku neměnná. Tri figury, sfinga, opice a krokodýl, představují tři egyptská božstva. Sfinga spojuje čtyři magické ctnosti: vědění, vůli, odvahu a mlčení.

VIII. Vyrovnání - Karta představuje znamení Vah, fascinující obraz rovnováhy, pramenící z nalezení vnitřního středu. Mladá žena (ženský aspekt Blázna) drží mezi svýma nohama velký magický meč a balancuje na špičkách. Podíváte-li se zblízka, uvidíte, že vlastně vše spočívá na špičce meče.

Tarot vztahů - Tuto hru můžete hrát při nejrůznějších příležitostech. Budete-li oba ochotni se na otázku podívat z jiného úhlu, můžete využít i při řešení neshod. Pomoci vám může třetí osoba, která také zná Tarot.

Princezna holí - Strach je překonán! Princezna Holí, nahá, otevřená a nechráněná, zvítězila nad tygrem strachu (viz Blázen). Její hůl nese symbol Slunce. Péra na její hlavě zdůrazňují schopnost rozšířeného vnímání a smysl pro spravedlnost, které překonáním strachu získala.

2 meče - mír

Dvojka mečů - mír

Klíčová slova: Měsíc ve Váhách; vnitřní mír, sňa rozhodnosti; rozhodnutí týkající se vztahů nebo situací, které přinášejí duchovnímu. 

Dva meče, symbol míru, jsou zkříženy v modrobílém květu růže: odhodlání k lásce a poznání, namísto boje. Hluboký duchovní mír (žlutá) se spojuje s energiemi nového utváření (zelená). Je to stav, ve kterém mohou být vyjasněny nejasné situace a uskutečněna intuitivní rozhodnutí. Vnuknutí a nápady, které se v této době zrodí, stojí za povšimnutí. Zapamatujte si je, abyste se podle nich v dobách nejasnosti a zmatku mohli orientovat.

Vrtulovité tvary vycházející z růže souvisí se vzdušnými vlastnostmi karty. Ukazují, že s pravým mírem je také spjat pohyb a čerstvý vzduch.

Odkaz: Vnitřní mír je vzácným darem. Můžeš jej chránit, ale ne na něm lpět.

Otázka: Která oblast tvého života je pro tebe obzvlášf důležitá? Nyní můžeš v klidu učinit potřebná rozhodnutí.

Doporučení: Udělej si čas na hlubokou relaxaci. Nyní můžeš dobře prozkoumat svou minulost, přítomnost i budoucnost. Svoje náhledy si napiš!

Afirmace: Hluboký mír naplňuje mé srdce.