On-line věštírna budoucnosti

Královna disků - Královna Disků má za sebou dlouhou a namáhavou cestu pouští (pozadí karty), po které dorazila do zelené a úrodné krajiny. Odpočívá na obrovském ananasu, vychutnává osvěžující oázu a ohlíží se zpět, na dlouhou namáhavou cestu. Hůl s křišťálem a vlnité rohy na její hlavě symbolizují jasnost jejího rozšířeného vnímání.

II. Velekněžka - Velekněžka je zpodobněna jako bohyně Měsíce Isis. Je obklo­ pena jemnou sítí světelných paprsků, vyjadřujících její duchovní přirozenost. Její podstatou je neomezená nezávislost.

Čtyřka mečů - příměří - Uprostřed plně rozvinuté růže se setkávají špičky čtyř stejně silných mečů. Obavy byly překonány. Jasnost Esa Mečů je zpět; dovnitř opět proniká modř.

Bílý mág - Otázka: Jak se ty osobně podílíš na šíření jasu a radosti tímto světem? Doporučení: Rozhodni se vědomě pro světlo, lásku, radost a hojnost. Jestliže se lidé v tvém okolí rozhodnou pro jiné zkušenosti s temným negativním pólem, respektuj především jejich svobodnou vůli. Pomoci jim můžeš pouze v případě, že jsou ochotni tvou pomoc přijmout.

2 meče - mír

Dvojka mečů - mír

Klíčová slova: Měsíc ve Váhách; vnitřní mír, sňa rozhodnosti; rozhodnutí týkající se vztahů nebo situací, které přinášejí duchovnímu. 

Dva meče, symbol míru, jsou zkříženy v modrobílém květu růže: odhodlání k lásce a poznání, namísto boje. Hluboký duchovní mír (žlutá) se spojuje s energiemi nového utváření (zelená). Je to stav, ve kterém mohou být vyjasněny nejasné situace a uskutečněna intuitivní rozhodnutí. Vnuknutí a nápady, které se v této době zrodí, stojí za povšimnutí. Zapamatujte si je, abyste se podle nich v dobách nejasnosti a zmatku mohli orientovat.

Vrtulovité tvary vycházející z růže souvisí se vzdušnými vlastnostmi karty. Ukazují, že s pravým mírem je také spjat pohyb a čerstvý vzduch.

Odkaz: Vnitřní mír je vzácným darem. Můžeš jej chránit, ale ne na něm lpět.

Otázka: Která oblast tvého života je pro tebe obzvlášf důležitá? Nyní můžeš v klidu učinit potřebná rozhodnutí.

Doporučení: Udělej si čas na hlubokou relaxaci. Nyní můžeš dobře prozkoumat svou minulost, přítomnost i budoucnost. Svoje náhledy si napiš!

Afirmace: Hluboký mír naplňuje mé srdce.