On-line věštírna budoucnosti

Princezna mečů - Princezna Mečů představuje čerstvou intelektuální jasnost. Právě roztříštila starý oltář - explodoval a za sebou zanechal oblaka dýmu, suti a popela. Když se intelektuální a duchovní (Vzduch) obnovení střetne se Zemí, ničí oltáře starých ideálů; kouř se brzy rozplyne a uvolní prostor pro jasnost.

XXI. Universum - Karta Universum je poslední z Velkých arkán. Uzavírá kruh, který začal Bláznem. Velké Dílo dospělo k dokončení a vrací se zpět k nevinnosti a sebezapomnění Blázna.

Čtyřka pohárů - nadbytek - Růžový lotos svědčí o lásce, přijaté od druhých. Je součástí našeho citového bohatství, které nás naplňuje a které se projevuje v našem okolí nadbytkem a krásou. Schopnost, toto vše vděčně a pokorně přijímat, odhaluje vnitřní plnost, kterou můžeme sdílet s druhými.

Bližší objasnění otázky nebo citového stavu - Soustřeďte se na otázku, respektive citový stav a zamíchejte karty. Rozdělte je na dvě hromádky. Levá hromádka zastupuje vaši pasivní, přijímající stránku, pravá aktivní, projevující se navenek.

4 meče - příměří

Čtyřka mečů - příměří

Klíčová slova: Jupiter ve Vahách; chovní očista; integrace; expanze, soustředění; jasnost. 

Uprostřed plně rozvinuté růže se setkávají špičky čtyř stejně silných mečů. Obavy byly překonány. Jasnost Esa Mečů je zpět; dovnitř opět proniká modř. Obrazu znovu vládne žluto­ zelená, barva duchovní kreativity.

V této atmosféře se růže poznání může rozvinout a rozložit. Vlastnosti Jupitera jsou radost a expanze. Jakkoliv bezvýhledně mohla až do teď situace vypadat, skrývá v sobě všechny předpoklady pro štastné, úspěšné řešení.

Zelený kříž v pozadí ukazuje na dokonalé vnitřní sjednocení, na integraci všech čtyř aspektů, rozumu, citu, těla a duše.

Přítomno je však také varování: příměří neznamená mír. Může se jednat o povrchní klid, který je udržován potlačováním citů a impulsů. Pečlivě proto zkoumejte všechny rušivé vlivy, které mohou být vskrytu přítomné. Rozpoznáte-li je včas, můžete je zbavit jejich ničivé moci.

Odkaz: Máš dost vnitřní jasnosti k úspěšnému realizování svých plánů. Dbej na to, aí se při tom cítíš naprosto svobodně.

Otázka: Máš sklon zametat skrývané konflikty a disharmonii pod koberec?

Doporučení: Zkontroluj své okolí a přeorganizuj je tak, aby pod­ porovalo tvůj klid a soustředění.

Afirmace: Spočívám v sobě, v míru.